http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'k
urja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG sr<
c="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><<
td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><t<
able><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><bo<
dy><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20le<
t<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hi<
st/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs<
.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http<
://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja<
.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src=".<
/mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><<
IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table<
><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><<
div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HT<
ML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?<
q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/<
slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://w<
ww.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif<
">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat<
'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG <
src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr<
><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><
<table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><<
body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20<
let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/<
hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.i<
js.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">ht<
tp://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kur<
ja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src=<
"./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td<
><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><tab<
le><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body<
><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<<
HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist<
/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.s<
i/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http:/<
/www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.g<
if">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./m<
at'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IM<
G src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><<
tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><di<
v><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML<
><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=<
20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/sl<
o/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www<
.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif"><
http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'k<
urja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG sr<
c="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><<
td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><t<
able><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><bo<
dy><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20le<
t<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hi<
st/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http://www.ijs<
.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja.gif">http<
://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src="./mat'kurja<
.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><IMG src=".<
/mat'kurja.gif">http://www.ijs.si/slo/hist/?q=20let<HTML><body><div><table><tr><td><<

20 let Slovenije na spletu

Leto 1993 je bilo v marsičem prelomno. Češkoslovaška se je razdelila na dve državi, Evropa je ukinila tržne omejitve, Bill Clinton je prinesel optimistično mednarodno politiko, ustanovili so mednarodno sodišče za vojne zločine na področju nekdanje Jugoslavije, v Bosni je divjala vojna, z Maastrichtsko pogodbo se je formirala sodobna Evropska unija. Zdelo se je, da se je svetovni splet pojavil v ravno pravem trenutku.

Britanski informatik Tim Berners-Lee je po desetih letih prizadevanja za vzpostavitev učinkovitega sistema za hipertekst v okviru znanstvenih projektov v evropskem laboratoriju za atomsko fiziko Cern že vzpostavil hipertekstno omrežje z več kot 70 strežniki, prav leta 1993 pa se mu je posrečilo prepričati vodstvo v Cernu, da so tehnologijo in izvorno kodo dali v javno last. Začela se je doba svetovnega spleta in lahko dostopnih informacij v računalniških omrežjih.

V Sloveniji se je prvi odzval Mark Martinec na Institutu »Jožef Stefan«, ki je jeseni 1993 na računalniku CONVEX C3860 v tedanjem slovenskem Nacionalnem superračunalniškem centru (NSC) postavil prvi spletni strežnik. Prvi slovenski spletni strežnik ni bil le predstavitev raziskovalnega dela instituta, temveč je prinašal tudi predstavitev mlade države Slovenije. Predstavitev je bila javno objavljena 23. 11. 1993.

Spletna predstavitev Slovenije je bila v svetu odmevna. Objavljena je bila dobrih deset mesecev po tem, ko je bila Slovenija mednarodno priznana kot država. Angleška različica je bila eden prvih primerov učinkovite predstavitve dežele. Slovenija in Japonska sta bili tako izbrani kot najboljši predstavitvi države v projektu Virtualni turist, kakor je videti po objavah na spletnih novicah ameriškega Nacionalnega centra za superračunalniške aplikacije NCSA What's New, najbolj obiskani strani tega časa, v novici z 10. januarja 1994.

Poleg predstavitve Slovenije je spletna stran kmalu začela vključevati povezave na institucije, ki so se vključevale v splet, in tako je nastal eden prvih nacionalnih indeksov spletnih strani. Stran je hitro zrasla v odskočno stran za slovenske uporabnike.

Za Slovenijo je bila predstavitev pomembna tudi kot spodbuda, ki je pospešila vključevanje slovenskih institucij in posameznikov v svetovni splet. Stran www.ijs.si/slo/ (SloWWWenija) je tako postala odskočna stran za slovenske uporabnike spleta, dokler ni 1. marca 1996 prerasla v projekt Mat'kurja.