1969: Začetki sodobnih omrežij: Vzpostavitev omrežja ARPANET.