2. 1994: Vzpostavitev SIX: Slovenian Internet Exchange kot vozlišče med zasebnimi in akademskim omrežjem omogoči medsebojno povezljivost vseh nacionalnih ponudnikov interneta in je eno prvih tovrstnih vozlišč v Evropi.