2000: REST kot aplikacijski model za splet v disertaciji Roya Thomasa Fieldinga.