7. 1992: Začetki sodobnih omrežij v Sloveniji: Delovati začne vrhnji DNS na Arnesu in s tem domena .SI.