3. 2000: Zańćetek delovanja slovenskega spletnega iskalnika Najdi.si. Najdi.si izhaja iz Mariborske univerze in razvija lastno tehnologijo. Danes je prvi spletni iskalnik in indeks Slovenije.