5. 2000: Google prejme 18 milijonov zahtevkov na dan.