2000: Halcom izvaja varne transakcije za banke po prenosu poslovanja z SDK.