2. 1995: Protokol SSL omogońći varne povezave in trgovanje.