1989: Začetki sodobnih omrežij: Mednarodna povezave s protokolom X.25 v omrežje IXI v okviru projekta Eureka (člani od 1987) oz. mednarodnega projekta COSINE (Cooperation for Open Systems Interconnection Networking in Europe). Jugoslavija edina članica z zahoda, delo koordinira Odsek za digitalne komunikacije inmreže pod vodstvom dr. Janeza Koreninija. Oprema je tekla na računalnikih z operacijskim sistemom VAX družbe Digital. Mednarodna povezava s pomočjo sistema PTT je imela kapaciteto 48 kb/s, nadgrajeno na 64 kb/s, omrežje pa je imelo prehode preko drugih akademskih omrežij: nemški DFN je omogočil zvezo z omrežjem BITNET in Internetom, švicarski SWITCH je omogočil zvezo z UUCP.