1. 3. 1996: Zańćetek projekta Mat'kurja. Archive.org ujame podobo http://www.ijs.si/slo/ v novi obleki.