1998: CSS je s podporo za relavitno pozicioniranje in črkovne nabore začel izpodrivati slikovne elemente in tabele v oblikovanju spletnih strani.