2001: Internet Explorer 6.0 ima popolno prevlado tržišča spletnih brskalnikov.