18. 1. 1994: Prvi naval nenarońćenih obvestil: Global Alert for All: Jesus is coming soon!