11. 1991: Začetki sodobnih omrežij: V okviru jugoslovanskega akademskega omrežja YUNAC vzpostavljena IP povezava preko omrežja IXI: Odsek za odprte sisteme IJS - Nikhef, Nizozemska.