2007: Arnes vzpostavi v Ljubljani vozlišče omrežja Géant z več 10-gigabitnimi povezavami.