1984: Začetki sodobnih omrežij v Sloveniji: Vzpostavitev omrežja Decnet med večjimi slovenskimi centri (Institut "Jožef Stefan", NBS, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru. Omrežje združuje akademsko in poslovno okolje s kapaciteto 1,200 kb/s do 19,2 kb/s. Mednarodne povezave so redke in namenske. PPT uvaja komunikacijski omrežni protokol X.25.