Raziskovalni odseki

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Raziskovalne enote Instituta so odseki in laboratoriji. V odsekih se opravlja raziskovalna dejavnost Instituta, ki je glede na izbrana raziskovalna področja opredeljena kot dolgoročna programska usmeritev Instituta. Dejavnosti odsekov se za izvajanje programske usmerjenosti raziskovalne in izobraževalne ter druge strokovne dejavnosti usklajujejo v okviru širših področij dejavnosti Instituta.

Institut opravlja svoje dejavnosti z izvajanjem raziskovalnih programov, raziskovalnih projektov, razvojnih programov in projektov ter projektov vzpostavljanja in delovanja raziskovalne infrastrukture.


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00
info@ijs.si