E5

O Institutu
ijs.si/novice

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Laboratorij za odprte sisteme in mreže je bil ustanovljen leta 1992. Aktivnosti laboratorija so usmerjene v raziskave in razvoj omrežij naslednje generacije, telekomunikacijskih tehnologij, komponent in integriranih sistemov ter storitev in aplikacij informacijske družbe.

Laboratorij izvaja raziskovalni program Tehnologije interneta prihodnosti: koncepti, arhitekture, storitve in družbeno-ekonomski vidiki, raziskave pa potekajo še v mednarodnih projektih iz 7. okvirnega programa EU in okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije (CIP).

LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE - E5

  • Omrežja in tehnologije naslednje generacije
  • Informacijska varnost in zasebnost
  • Tehnološko podprto učenje
  • Testiranje uporabnosti informacijskih rešitev

Odsečne spletne strani


Vodja odseka
doc. dr. Tomaž Klobučar, tomaz.klobucar@ijs.si

Tajništvo
Tatjana Martun, dipl. ekon., tatjana@e5.ijs.si
Telefon: +386 (0)1 477 3756
Faks: +386 (0)1 477 3995

Raziskovalni cilji so usmerjeni v zagotovitev znanstvenih, raziskovalnih in razvojnih rezultatov na področju omrežij naslednje generacije in na njih temelječih storitvah in aplikacijah. Znanstvene raziskave potekajo v smeri zagotavljanja pomembnega mesta slovenskim raziskovalnim dosežkom v svetovnem in evropskem merilu na področju generičnih tehnologij in aplikacij, ki so jedro ekonomije znanj.

Raziskovalne vsebine so osredinjene na ključne teme tehnologij in aplikacij informacijske družbe.

Več informacij najdete na odsečnih straneh.


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si