Centri

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

V laboratorijih in centrih se opravljajo dejavnosti Instituta, ki so opredeljene kot trajnejše programske usmeritve v posamezne discipline ali delovna področja in glede na svojo velikost in obseg delovanja ne tvorijo ožjega raziskovalnega ali izobraževalnega področja.

Laboratoriji in centri se lahko organizirajo kot samostojne organizacijske enote ali pa tvorijo del odseka. Laboratoriji in centri se lahko združijo v odseke, če s takim povezovanjem disciplin in delovnih področij zagotovijo oblikovanje ožjega raziskovalnega področja.

CENTRISAMOSTOJNI CENTRI

Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo CEMM
Center za energetsko učinkovitost CEU
Center za mrežno infrastrukturo CMI
Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij CT3
Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča ICJT
Reaktorski infrastrukturni center RIC
Znanstvenoinformacijski center - knjižnica ZIC
Center za prenos tehnologij in inovacij CTT

Center za pametna mesta in skupnosti CPMiS
Center - Tovarne prihodnosti CToP


PODPORNI CENTRI

  • Infrastrukturni centri

Utekočinjevalnik helija s supraprevodnim magnetom in sistemom za regeneracijo helija.
Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti.
Center za mikroskopijo in detekcijo nanomaterialov CMD-NANO
Center za masno spektrometrijo
Center za elektronsko mikroskopijo in analizo površin CEMAP
Mikroanalitski center MIC
Infrastrukturni center za meritve ionizirajočega sevanja (ICMIS)
Videokonferenčni center

  • Svetovalni centri

Center za razvoj novih izdelkov
Naravoslovno-tehnološki center
Center za proteinsko strukturo
Center za razvoj materialov in tehnologij
Ekspertni center za presojo vplivov na okolje SEPO
Center za analitiko stabilnih izotopov
Center za radonCENTRI, VKLJUČENI V INFRASTRUKTURNI PROGRAM

Nacionalni Center za elektronsko mikroskopijo in analizo površin (CEMAP)
Center za mrežno infrastrukturo (CMI)
Obratovanje raziskovalnega jedrskega reaktorja TRIGA
Znanstvenoinformacijski center - knjižnica ZIC
Utekočinjevalnik helija s sistemom za regeneracijo helija
NMR center
Center za mikroskopijo in detekcijo nanomaterialov (CMD-NANO)
Center za masno spektrometrijo
Mikroanalitski center (MIC)
e-Raziskovalna infrastruktura navideznih sodelovalno-raziskovalnih okolij
Center za proizvodnjo in strukturo proteinov
Center za nanolitografijo in nanoskopijo
Center za izvedbo eksperimentov fizike delcev v mednarodnih središčih
Objekt vroča celica (OVC)
Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij CT3
Kombinirani atomski mikroskop (UHV-AFM/STM)CENTRI S SEDEŽEM NA INSTITUTU

  • Centri odličnosti

Centri odličnosti, kjer je Institut nosilec
- Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije – NANOCENTER, Ljubljana
- Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti, Ljubljana
- Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (CIPKeBiP)


Centri odličnosti, kjer je Institut partner
- Center odličnosti polimerni materiali in tehnologije (PoliMaT)
- Center odličnosti za biosenzoriko, instrumenatcijo in procesno kontrolo (CO BIK)
- Center odličnosti nizkoogljične tehnologije (CO NOT)
- Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije (SPACE.SI)
- EN – FIST Center odličnosti
- Prejšnji


  • Tehnološki centri

Center za avtomatizacijo, robotizacijo in informatizacijo proizvodnje
Center za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje

Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00
info@ijs.si