V001 / IJS

Arhiv novic

V reviji Applied Physics Letters je izšel članek z naslovom Ultrafast non-thermal and thermal switching in charge configuration memory devices based on 1T-TaS₂, katerega avtorji so Dragan Mihailović, Damjan Svetin, Igor Vaskivskyi, Rok Venturini, Benjamin Lipovšek in Anže Mraz z Odseka za kompleksne snovi Instituta "Jožef Stefan", Nanocentra, Fakultete za matematiko in fiziko in Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V članku je predstavljen toplotni aspekt delovanja nove vrste spominske naprave, ki temelji na ultrahitrem preklapljanju med različnimi stanji konfiguracije naboja v kristalu 1T-TaS₂. Podana je analiza časovne dinamike segrevanja spominskih naprav s pomočjo toplotnih simulacij pri različnih električnih vzbujanjih in z upoštevanjem točnih parametrov naprave. Rezultati simulacij nudijo dober vpogled v razmere med obratovanjem spominske naprave in so zelo pomembni pri nadaljnjem razvoju te tehnologije. Članek je izpostavljen tudi na naslovnici revije.

Arhiv novic

V okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije je pod pokroviteljstvom predsednika Boruta Pahorja in v izvedbi Circular Change povezovalne platforme na področju krožnega gospodarstva nastala publikacija Circular Insider, ki predstavlja dosežke Slovenije na področju krožnega gospodarstva. V okviru publikacije, ki so jo prejeli evropski komisarji in predstavniki vlad držav Evropske unije ter vrsta mednarodnih organizacij, se predstavlja tudi projekt Circular4.0, financiran iz programa Interreg Alpine space, v katerem sodelujejo tudi Center Tovarne prihodnosti ter Odsek za sisteme in vodenje in Odsek za znanosti o okolju Instituta "Jožef Stefan". Cilj projekta Circular4.0 je pospešiti prehod podjetij v krožno gospodarstvo s pomočjo tehnologij industrije 4.0. V publikaciji so predstavljeni primeri dobrih praks Slovenije, povezanih s krožnim gospodarstvom, kamor se uvršča tudi projekt Circular4.0, ki se izvaja v alpski regiji v petih državah Evropske unije.

Arhiv novic

Med 3. in 8. julijem 2021 je potekal virtualni kongres Evropske zveze biokemijskih društev FEBS z naslovom Molecules of Life: Towards New Horizons. Kongres bi prvotno moral biti organiziran v Ljubljani, vendar je kljub virtualni izvedbi obdržal močan slovenski pridih. Udeležilo se ga je več kot 1.700 udeležencev s področja biokemije in ved o življenju s celega sveta. Ti so lahko poslušali več kot 160 predavanj, ki so naslavljala ključne probleme na področju medicine, staranja, pridelave hrane in varovanja okolja. Posebej velja izpostaviti predavanji dveh Nobelovih nagrajencev, dr. Richarda Robertsa in dr. Emmanuelle Charpentier, lanskoletne dobitnice Nobelove nagrade za odkritje sistema CRISPR-Cas. Pred kongresom je ravno tako v virtualni obliki potekalo tudi srečanje mlajših raziskovalcev Young Scientists' Forum. Pri organizaciji in izvedbi kongresa je sodelovalo več sodelavcev z vseh treh B odsekov Instituta "Jožef Stefan", organizacijski odbor pa je vodil prof. dr. Janko Kos z Odseka za biotehnologijo.

Arhiv novic

Prof. dr. Boris Rogelj z Odseka za biotehnologijo Instituta "Jožef Stefan" je v sodelovanju s sodelavci s King’s College London v ugledni reviji Brain (IF 13.5) objavil pregledni članek o pomembnosti znotrajceličnega nukleocitoplazmatskega prenosa pri nevrodegenerativnih boleznih. Za večino nevrodegenerativnih bolezni, kot sta Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen, frontotemporalna demenca in amiotrofična lateralna skleroza, je značilno kopičenje določenih proteinov na napačnem mestu v celici. Starostne in bolezenske spremembe v izražanju in funkciji proteinov karioferinov, ki so udeleženi pri prenosu med jedrom in citoplazmo v celici, so lahko tako vzrok kot posledica napačne lokalizacije in agregacije bolezensko značilnih proteinov pri teh boleznih. Vse bolj uveljavljen pomen nukleocitoplazmatskega prenosa pri nevrodegenerativnih boleznih predstavlja tudi obetavno tarčo za nov način za terapijo teh bolezni, farmakološko ciljanje izražanja in delovanja karioferinov pa je že v kliničnih testiranjih kot terapevtska intervencija.

Arhiv novic

Podjetje Danfoss Trata in Odsek za sisteme in vodenje Instituta "Jožef Stefan" sta prejemnika letošnjega priznanja TARAS. Priznanje sta prejela za razvoj inteligentnih motornih pogonov, ki v kombinaciji s tlačnimi regulatorji brez pomožne energije omogočajo optimizacijo celotnega omrežja daljinskega ogrevanja oziroma hlajena in podpostaj. Sodelavci Odseka za sisteme in vodenje so prispevali tista znanja, ki so raziskovalni skupini v podjetju primanjkovala za uspešen razvoj nekaterih inovativnih rešitev pri razvoju nove družine inteligentnih motornih pogonov za optimizacijo daljinskih energetskih omrežij, s tem pa omogočila tržno prednost pred konkurenco, ki se kaže tudi v treh mednarodnih patentih in zaščiti blagovne znamke. Za podjetje Danfoss in Odsek za sisteme in vodenje je to že drugo priznanje TARAS, s katerim Industrijski forum IRT nagrajuje najuspešnejše sodelovanje gospodarstva in raziskovalno-razvojnega okolja na področju inoviranja, razvoja in tehnologij.

Arhiv novic

Zaključil se je interni natečaj Instituta za višanje stopnje tehnološke pripravljenosti posameznih tehnologij. Inovacijski sklad CTT se polni izključno iz dela zaslužka od prodaje intelektualne lastnine IJS. Sredstva v skupni višini 42.000 EUR je prejelo pet projektov: Nadgradnja odprte platforme za klinično prehrano z mobilno aplikacijo, vodja prof. dr. Barbara Koroušić Seljak, E7; Analiza podatkovne vrzeli za biocidni regulativni protokol apatita / zlata / arginina kot novega antimikrobnega sredstva, vodja doc. ddr. Marija Vukomanović, K9; Povezovanje z industrijskimi partnerji za izgradnjo avtomatiziranega laboratorija, vodja dr. Luka Suhadolnik, K7; Brezžična žepna kuhinjska tehtnica, vodja dr. Bojan Blažica, E7; Večfunkcionalne prevleke za zaščito kovinskih površin, vodja doc. dr. Peter Rodič, K3. S prejemniki sredstev bo Center za prenos tehnologij in inovacij sodeloval pri njihovih aktivnostih, povezanih z razvojem in približevanjem rešitev trgu in industrijskim partnerjem. Čestitamo!

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

Arhiv novic | News Archive | Rubrike