V001 / IJS

25. DNEVI JOŽEFA STEFANA, 20. - 25. marec 2017

FOTO UTRINKI

Slika

Dne 24. marca 2017 je v Veliki predavalnici Instituta potekala predstavitev letošnjega zmagovalnega projekta direktorjevega sklada. Direktorjev sklad je namenjen nakupu in gradnji raziskovalne infrastrukture mlajšim raziskovalcem do sedem let po opravljenem doktoratu. Na poziv direktorja, ki je bil objavljen 25. novembra 2016, je prispelo sedem predlogov. Strokovni svet direktorja je soglasno sprejel sklep, da se sredstva direktorjeva sklada za leto 2017 podelijo projektu Hane Uršič, Mojce Otoničar, Marka Vrablja »Laboratory for the ultracool preparation of complex oxides«. Predlog projekta vključuje izgradnjo novega laboratorija za izdelavo povsem novih materialov. Ocenjevalci so visoko ocenili izvirnost in atraktivnost projekta, kvaliteto predlagateljev, vizijo in dolgoročnost, novost in perspektivnost, multi-disciplinarnost, pričakovani vpliv na razvoj Instituta ter primernost predlagane raziskovalne infrastrukture.

Slika

Na Institutu “Jožef Stefan” so 22. marca 2017 podelili zlate znake Jožefa Stefana za najodmevnejše doktorate v zadnjih treh letih. Za doktorsko delo z naslovom Hadronske resonance v kromodinamiki na mreži je zlati znak prejel dr. Luka Leskovec pod mentorstvom izr. prof. dr. Saše Prelovšek Komelj z Odseka za teoretično fiziko IJS. Dr. Petra Galer je prejela zlati znak za doktorsko delo z naslovom Sinteza, transormacije in lastnosti subtituiranih derivatov β-diketonov pod mentorstvom prof. dr. Borisa Šketa in prof. dr. Matjaža Krajnca s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Zlati znak pa je prejela tudi dr. Marinka Žitnik za doktorsko delo z naslovom Učenje z zlivanjem heterogenih podatkov pod mentorstvom prof. dr. Blaža Zupana s Fakultete za računalništvo in informatiko.

Slika

Dne 27. februarja 2017 je na Reaktorskem centru Podgorica potekala že tradicionalna konferenca mladih, ki jo je organizirala Študentska sekcija Odseka za reaktorsko fiziko na Institutu "Jožef Stefan". Svoje delo je predstavilo trinajst študentov in mladih raziskovalcev, ki svojo pot začenjajo na Odseku za reaktorsko fiziko, ter dve mladi raziskovalki s področja medicinske fizike s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Posebno predavanje je imel Lino Šalamon, magister Fakultete za matematiko in fiziko, ki je na doktorskem izobraževanju v Franciji. Vabljeno predavanje je imel dr. Dušan Ćalić. Štipendist organizacije IAEA (International Atomic Energy Agency) Francisco J. C. Orellana s Čila pa je predstavil edini obratujoči čilski raziskovalni reaktor in delo na njem.

Slika

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je konec januarja 2017 objavilo rezultate razpisa Strategije pametne specializacije za strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP). Razpis je bil namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih programov konzorcijev, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanje in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov. Institut »Jožef Stefan« je v koordiniranje t. i. SRIP-ov od devetih razpisanih prejel dva, in sicer Pametna mesta in skupnosti ter Tovarne prihodnosti. Oba sta že začela izvajati svoje aktivnosti. Prvi konzorcij sestavljajo Institut »Jožef Stefan«, Gospodarska zbornica Slovenije - ZIT, Tehnološka mreža ICT, Univerza v Mariboru in Univerza v Ljubljani. Do zdaj so prejeli več kot 160 pisem podpore. V drugem pa so prejeli 96 pisem podpore. SRIP Pametna mesta in skupnosti je 2. februarja 2017 organiziral informativni dogodek, kasneje pa že več tematskih delavnic.

Slika

Izredno zmogljiva in kompleksna superprevodna elektromagnetna leča, zadnji manjkajoči del 3 km dolgega obroča pospeševalnika SuperKEKB, je prispela na inštitut KEK v Tsukubi. To je važen mejnik projekta Belle II, v katerem igrajo pomembno vlogo sodelavci Instituta "Jožef Stefan". V pospeševalniku SuperKEKB pospešene elektrone in pozitrone usmerimo tako, da v centru detektorja Belle II trkajo eni v druge in pri tem ustvarjajo mezone B, ki jih nato preučujemo. Uspeh eksperimenta Belle II je v veliki meri odvisen od števila mezonov B, ki jih bomo pri teh trkih ustvarili, to pa je odvisno od naše sposobnosti fokusiranja obeh žarkov v točko trka. Oba fokusirna elementa, veliki in zapleteni magnetni leči, zato spadata med najbolj pomembne dele pospeševalnika.

Slika

Revija Nature Communications je objavila članek z naslovom Hidden topological constellations and polyvalent charges in chiral nematic droplets, ki so ga napisali Gregor Posnjak, Simon Čopar in Igor Muševič, sodelavci Odseka za fiziko trdne snovi (F5) Instituta "Jožef Stefan" in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Avtorji so z napredno metodo 3D fluorescenčne konfokalne mikroskopije kot prvi na svetu rekonstruirali urejenost molekul v mikrometrskih kapljicah vijačnega tekočega kristala in v njih odkrili raznovrstna topološka stanja, ki vključujejo verige topoloških defektov in točkaste defekte z večkratnikom osnovnega topološkega naboja. Urejenost molekul okoli teh topoloških defektov je podobna višjevalentnim atomom in omogoča gradnjo kompleksnih topoloških struktur, ki spominjajo na molekule.

NAPOVEDNIK

Koledar prireditev

Slika

KOLOKVIJI

Program - Prireditve

Vabljeni

SPOROČILA

Dovolite nam, da pomagamo Sloveniji na poti v lepšo prihodnost! - Odprto pismo naših raziskovalcev predsedniku vlade dr. Miru Cerarju o zaskrbljujočih razmerah v znanosti (2. junij 2016)


PROJEKTI

ZAPOSLITVE

Objave

Pišite nam

ŠTUDIJ

MPŠ

MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM "JOŽEF STEFAN" razpisuje vpis na
doktorski in magistrski študij.

DOSEŽKI

Arhiv

Dosežki

TISKANE NOVICE

Tiskane novice IJS

Slike

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

Arhiv novic | News Archive | Rubrike