Pisarna za prenos

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Institut in gospodarstvo
Kako navezati stik z Institutom
Center za prenos tehnologij in inovacij

Stefan.jpg

S prenosom novih, z raziskavami pridobljenih tehnologij je omogočen družbeni razvoj in blagostanje. Na Institutu "Jožef Stefan" se tovrstnim prizadevanjem pridružuje tudi Center za prenos tehnologij in inovacij.

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti


PRENOS TEHNOLOGIJ IN INOVACIJ CTT


Spletne strani Centra za prenos tehnologij in inovacij

Vodja odseka

 • dr. Špela Stres, MBA, LLMŠpela
  Strokovna usposobljenost: CLP, patentna zastopnica, RTTP
  Telefon: (01) 477 32 24
  Soba: C86A


Tajništvo

 • Mojca Šebjan Pušenjak, dipl. ekon., Mojca
  Telefon: (01) 477 32 24
  Soba: C41B

  E-pošta: tajništvo CTT
  Organizacija obiskov Instituta: IJSobiski
  Informacije o dostopnih tehnologijah: tehnologije

Licenciranje in zaščita industrijske lastnine ter podpora pogodbenemu raziskovanju in razvojnemu sodelovanju z gospodarstvom

 • mag. Marjeta Trobec, univ. dipl. ekon., spec. medn. posl., Marjeta
  Strokovna usposobljenost: CLP
  Telefon: (01) 477 38 79
  Soba: C41A

  France Podobnik, univ. dipl. ekon., France
  Telefon: (01) 477 38 42
  Soba: C41A

  Gašper Juvančič, univ. dipl. nem., Gašper
  Telefon: (01) 477 38 42
  Soba: C41A

  mag. Robert Blatnik, univ. dipl. org., Robert
  Strokovna usposobljenost: CLP
  Telefon: (01) 477 31 37
  Soba: C42A

  dr. Levin Pal, univ. dipl. mikr., Levin
  Telefon: (01) 477 33 03
  Soba: C42B

  Tomaž Lutman, mag. biokem., Tomaz
  Telefon: (01) 477 32 89
  Soba: C41B

  dr. Žiga Bolta, univ. dipl. inž. kem., Žiga
  Telefon: (01) 477 38 31
  Soba: C41B

EU projekti, pravna podpora, organizacija obiskov, PR

 • Luka Virag, univ. dipl. prav., Luka
  Telefon: (01) 477 32 43
  Soba: C42B

  Špelca Kompara, mag. farm., Spelca
  Telefon: (01) 477 32 24
  Soba: C42B

  Barbara Bercko, univ. dipl. ekon., Barbara
  Telefon: (01) 477 32 24
  Soba: C42A


Zunanji sodelavci v pogodbenem razmerju s CTT

 • mag. Primož Kunaver, univ. dipl. stroj., MBA (0.3)

Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si