Pisarna za prenos

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Institut in gospodarstvo
Kako navezati stik z Institutom
Center za prenos tehnologij in inovacij

Stefan.jpg

S prenosom novih, z raziskavami pridobljenih tehnologij je omogočen družbeni razvoj in blagostanje. Na Institutu "Jožef Stefan" se tovrstnim prizadevanjem pridružuje tudi Center za prenos tehnologij in inovacij.

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti


PRENOS TEHNOLOGIJ IN INOVACIJ CTT


Spletne strani Centra za prenos tehnologij in inovacij

Vodja odseka

 • dr. Špela Stres, MBA, LLM, Špela
  Strokovna usposobljenost: CLP, patentna zastopnica, RTTP
  Telefon: (01) 477 32 24
  Soba: C86A


EU projekti, organizacija obiskov, povezovanje s šolstvom, PR, tajništvo

 • dr. Duško Odić, Duško
  Telefon: (01) 477 30 96
  Soba: C42

  Urška Mrgole, univ. dipl. ekon., Urška
  Telefon: (01) 477 33 64
  Soba: C42

  Tomaž Justin, univ. dipl. ekon., MBA, Tomaž
  Telefon: (01) 477 38 03
  Soba: C42

  Mojca Šebjan Pušenjak, dipl. ekon. (VS), Mojca
  Telefon: (01) 477 32 24
  Soba: C42

  E-pošta: tajništvo CTT
  Organizacija obiskov Instituta: IJSobiski
  Informacije o dostopnih tehnologijah: tehnologije

Licenciranje in zaščita industrijske lastnine

 • mag. Marjeta Trobec, univ. dipl. ekon., spec. medn. posl., Marjeta, vodja področja
  Strokovna usposobljenost: CLP
  Telefon: (01) 477 38 79
  Soba: C42B

  dr. Levin Pal, univ. dipl. mikr., Levin
  Telefon: (01) 477 33 03
  Soba: C42B

  Tomaž Lutman, mag. biokem., Tomaž
  Telefon: (01) 477 38 01
  Soba: C42

  Špelca Kompara, mag. farm., Špelca
  Telefon: (01) 477 32 89
  Soba: C42

  Matej Mrak, dipl. ekon. (VS), Matej
  Telefon: (01) 477 32 87
  Soba: C42

Podpora pogodbenemu raziskovanju in razvojnemu sodelovanju z gospodarstvom

 • France Podobnik, univ. dipl. ekon., France, vodja področja
  Telefon: (01) 477 38 42
  Soba: C42B

  Gašper Juvančič, univ. dipl. nem., Gašper
  Telefon: (01) 477 38 03
  Soba: C42

Ustanavljanje odcepljenih podjetij

 • mag. Robert Blatnik, univ. dipl. org., Robert, vodja skupine
  Strokovna usposobljenost: CLP
  Telefon: (01) 477 31 37
  Soba: C42

  Barbara Bercko, univ. dipl. ekon., Barbara
  Telefon: (01) 477 32 87
  Soba: C42

Pravna podpora

 • David Mirosavljević, univ. dipl. prav., David
  Telefon: (01) 477 38 31
  Soba: C42


Zunanji sodelavci v pogodbenem razmerju s CTT

 • mag. Primož Kunaver, univ. dipl. stroj., MBA (0.3)


Interno IJS


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si