Znanstveni svet

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Upravni odbor
Znanstveni svet
Direktorjeva pisarna

his2.jpg

Znanstveni svet skrbi za programsko usmerjanje znanstvenoraziskovalne in izobraževalne dejavnosti Instituta ter za vzgojo in strokovni razvoj raziskovalcev. Člane Znanstvenega sveta se imenuje izmed uveljavljenih raziskovalcev.

Sestava Znanstvenega sveta zagotavlja zastopanost posameznih raziskovalnih in izobraževalnih področij glede na obseg in pomen v okviru Instituta.

Člane Znanstvenega sveta se imenuje za dobo štirih let. Vsaki dve leti se imenuje sedem članov. Direktor je član po svojem položaju.


ZNANSTVENI SVET


prof. dr. Milena Horvat
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta
doc. dr. Matej Lipoglavšek
prof. dr. Dragan Mihailović, predsednik
prof. dr. Marko Mikuž
prof. dr. Ingrid Milošev, namestnica predsednika
prof. dr. Nada Lavrač
prof. dr. Svjetlana Fajfer
prof. dr. Miran Čeh
prof. ddr. Boris Turk
prof. dr. Đani Juričić, namestnik predsednika
prof. dr. Gregor Papa
prof. dr. Maja Remškar
prof. dr. Leon Cizelj

  • Knjige

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si