Znanstveni svet

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Upravni odbor
Znanstveni svet
Direktorjeva pisarna

his2.jpg

Znanstveni svet skrbi za programsko usmerjanje znanstvenoraziskovalne in izobraževalne dejavnosti Instituta ter za vzgojo in strokovni razvoj raziskovalcev. Člane Znanstvenega sveta se imenuje izmed uveljavljenih raziskovalcev.

Sestava Znanstvenega sveta zagotavlja zastopanost posameznih raziskovalnih in izobraževalnih področij glede na obseg in pomen v okviru Instituta.

Člane Znanstvenega sveta se imenuje za dobo štirih let. Vsaki dve leti se imenuje sedem članov. Direktor je član po svojem položaju.


ZNANSTVENI SVET


prof. dr. Aleš Ude
prof. dr. Anton Kokalj
prof. dr. Barbara Malič
prof. ddr. Boris Turk, predsednik
prof. dr. Borut Paul Kerševan
prof. dr. Boštjan Zalar, direktor Instituta
prof. dr. Denis Arčon, namestnik predsednika
prof. dr. Gregor Papa
prof. dr. Leon Cizelj
prof. dr. Matej Lipoglavšek
prof. dr. Milena Horvat
prof. dr. Miran Čeh
prof. dr. Rok Žitko
prof. dr. Sašo Džeroski, namestnik predsednika
doc. dr. Tomaž Klobučar

  • Knjige

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00
info@ijs.si