Seje Znanstvenega sveta in Komisije za izvolitve

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Upravni odbor
Znanstveni svet
Direktorjeva pisarna

his2.jpg

V skladu s Pravilnikom o pogojih in postopku za izvolitve v znanstvene nazive Komisija za izvolitve oceni delo kandidata in predlaga Znanstvenemu svetu Instituta izvolitev kandidata v ustrezen naziv.


SEJE ZNANSTVENEGA SVETA INSTITUTA


 • Znanstveni svet
  (seje so ob 13. uri )

  Komisija za izvolitve
  (seje so ob 15. uri )

  18. 01. 2018, 254. seja

  08. 01. 2018

  15. 02. 2018, 255. seja

  05. 02. 2018

  15. 03. 2018, 256. seja

  05. 03. 2018

  19. 04. 2018, 257. seja

  09. 04. 2018

  17. 05. 2018, 258. seja

  07. 05. 2018

  21. 06. 2018, 259. seja

  11. 06. 2018

  23. 08. 2018, 260. seja

  13. 08. 2018

  20. 09. 2018, 261. seja

  10. 09. 2018

  18. 10. 2018, 262. seja

  08. 10. 2018

  22. 11. 2018, 263. seja

  12. 11. 2018

  13. 12. 2018, 264. seja

  03. 12. 2018

  Gradiva za seje Znanstvenega sveta
  (dostopno le članom Znanstvenega sveta)

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si