Direktorjeva pisarna

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Upravni odbor
Znanstveni svet
Direktorjeva pisarna

Vabljeni

Direktor Instituta opravlja poslovodno in strokovno funkcijo, ki zajemata izvajanje programske usmerjenosti, organizacijo in vodenje dela, poslovanje Instituta ter odgovornost za zakonitost dela.

Direktor zastopa in predstavlja Institut, organizira in vodi delo ter poslovanje Instituta, organizira in skrbi za izvajanje programa dela Instituta, izvršuje sklepe Upravnega odbora, sprejema posamezne splošne akte Instituta, odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja.

Direktorja imenuje in razrešuje Upravni odbor s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja je pet let.DIREKTORJEVA PISARNA


Direktor Instituta

Pomočnica direktorja za evropske zadeve

Pomočnik direktorja

Svetovalka v direktorjevi pisarni

Sekretar

Stiki z javnostjo, organizacija dogodkov, uredništvo spletnih novic

Strateški projekti

Pravna podpora

Enakost spolov, etični vidiki in reševanje sporov

Celostna podoba

Multimedijski center


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00
info@ijs.si