Strokovne komisije direktorja

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Upravni odbor
Znanstveni svet
Direktorjeva pisarna

Stefan.jpg

Direktor za pomoč pri svojem delu imenuje stalne oziroma občasne komisije ali druga delovna telesa. Področje dela, njihova sestava in pristojnosti se določi z imenovanjem.
DRUGE STROKOVNE KOMISIJE DIREKTORJA

prof. dr. Slobodan Žumer
dr. Tomaž Mertelj
prof. dr. Milena Horvat
dr. Matjaž Spreitzer
prof. dr. Matjaž Gams
doc. dr. Leon Žlajpah, predsednik
prof. dr. Leon Cizelj
Aleš Cesar, sekretar

  • Komisija za jedrsko in sevalno dejavnost

doc. dr. Primož Pelicon
prof. dr. Leon Cizelj
dr. Luka Snoj, predsednik
prof. dr. Igor Jenčič
prof. dr. Milena Horvat
doc. dr. Borut Smodiš

  • Odbor za varnost reaktorja

dr. Matjaž Leskovar, predsednik
prof. dr. Borut Smodiš
doc. dr. Luka Snoj
mag. Matjaž Stepišnik
prof. dr. Leon Cizelj
dr. Igor Lengar
dr. Radojko Jaćimović
prof. dr. Igor Jenčič
mag. Matjaž Koželj
dr. Andrej Prošek


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si