Direktor

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Upravni odbor
Znanstveni svet
Direktorjeva pisarna

Stefan.jpg
Prof. dr. Jadran Lenarčič se je rodil 14. julija 1955, osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Kopru, kjer je leta 1974 maturiral. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani leta 1979 ter magistriral leta 1981. Doktorsko disertacijo z naslovom Sinteza manipulacijskih robotov je na isti fakulteti opravil leta 1986. Neprekinjeno je zaposlen na Institutu "Jožef Stefan" od leta 1979, kjer je bil leta 2001 izvoljen v naziv znanstveni svetnik. Je profesor na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko, predava pa tudi na Univerzi v Novi Gorici, na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana in na Univerzi v Bologni (Italija).


Portret

J. Lenarčič je pobudnik in voditelj serije simpozijev ARK - Advances in Robot Kinematics, ki so osrednji znanstveni dogodek s tega področja v svetu. Simpoziji potekajo vsaki dve leti v različnih evropskih mestih. Prvi je potekal v Ljubljani leta 1988, zadnji pa je bil organiziran v Innsbrucku v Avstriji. Mnoga nova znanstvena odkritja iz robotske kinematike so bila prvič predstavljena na teh simpozijih.

BirdsDIREKTOR PROF. DR. JADRAN LENARČIČ


Delo na Institutu

 • Vodja Laboratorija za robotiko (1985-1994)
  Vodja Odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko (1994-2005)
  Direktor (2005-2010, 2010-2015, 2015-)

Funkcije na Institutu

 • Član Sveta Instituta(1989)
  Predsednik Sveta Instituta (1990)
  Član Upravnega odbora (1992-1994)
  Namestnik predsednika Znanstvenega sveta (1997-2005)
  Član Znanstvenega sveta (2005-)

Funkcije na ministrstvih in agencijah

 • Nacionalni koordinator Proizvodne tehnologije in sistemi
  Predsednik Znanstvenoraziskovalnega sveta za tehniške vede
  Član Nacionalnega znanstvenoraziskovalnega sveta
  Član Strokovnega sveta Znanje za mir
  Član Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo
  Član Sveta za razvoj pri vladi Republike Slovenije

Funkcije v mednarodnih organizacijah

 • Član Search Commitee for the President of European Research Council ERC
  Član Executive Committee of the Federation for the Theory of Machines and Mechanisms IFToMM
  Član Board of the European Robotics Network - EURON
  Član Executive Board of the European Association of Research and Technology Organizations EARTO
  Član High Level Group Added Value of Excellence in European Research

Pedagoško delo na univerzah

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
  Univerza v Novi Gorici
  Mednarodna podiplomska šola J. Stefana
  Università degli studi di Bologna, Italija

Gostujoči profesor na univerzah

 • Università degli studi di Ferrara, Italija
  University of Hull, VB
  University of Notre Dame, ZDA
  Vabljeni predavatelj na več univerzah po svetu

Članstvo v akademijah

 • Redni član Inženirske akademije Slovenije (podpredsednik 2010/11 in 2012/13, predsednik 2011/12),
  Dopisni član Accademia delle Science di Bologna

Častna priznanja in nazivi

 • Red dela s srebrnim vencem
  Cavaliere Ufficiale nell'Ordine al merito della Repubblica Italiana

Raziskave

 • Glavna področja raziskovanja J. Lenarčiča so robotika, predvsem robotska kinematika, biorobotika in humanoidni roboti. Med pomembnejše znanstvene prispevke spadajo nove metode modeliranja in simulacije robotske kinematike in dinamike prostorskih mehanizmov, vpeljava novih matematičnih kriterijev pri ocenjevanju in optimizaciji mehanizmov, matematični modeli gibanja gornje ekstremitete pri človeku ter nove metode obravnave redundantnih mehanizmov. Večkrat je bil »guest editor« posebnih izdaj v mednarodnih znanstvenih časopisih, urednik vrste odmevnih mednarodnih knjižnih objav ter avtor prispevkov v mednarodnih enciklopedijah. Je koavtor monografij Robotski mehanizmi ter Robotika; obe sta izšli tudi v angleščini pri mednarodni založni Springer. Je član nekaj uredniških odborov mednarodnih znanstvenih časopisov (npr. Theory of Machines and Mechanisms) ter programskih odborov mnogih znanstvenih konferenc. Je pobudnik in predsednik serije znanstvenih simpozijev Advances in Robot Kinematics. Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela se je udejstvoval v vrsti razvojnih projektov za gospodarstvo. Projekti se nanašajo na razvoj robotov in robotiziranih linij.

test.jpg

Knjige pri mednarodnih založbah

 • - T. Bajd, M. Mihelj, J. Lenarčič, A. Stanovnik in M. Munih, Robotics. Springer, 2010.
  - J. Lenarčič, M. M. Stanišić in T. Bajd, Robot mechanisms. Springer, 2012.
  - M. Mihelj, T. Bajd, A. Ude, J. Lenarčič, A. Stanovnik, M. Munih, J. Rejc in S. Šlajpah, Robot mechanisms. Springer, 2018.


Uredništvo knjig pri mednarodnih založbah

 • - J. Lenarčič in S. Stifter (Eds.), Advances in robot kinematics with emphasis on symbolic computation. Springer, 1991
  - J. Lenarčič in B. Ravani (Eds.), Advances in robot kinematics and computational geometry. Kluwer, 1994
  - J. Lenarčič in V. Parenti-Castelli (Eds.), Recent advances in robot kinematics. Kluwer, 1996
  - J. Lenarčič in M. Husty (Eds.), Advances in robot kinematics: analysis and control. Kluwer, 1998
  - J. Lenarčič in M.M. Stanisic (Eds.), Advances in robot kinematics. Kluwer, 2000
  - J. Lenarčič in F. Thomas (Eds.), Advances in robot kinematics: theory and applications. Kluwer, 2002
  - J. Lenarčič in C. Galletti (Eds.), On advances in robot kinematics. Kluwer, 2004.
  - J. Lenarčič in B. Roth (Eds.), Advances in robot kinematics - Mechanisms and motion. Springer, 2006.
  - J. Lenarčič in P. Wenger (Eds.), Advances in robot kinematics - Analysis and design. Springer, 2008.
  - J. Lenarčič in M. M. Stanisic (Eds.), Advances in robot kinematics - Motion in Man and machine. Springer, 2010.
  - J. Lenarčič in M. Husty (Eds.), Latest advances in robot kinematics. Springer, 2012.
  - J. Lenarčič in O. Khatib (Eds.), Advances in robot kinematics. Springer, 2014.
  - J. Lenarčič in J.-P. Merlet (Eds.), Advances in robot kinematics. Springer, 2016.
  - J. Lenarčič in O. V. Parenti-Castelli (Eds.), Advances in robot kinematics. Springer, 2018.


Izbrane novejše znanstvene objave

 • - J. Lenarčič in V. Parenti-Castelli, A method for determining movements of a deformable body from spatial coordinates of markers. Journal of Robotic Systems, 2001, vol. 18, pp. 731-736
  - J. Lenarčič in M. M. Stanisic, Humanoid shoulder complex and the humeral pointing kinematics. IEEE Trans. Robot. Autom., 2003, vol. 19, pp. 499-507
  - J. Babič in J. Lenarčič, In vivo determination of triceps surae muscle-tendon complex viscoelastic properties. Eur. j. appl. physiol. occup. physiol., 2004, vol. 92, pp. 477-484
  - N. Klopčar in J. Lenarčič, Kinematic model for determination of human arm reachable workspace. Meccanica, 2005, vol. 40, pp. 203-219.
  - N. Klopčar, M. Tomšič in J. Lenarčič, A kinematic model of the shoulder complex to evaluate the arm-reachable workspace. Journal of Biomechanics, 2005.
  - J. Lenarčič in N. Klopčar, Positional kinematics of humanoid arms. Robotica, 2005, vol. 24, pp. 105-112.
  - J. Babič in J. Lenarčič, Optimization of biarticular gastrocnemius muscle in humanoid jumping robot simulation. International journal of humanoid robotics, 2006, vol. 3, pp. 219-234.
  - N. Klopčar in J. Lenarčič, Bilateral and unilateral shoulder girdle kinematics during humeral elevation. Clinical biomechanics, vol. 21, suppl. 1, 2006, pp. S20-S26. - J. Babič in J. Lenarčič, Optimization of biarticular gastrocnemius muscle in humanoid jumping robot simulation. International journal of humanoid robotics , vol. 3, 2007, pp. 219-234.
  - N. Klopčar, M. Tomšič in J. Lenarčič, A kinematic model of the shoulder complex to evaluate the arm-reachable workspace. J. Biomech., vol. 40, 2007, pp. 86-91.
  - A. Gams, L. Žlajpah in J. Lenarčič, Imitating human acceleration of a gyroscopic device. Robotica, vol. 25, 2007, pp. 501-509.
  - A. Gams, A.J. Ijspeert, S. Schaal in J. Lenarčič, On-line learning and modulation of periodic movements with nonlinear dynamical systems. Auton. robots. , vol. 27, 2009, pp. 3-23.
  - J. Babič, L. Bokman, D. Omrčen, J. Lenarčič in F.C. Park, A biarticulated robotic leg for jumping movements : theory and experiments. J. of mechanisms and robotics, vol. 1, 2009, pp. 1-9.
  - M. Babič, R. Vertechy, G. Berselli, J. Lenarčič, V. Parenti-Castelli in G. Vassura, An electronic driver for improving the open and closed loop electro-mechanical response of dielectric elastomer actuators. Mechatronics, vol. 20, 2010, pp. 201-212.Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si