Komisije Znanstvenega sveta

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Upravni odbor
Znanstveni svet
Direktorjeva pisarna

Stefan.jpg

Znanstveni svet za pomoč pri svojem delu imenuje stalne oziroma občasne komisije ali druga delovna telesa. Področje dela, njihova sestava in pristojnosti se določi z imenovanjem.


KOMISIJE ZNANSTVENEGA SVETA


Komisija za izvolitve v znanstvene in strokovnoraziskovalne nazive

 • prof. dr. Slobodan Žumer
  prof. dr. Jadran Lenarčič, predsednik
  akademik prof. dr. Vito Turk
  prof. dr. Martin Čopič
  prof. dr. Iztok Tiselj
  prof. dr. Barbara Malič
  prof. dr. Đani Juričić

Odbor za podelitev "Zlatega znaka Jožefa Stefana"

 • prof. dr. Miran Gaberšček
  prof. dr. Martin Čopič, predsednik
  prof. dr. Matjaž Kuntner
  prof. dr. Mitjan Kalin
  prof. dr. Svjetlana Fajfer

Komisija za podelitev priznanj Instituta

 • prof. dr. Raša Pirc
  prof. dr. Boris Žemva
  prof. dr. Gorazd Kandus

Komisija za metodologijo vrednotenja raziskovalnega dela

 • prof. dr. Stanko Strmčnik, predsednik
  prof. dr. Leon Cizelj
  prof. dr. Peter Prelovšek

Komisija za evalvacijo Instituta

 • prof. dr. Dragan Mihailović, predsednik
  prof. dr. Milena Horvat
  prof. dr. Matjaž Gams
  akademik prof. dr. Vito Turk

Komisija za infrastrukturo

 • prof. dr. Denis Arčon
  prof. dr. Primož Pelicon
  prof. dr. Miran Čeh
  prof. ddr. Boris Turk
  prof. dr. Mihael Mohorčič
  prof. dr. Gregor Papa
  Jože Kašman

Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si