V001 / IJS

Slika

Od 23. do 25. 2. 2021 je potekala prva čezmejna delavnica CrossNano, Crossborder Workshop in Nanoscience and Nanotechnology v organizaciji Univerze v Trstu, Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in Instituta "Jožef Stefan". Namen delavnice je krepitev in širitev čezmejnega povezovanja sodelujočih inštitucij in naših bodočih znanstvenikov. Letošnji CrossNano smo izvedli prek spleta, pri tem je sodelovalo 40 študentov nanoznanosti in nanotehnologije iz PhD School in Nanotechnology Univerze v Trstu, Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana ter Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za farmacijo in Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Predavatelji so se potegovali za nagrado Fernando Tommasini za najbolj razumljivo predstavitev, ki sta jo prejela Anže Mraz z Odseka za kompleksne snovi Instituta "Jožef Stefan", študent Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Sara Fiori, CNR-IOM, študentka Univerze v Trstu. Nagrado Alessandro de Vita za izkazan multidisciplinarni pristop in radovednost sta prejela Ahmed Alsadiq Ahmed Mohammed, Sinhrotron Elletra, študent Univerze v Trstu in Matej Šadl z Odseka za elektronsko keramiko Instituta "Jožef Stefan", študent Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana. Čestitke vsem nagrajencem.

Slika

11. februar je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za mednarodni dan žensk in deklet v znanosti, katerega osnovni namen je povečati delež žensk na višjih stopnjah znanstvene kariere in izboljšati vpliv, ki ga imajo ženske na odločanje v znanosti. Kljub velikemu številu visokokvalificiranih diplomantk je v Evropski uniji med zaposlenimi v raziskavah samo tretjina žensk. Ponosni smo, da Institut "Jožef Stefan" kot član mednarodnega konzorcija sodeluje v evropskem projektu Athena. Namen projekta je odstranitev ovir za zaposlovanje in karierno napredovanje raziskovalk, vključitev in okrepitev dimenzije spola v raziskovalnih programih in naslavljanje neravnovesja spolov pri odločanju. Dr. Romana Jordan, koordinatorica projekta na IJS: "Programa ne pripravljamo zaradi evropske ali slovenske politike, pripravljamo ga, da pritegnemo v čudovit svet znanosti in raziskav še več ustvarjalnih in radovednih umov." V konzorciju sodelujejo raziskovalne organizacije iz držav srednje in vzhodne Evrope ter oddaljenih regij z nizkim indeksom enakosti spolov, s čimer bo projekt prispeval k zmanjšanju vrzeli med raziskovalnimi organizacijami po vsej Evropi.

Slika

Institut "Jožef Stefan" že od začetka predvsem na področjih tesno sodeluje z Nuklearno elektrarno Krško, zato smo izredno veseli, da je predsednik uprave NEK Stane Rožman prejel priznanje Združenja Manager za življenjsko delo na področju managementa 2020. »Nagrado razumem in jo jemljem kot priznanje širši ekipi, ki je ustvarila prepoznavno podjetje. Je tudi potrditev dejstva, da jedrska energija postaja del rešitve okolja in planeta. Naš skupni izziv je to, kako ohraniti uravnoteženost skupnega življenjskega prostora.« Z Instituta najtesneje z NEK sodelujejo odseki za fiziko nizkih in srednjih energij, reaktorska fizika in reaktorska tehnika. Na januarskem srečanju, na katerem so podelili priznanja za leto 2020, je sodeloval tudi prof. dr. Jadran Lenarčič, dolgoletni direktor Insituta "Jožef Stefan", ki je med drugim dejal: »Ideja ne nastane sama od sebe. Do nove pridemo tako, da trčimo z idejo nekoga drugega. Sodelovanje je potrebno zato, da pridemo do novih vrednosti, zamisli in novih razsežnosti.« Nagrade so prejeli še: priznanje mladi manager Žiga Hieng ter priznanji Artemida Mojca Leskovar in Nataša Kraškovic. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo.

Slika

Odsek za znanosti o okolju Instituta "Jožef Stefan" je pridobil koordinatorstvo EU projekta v shemi MSCA ITN z naslovom “Advanced research and Training Network in Food quality, safety and security”(FoodTraNet) za obdobje 2021–2025. Koordinatorica projekta je prof. dr. Nives Ogrinc. Projekt vključuje 10 partnerjev in podporo EU industrijskih partnerjev iz malih in srednjih podjetij in svetovno priznanih organizacij na področju hrane, kot sta EFFoST in IUFoST. Glavni cilji projekta FoodTraNet vključujejo uporabo različnih tehnik masne spektrometrije, kot so uporaba stabilnih izotopov lahkih elementov, izvajanje tarčnih analiz izbranih spojin, analiz na principu netarčnih postopkov in mapiranje za: (1)prepoznavanje biomarkerjev in bioaktivnih spojin za zagotavljanje kakovosti in sledljivosti živil; (2)karakterizacijo novih alternativnih virov hrane za zagotavljanje zadostne preskrbe z varno hrano; (3)razvoj in karakterizacijo novih inovativnih produktov na osnovi nanotehnologije kot so: užitne fotonske črtne kode, nano-senzorji, večnamenski polimerni nanostrukturni materiali in aktivno in inteligentno embalažo.

Slika

Na Centru za energetsko učinkovitost Instituta "Jožef Stefan" smo s partnerji v Podnebnem ogledalu 2020 pripravili analize zelene javnofinančne reforme, energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja in organiziranosti za izvajanje podnebne politike. To so tudi tri kritične točke Slovenije na poti k izpolnjevanju načrtovanega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 in podnebne nevtralnosti do leta 2050. Skupno je bilo v Podnebnem ogledalu 2020 objavljenih 10 zvezkov.
Kljub vzpostavljenim ključnim mehanizmom in dostopnosti evropskih sredstev, v Sloveniji vseh zastavljenih ciljev ne dosegamo. Nove analize, pripravljene v projektu LIFE Podnebna pot 2050, kažejo na to, da je težava predvsem v zadostnem številu izkušenih ljudi in organiziranosti.
Za uspešen odziv na podnebne spremembe je potreben predvsem premik v razumevanju, da to ni zgolj okoljsko, ampak razvojno vprašanje, odvisno od ravnanja posameznikov in skupnosti. Nujno je poznati učinke ukrepov in identificirati možnosti za izboljšanje.

Slika

Kontaktne površine predstavljajo tvegana mesta za prenos okužb. Raziskovalci Odseka za fiziko trdne snovi Instituta "Jožef Stefan" Urška Gradišar Centa, mag. med. fiz., dr. Bojana Višić, Žiga Federl ter prof. dr. Maja Remškar so v sodelovanju z asist. dr. Meto Sterniša in prof. dr. Sonjo Smole Možina z Biotehniške fakultete UL razvili in testirali protimikrobno prevleko na osnovi mešanice inertnega (PVDF-HFP) in vodotopnega (PVP) polimera z dodatkom protimikrobnih nanodelcev MoO₃. Rezultate raziskav so objavili v članku Novel nanostructured and antimicrobial PVDF-HFP/PVP/MoO₃ composite v reviji Surface Innovations. Protimikrobno delovanje so razložili z dvostopenjskim delovanjem; v prvi fazi se raztaplja MoO₃, ki povzroči padec pH vrednosti, kar nato sproži hidrolizo PVP polimera in sproščanje amonijeve soli. Prevleka popolnoma uniči grampozitivni (Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes) in gramnegativni bakteriji (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) v 6 urah ter kvasovko Pichia anomala in plesen Penicillium verrucosum v 24 urah.

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

Arhiv novic | News Archive | Rubrike