V001 / IJS

POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKTOV DIREKTORJEVEGA SKLADA ZA LETO 2020 - Poziv

Slika

Predsednik Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) Jean-Pierre Bourguignon je bil 28. novembra 2019 že tretjič na obisku v Sloveniji. V dopoldanskih urah je obiskal Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani, popoldne pa se srečal s predstavniki Instituta "Jožef Stefan", med katerimi sta bila v ospredju dobitnika ERC projekta prof. dr. Dragan Mihailovič in doc. dr. Matjaž Humar. Jean-Pierre Bourguignon si je tudi ogledal laboratorije Odseka za fiziko trdne snovi, kjer doc. dr. Humar izvaja letos pridobljeni projekt Celični laserji. ERC projekti so zelo pomembni, saj krepijo mednarodno prepoznavnost raziskovalcev in jim tudi finančno omogočijo večletno samostojno raziskovalno delo na najvišji ravni, vključno z nakupom potrebne raziskovalne opreme.

Slika

Članek treh avtorjev, Boštjana Murovca s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Leona Deutscha z Biotehniške fakultete UL in Blaža Stresa z Biotehniške fakultete UL, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL in Instituta "Jožef Stefan", je bil objavljen v ugledni reviji Molecular Biology and Evolution. MAGO (Metagenome-Assembled Genomes Orchestra) združuje več kot 50 programov v obliki »singularity image« za analize velikih setov metagenomskih in metatranskriptomskih podatkov na superračunalnikih (HPC). S tem so avtorji članka naredili orodje za vpogled v genome mikrobov, ki jih ne morejo gojiti (>99% vseh mikrobov), ter vpogled v genome mikrobov, za katere niti s sekvenciranjem nove generacije niso vedeli, da obstajajo, so pa pomembni v medicini in okolju.

Slika

Deseta konferenca TEDxLjubljana v Cankarjevem domu je bila tudi letos deležna neverjetne pozornosti, saj so bile karte razprodane prej kot v enem dnevu. Svojega nastopajočega je imel tudi Institut "Jožef Stefan". Izr. prof. dr. Luka Snoj, vodja Odseka za reaktorsko fiziko, je publiki na poljuden način predstavil zlivanje jeder kot potencialen vir energije prihodnosti. Pri zlivanju jeder se sprosti milijonkrat več energije na enoto mase kot pri kurjenju premoga. Ustvarjanje fuzije je eden od največjih tehnoloških izzivov človeštva. Predavanje je v preddverju Cankarjevega doma spremljala še stojnica, kjer so sodelavci in sodelavke Instituta obiskovalcem s pomočjo maket, plakatov, plazemskih krogel in mikrovalovke podrobneje predstavljali tematiko ter vpletenost slovenskih institutov in podjetij v razvoj področja.

Slika

Osemnajst vrhunskih raziskovalcev je 20. novembra 2019 prejelo najvišja državna priznanja za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti, od tega štirje z Instituta »Jožef Stefan«. Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju rabe stabilnih izotopov v interdisciplinarnih raziskavah je prejela prof. dr. Nives Ogrinc z Odseka za znanosti o okolju, Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju kvantnega magnetizma in neobičajne superprevodnosti pa je prejel prof. dr. Denis Arčon z Odseka za fiziko trdne snovi. Zoisovo priznanje sta prejela prof. dr. Boris Rogelj, vodja Odseka za biotehnologijo, za pomembne dosežke pri raziskavah molekularnih osnov nevrodegeneracije in izr. prof. dr. Miha Ravnik z Odseka za fiziko trdne snovi za pomembne dosežke v fiziki mehkih snovi. Čestitamo!

Slika

V prestižni reviji Environment International so sodelavci Odseka za znanosti o okolju objavili prve rezultate humanega biomonitoringa meritev pogosto uporabljenih pesticidov, ki spadajo v skupino organofosforjevih (OP) spojin in piretroidov (PYR) pri slovenski populaciji. Gre za zelo redko študijo, ki poroča rezultate o prisotnosti teh spojin v družinskih okoliščinah z analizo vzorcev urina matere in otroka. Z analizo presnovnih produktov teh spojin smo ugotovili, da je prisotnost presnovnih produktov parationa in piretroidov pozitivno povezana med materjo in otrokom, kar nakazuje pot izpostavljenosti preko hrane in življenjskega sloga posameznih družin. Prisotnost klorpirifosa pa je bila značilnost le za matere. Koncentracije izmerjenih pesticidov pri otrocih in materah zdaj ne pomeni tveganje za zdravje.

Slika

Direktor Instituta “Jožef Stefan” prof. dr. Jadran Lenarčič in direktorica največjega norveškega inštituta SINTEF Alexandra Bech Gjørv sta v okviru slovensko-norveškega državniškega obiska podpisala dogovor o sodelovanju med obema institucijama, v katerem se zavezujeta še povečati sodelovanje v korist obeh držav. Dogovor o sodelovanju se dotika področij umetne inteligence, krožnega gospodarstva, trajnostne mobilnosti in naprednih materialov. Obe instituciji bosta v prihodnje poskušali še povečati obseg sodelovanja v korist obeh držav, pri čemer se bosta trudili določiti programe, s pomočjo katerih bi lahko pridobili sredstva iz prihajajočega programa Horizon Europe (9. okvirni program) in drugih programov. Dogovor je bil sklenjen za nadaljnja tri leta in se lahko podaljša. Foto: Nebojša Tejić/STA

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

Arhiv novic | News Archive | Rubrike