Objave

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Javna naročila, razpisi in objave
Prireditve
Informacije javnega značaja

Stefan.jpg

JAVNA NAROČILA

Javna naročila v teku

Zaključena javna naročila 2019

Zaključena javna naročila 2018

Evidenčna naročila 2018

Zaključena javna naročila 2017

2019/S 070-164426

Zaključena javna naročila 2016

Evidenčna naročila 2016

Zaključena javna naročila 2015

Zaključena javna naročila 2014

Zaključena javna naročila 2013

Zaključena javna naročila 2012

Zaključena javna naročila 2011

Zaključena javna naročila


RAZPISI


Razpis za vodje enot

Razpis za dodelitev službenega stanovanja (za mlade raziskovalce)

Objave in razpisi ARRS in ministrstev

Interni razpis za predlaganje kandidatov za priznanje Častna listina IJS

Interni razpis za predlaganje kandidatov za priznanje zaslužni znanstvenik IJS

Razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti R Slovenije, Puhovo nagrado in Puhovo priznanje

Javni razpis za podelitev zlatega znaka Jožefa Stefana

Javni razpis za podelitev Blinčevih nagrad za raziskovalno delo in strokovno delo na področju fizike


OBJAVE


Zaposlitve IJS

O B J A V E
P R O S T E G A
D E L O V N E G A
M E S T A

I N S T I T U T E ' S
J O B
O P P O R T U N I T I E S
P A G E SV TEKU - CURRENT
Po odsekih - In departments

Laboratorij za Odprte sisteme - E5 - Open Computer Systems and Networks - E5

 • Iščemo sodelavca (raziskovalec / razvojni sodelavec / podiplomski študent) za raziskovalno in razvojno delo na področju informacijske varnosti, analize obsežnih podatkov in naprednih internetnih tehnologij in storitev... Več informacij

Nanostrukturni materiali - K7 Nanostructured Materials - K7

 • Open Post Doc position at the Department for Nanostructured Materials...More information

Laboratorij za umetno inteligenco - E3 - Artificial Intelligence - E3

 • Laboratorij za umetno inteligenco objavlja dve delovni mesti na osnovi evropskega projekta MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS Cleopatra 812997...Več informacij

 • Department for Artificial Intelligence is looking for Two Early Stage Researchers (ESR)in MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS Cleopatra 812997...More information

Nanostrukturni materiali - K7 Nanostructured Materials - K7

 • Na Odseku za nanostrukturne materiale iščemo mladega raziskovalca...Več informacij

 • Open PhD position at the Department for Nanostructured Materials...More information

Raziskeve sodobnih materialov - K9 Advanced Materials - K9

 • Open Research associate position is available at Advanced Materials Department - K9...More information

Teoretična fizika - F1 Theoretical Physics - F1

 • Na Odseku za teoretično fiziko iščemo ustvarjalnega sodelavca, ki bi se pridružil skupini za teoretično biofiziko kot neodvisni raziskovalec...Več informacij

Elektronska keramika - K5 Electronic Ceramics - K5

Odsek za Molekularne in biomedicinske znanosti - B2 - Department for Molecular and Biomedical Sciences - B2

 • Na Odseku za molekularne in biomedicinske znanosti, in na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, na Oddelku za biologijo, iščemo mladega raziskovalca / raziskovalko za raziskave v biokemiji in celični biologiji...Več informacij

Laboratorij za Odprte sisteme - E5 - Open Computer Systems and Networks - E5

 • V laboratoriju za Odprte sisteme in mreže - E5 iščemo sodelavca (raziskovalec / razvojni sodelavec / podiplomski študent) za raziskovalno in razvojno delo na področju informacijske varnosti in naprednih internetnih tehnologij in storitev...Več informacij

Inteligentni sistemi - E9 - Intelligent Systems - E9

 • Na odseku za Inteligentne sisteme iščemo magistre in diplomante računalništva in informatike ali drugih naravoslovno-tehničnih podobnih smeri za raziskovalno-razvojno delo....Več informacij

Center »Tovarne Prihodnosti - ToP« in Center »Pametna mesta in skupnosti – PMiS«

 • V Centru »Tovarne Prihodnosti - ToP« in Centeru »Pametna mesta in skupnosti – PMiS« iščemo SAMOSTOJNIEGA STROKOVNEGA SODELAVCA ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE...Več informacij

Center za energetsko učinkovitost CEU

 • V Centru za energetsko učinkovitost CEU iščejo novega sodelavca: 'Strokovni sodelavec - ekonomist'. Več informacij

Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko E1 - Automation, Biocybernetics and Robotics E1

 • Na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko objavljamo prosta delovna mesta za raziskovalno-razvojne sodelavce. Elektronska keramika K5Interni razpis - Internal call

Zaključeni interni razpisi:

 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC Vll/1 na Odseku za inteligentne sisteme - E9 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za Elektronsko keramiko - K5 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 v Centru Pametna mesta in skupnosti Center-PMiS- datum objave 8. 1. 2019 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE v Centru »Tovarne Prihodnosti - ToP« in Centeru »Pametna mesta in skupnosti – PMiS« - datum objave 14. 12. 2018 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za znanosti o okolju O2 - datum objave 26. 11. 2018 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 v Sekretariatu U2
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1v Finančno-računovodski službi U4
 • PROJEKTNI SODELAVEC V v Finančno-računovodski službi U4
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za Tehnologijo površin in optoelektroniko F4
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 ali VII/1 na Odseku za Tehnologijo površin in optoelektroniko F4
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov (2014 - 2020) ter na področju ostalih mednarodnih projektov na trgu v Mednarodni projektni pisarni U6 - datum objave 26. 10. 2018 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za znanosti o okolju O2 - datum objave 28.5.2018 - zaključen
 • VODJA CENTRA PMiS - datum objave 14. 12. 2017 - zaključen
 • SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2 v Sekretariatu - U2 - datum objave 30.11.2017 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/1 ali VII/2 na Odseku za Reaktorsko fiziko F8 - datum objave 15.1.2018 - zaključen
 • PROJEKTNI SODELAVEC - na Odseku za Nanostruktirne materiale - K7 - zaključen
 • PROJEKTNI ADMINISTRATOR - Sodelavec za administrativno upravljanje evropskih in domačih projektov v Centru za energetsko učinkovitost - CEU - datum objave 7. 8. 2017 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/1 v Nabavno prodajni službi U3 - datum objave 17.1.2017 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 v Direktorjevi pisarni U1 - datum objave 26.9.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE – finančno spremljanje in poročanje ToP - datum objave 29.12.2016 - zaključen
 • Samostojni strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje – poslovni sekretar SRIP - datum objave 29.12.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE – Strokovni tehnični organizator ToP - datum objave 29.12.2016 - zaključen
 • DIREKTOR ALI DIREKTORICA ToP - datum objave 29.12.2016 - zaključen
 • SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II) v Mrežnem infrastrukturnem centru Reaktorja MICR - datum objave 4.11.2016
 • ASISTENT na Odseku za Reaktorsko tehniko R4 - datum objave 14.9.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za Inteligentne sisteme - datum objave 14.9.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za elektronsko keramiko K5 - datum objave 1.6.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VI na Odseku za Reaktorsko tehniko R4 - datum objave 29.6.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 oz. VII/2 v Nabavno prodajni službi U3 - datum objave 12.5.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC v Centru za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo CEMM - datum objave 17.3.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za sodobne materiale K9 - datum objave 5.4.2016 - zaključen
 • ZNANSTVENI SODELAVEC na Odseku za Znanost o okolju O2 - datum objave 25.3.2016 - zaključen
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za Znanost o okolju O2 - datum objave 25.3.2016 - zaključen
 • KORDINATOR PODROČIJ VII/2 na Centru za prenos tehnologij in inovacij CTT - datum objave 5.2.2016 - zaključen
 • PROJEKTNI SODELAVEC v Službi za poslovno informatiko U5 - datum objave 3.2.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 na Odseku za Elektronsko keramiko K5 - datum objave 12.1.2016 - zaključenPovezave/LinksOstale objave


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si