Objave

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Javna naročila, razpisi in objave
Prireditve
Informacije javnega značaja

Stefan.jpg

JAVNA NAROČILA

Javna naročila v teku

Zaključena javna naročila 2016

Zaključena javna naročila 2015

Zaključena javna naročila 2014

Zaključena javna naročila 2013

Zaključena javna naročila 2012

Zaključena javna naročila 2011

Zaključena javna naročila


RAZPISI


Razpis za vodje enot

Razpis za dodelitev službenega stanovanja (za mlade raziskovalce)

Objave in razpisi ARRS in ministrstev

Interni razpis za predlaganje kandidatov za priznanje Častna listina IJS

Interni razpis za predlaganje kandidatov za priznanje zaslužni znanstvenik IJS

Razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti R Slovenije in Puhovo priznanje

Javni razpis za podelitev zlatega znaka Jožefa Stefana


OBJAVE


Zaposlitve IJS

Sreča

Povezave/Links
Univerza v Novi Gorici
Mednarodna podiplomska šola

O B J A V E
P R O S T E G A
D E L O V N E G A
M E S T A

I N S T I T U T E ' S
J O B
O P P O R T U N I T I E S
P A G E SV TEKU - CURRENT
Po odsekih - In departments

Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko E1 - Automation, Biocybernetics and Robotics E1

V raziskovalni skupini na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko objavljamo dve prosti delovni mesti mladega raziskovalca/mlade raziskovalke za delo na področju obtelesnih robotskih sistemov (eksoskeletov) in človekove motorične kontrole. Več informacij

Za raziskovalno-razvojno delo na področju tovarn prihodnosti, robotike in avtomatizacije nudimo prosto delovno mesto magistru inženirju strojništva ali mehatronike (m/Ž)....Več informacij

Odsek za računalniške sisteme E7 - Computer Systems Department E7

V okviru Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0 nudimo zaposlitev mladim doktorjem iz gospodarstva. Področja dela so različna in obsegajo razvoj algoritmov za večkriterijsko optimizacijo, samonastavljivih principov in podobnih tem s področja kompleksnih, dinamičnih in nedeterminističnih sistemov prometa, logistike in energetike, ter delo z večprocesorksimi sistemi in GPGPU. Zainteresirani kandidati naj se javijo na cs@ijs.si .

Odsek za znanosti o okolju O2 - Department of Environmental Sciences O2

 • The ERA Chair ISO-FOOD “ERA CHAIR FOR ISOTOPE TECHNIQUES IN FOOD QUALITY, SAFETY AND TRACEABILITY” at Jožef Stefan Institute aims at strengthening its research excellence related to organic contaminants in food. We are currently looking for: A post-doctoral researcher ....More information

Laboratorij za odprte sisteme in mreže E5 - Open Computer Systems and Networks

 • V laboratoriju za odprte sisteme in mreže nudimo prosto mesto mladega raziskovalca/mlade raziskovalke na področju novih internetnih tehnologij in storitev....Več informacij

Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo B1 - Biochemistry and Molecular Biology Department B1

 • Dve mesti za podoktorske sodelavce sta na voljo v skupini prof. dr. Dušana Turka, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo na Institutu Jožef Stefan, Ljubljana. Možen je takojšen nastop, ko se uredijo formalnosti.... Več informacij

  • Two postdoctoral positions are available in the laboratory of Prof. Dusan Turk, Department of Biochemistry and Molecular at Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia. It is possible to start immediately after formalities are resolved... More information


ZAKLJUČENO - CLOSED

 • 13.04.2015, STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za reaktorsko fiziko F8
 • 30.03.2015, VIŠJI RAZISKOVALEC na Odseku za teoretično fiziko F1


Interni razpis - Internal call

Zaključeni interni razpisi:

 • SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II) v Mrežnem infrastrukturnem centru Reaktorja MICR - datum objave 4.11.2016
 • ASISTENT na Odseku za Reaktorsko tehniko R4 - datum objave 14.9.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za Inteligentne sisteme - datum objave 14.9.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za elektronsko keramiko K5 - datum objave 1.6.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VI na Odseku za Reaktorsko tehniko R4 - datum objave 29.6.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 oz. VII/2 v Nabavno prodajni službi U3 - datum objave 12.5.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC v Centru za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo CEMM - datum objave 17.3.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za sodobne materiale K9 - datum objave 5.4.2016 - zaključen
 • ZNANSTVENI SODELAVEC na Odseku za Znanost o okolju O2 - datum objave 25.3.2016 - zaključen
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za Znanost o okolju O2 - datum objave 25.3.2016 - zaključen
 • KORDINATOR PODROČIJ VII/2 na Centru za prenos tehnologij in inovacij CTT - datum objave 5.2.2016 - zaključen
 • PROJEKTNI SODELAVEC v Službi za poslovno informatiko U5 - datum objave 3.2.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 na Odseku za Elektronsko keramiko K5 - datum objave 12.1.2016 - zaključenPovezave/LinksOstale objave


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si