Objave

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Javna naročila, razpisi in objave
Prireditve
Informacije javnega značaja

Stefan.jpg

JAVNA NAROČILA

Javna naročila v teku

Zaključena javna naročila 2015

Zaključena javna naročila 2014

Zaključena javna naročila 2013

Zaključena javna naročila 2012

Zaključena javna naročila 2011

Zaključena javna naročila


RAZPISI


Razpis za vodje enot

Razpis za dodelitev službenega stanovanja (za mlade raziskovalce)

Objave in razpisi ARRS in ministrstev

Interni razpis za predlaganje kandidatov za priznanje Častna listina IJS

Interni razpis za predlaganje kandidatov za priznanje zaslužni znanstvenik IJS

Razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti R Slovenije in Puhovo priznanje

Javni razpis za podelitev zlatega znaka Jožefa Stefana


OBJAVE


Zaposlitve IJS

Sreča

Povezave/Links
Univerza v Novi Gorici
Mednarodna podiplomska šola

O B J A V E
P R O S T E G A
D E L O V N E G A
M E S T A

I N S T I T U T E ' S
J O B
O P P O R T U N I T I E S
P A G E SV TEKU - CURRENT
Po odsekih - In departments

Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo B1 - Biochemistry and Molecular Biology Department B1

 • Dve mesti za podoktorske sodelavce sta na voljo v skupini prof. dr. Dušana Turka, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo na Institutu Jožef Stefan, Ljubljana. Možen je takojšen nastop, ko se uredijo formalnosti.... Več informacij

  • Two postdoctoral positions are available in the laboratory of Prof. Dusan Turk, Department of Biochemistry and Molecular at Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia. It is possible to start immediately after formalities are resolved... More information

Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko E1 - Automation, Biocybernetics and Robotics Department E1

 • Iščemo podoktorske raziskovalce in kandidate za doktorski študij na področju vodenja in učenja eksoskeletov in podpornih robotskih naprav. We are looking for post-doc researchers and candidates for PhD study in the field of control and learning for exoskeletons and assistive robotic devices. Več informacij - More information


 • iščemo nove raziskovalce diplomirane inženirje strojništva ali mehatronike (m/ž) za raziskovalno-razvojno delo na EU projektih na področju robotike in avtomatizacije -- we are looking for new researchers, graduate engineers for mechanical or mechatronic engineering (f/m) for the research work on EU projects on the field of Robotics and Automation več ... -- more ... igor.kovac@ijs.si

Odsek za inteligentne sisteme E9 - Intelligence Systems Department E9

 • vabimo diplomante po starem ali novem oz. magistrante računalništva in informatike po novem programu za zaposlitev, pogoj: povprečna ocena nad 8 ter znanje računalništva in programiranja. Vabimo tudi študente računalništva in informatike ter matematike, elektrotehnike in fizike z znanjem programiranja za sodelovanje na mednarodnih in domačih zanimivih projektih. Kontakt: tajnistvoE9@ijs.si -- We invite graduates of computer science and information technology. Contact: tajnistvoE9@ijs.si.ZAKLJUČENO - CLOSED

 • 13.04.2015, STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za reaktorsko fiziko F8
 • 30.03.2015, VIŠJI RAZISKOVALEC na Odseku za teoretično fiziko F1Interni razpis - Internal call

 • KORDINATOR PODROČIJ VII/2 na Centru za prenos tehnologij in inovacij CTT - datum objave 5.2.2016 - zaključen
 • PROJEKTNI SODELAVEC v Službi za poslovno informatiko U5 - datum objave 3.2.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 na Odseku za Elektronsko keramiko K5 - datum objave 12.1.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za Znanost o okolju O2 - datum objave 23.12.2015 - zaključen
 • VIŠJI ASISTENT na Odseku za Znanost o okolju O2 - datum objave 23.12.2015- zaključen
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku Fizika nizkih in srednjih energij F2 - datum objave 3.12.2015 - zaključen
 • SAMOSTOJNI RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM v Centru za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij CT3 - datum objave 17.11.2015- zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 v Finančno računovodski službi - datum objave 23.10.2015 - zaključen
 • ASISTENT Na Odseku za Nanostrukturne materiale K7 - datum objave 14.10.2015 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 na Odseku za Komunikacijske sisteme E6 - datum objave 8.10.2015 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) na Odseku za tehnologijo površin in optoelektroniko F4 - datum objave 6.10.2015-zaključen
 • PROJEKTNI SODELAVEC V na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko E1 in v Sekretariatu - datum objave 4.9.2015 - zaključen
 • ASISTENT Z DOKTORATOM v Samostojnem laboratoriju za odprte sisteme in mreže E5 - datum objave 21.8.2015 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/1 v Samostojnem laboratoriju za odprte sisteme in mreže E5 - datum objave 21.8.2015 - zaključen
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za znanosti o okolju O2 - datum objave 7.8.2015 - zaključen
 • PROJEKTNI SODELAVEC V na Odseku za fiziko trdne snovi F5 - datum objave 19.5.2015 - zaključen
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za znanosti o okolju O2 - datum objave 5.5.2015 - zaključen
 • OSKRBNIK IV v Tehničnih servisih TS - datum objave 11.3.2015 - zaključen
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za nanostrukturne materiale K7 - datum objave 19.1.2015 - zaključen
 • PROJEKTNI SODELAVEC V na Odseku za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo B1 - datum objave 6.1.2015 - zaključen


Povezave/LinksOstale objave


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si