Page name: Arhiv razpisanih prostih delovnih mest

Arhiv razpisanih prostih delovnih mest

Zaključeni zunanji razpisi

2014

 • VODILNI STROKOVNI SODELAVEC Z DOKTORATOM na Odseku za fiziko trdnih snovi F5 - datum objave 18.11.2014
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 na Odseku za fiziko nizkih in srednjih energij F2 - datum objave 13.11.2014
 • STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za raziskave sodobnih materialov K9 - datum objave 29.10.2014
 • STROKOVNI SODELAVEC S SPECIALIZACIJO na OdsekU za reaktorsko fiziko F8 - datum objave 28.10.2014
 • PROJEKTNI SODELAVEC na Odseku za tehnologije znanja E8 - datum objave 18. 8. 2014
 • STROKOVNI SVETNIK Z DOKTORATOM v Centru za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij CT3 - datum objave 20. 6. 2014
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za elektronsko keramiko K5 - datum objave 13. 6. 2014
 • VIŠJI ASISTENT na Odseku za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev F9 - datum objave 13. 6. 2014
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za teoretično fiziko F1 - datum objave 29. 5. 2014
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za teoretično fiziko F1 - datum objave 29. 5. 2014
 • PROJEKTNI SODELAVEC V v Službi za poslovno informatiko U5 - datum objave 28. 5. 2014
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za teoretično fiziko F1 - datum objave 16. 5. 2014
 • PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 na Odseku za reaktorsko fiziko F8 - datum objave 10. 2. 2014
 • STROKOVNI SODELAVEC v Centru za prenos tehnologij in inovacij CTT - datum objave 4. 2. 2014
 • FINANČNI REFERENT VI v Finančno računovodski službi U4 - datum objave 27. 1. 2014
 • PROJEKTNI SODELAVEC V v Finančno računovodski službi U4 - datum objave 27. 1. 2014
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za elektronsko keramiko K5 - datum objave 8. 1. 2014

2013

 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za tehnologije znanja E8 - datum objave 17. 12. 2013
 • STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko E1 - datum objave 6. 11. 2013
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za elektronsko keramiko K5 - datum objave 23. 10. 2013
 • ASISTENT na Odseku za sisteme in vodenje E2 - datum objave 16. 10. 2013
 • STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za elektronsko keramiko K5 - datum objave 16. 10. 2013
 • PROJEKTNI SODELAVEC V v Centru za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij CT3 - datum objave 16. 10. 2013
 • STROKOVNI SVETNIK v Laboratoriju za umetno inteligenco E3 - datum objave 9. 10. 2013
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za biotehnologijo B3 - datum objave 4. 10. 2013
 • STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko E1 - datum objave 4. 10. 2013
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za elektronsko keramiko K5 - datum objave 27. 9. 2013
 • MLAJŠI RAZISKOVALEC na Odseku za fiziko nizkih in srednjih energij F2 - datum objave 19. 9. 2013
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za fiziko trdne snovi F5 - datum objave 18. 9. 2013
 • ASISTENT v Laboratoriju za umetno inteligenco E3 - datum objave 18. 9. 2013
 • STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za inteligentne sisteme E9 - datum objave 18. 9. 2013
 • STROKOVNI DELAVEC S POSEBNIMI ZNANJI IN SPOSOBNOSTMI IV v Delavnicah - datum objave 18. 9. 2013
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za biotehnologijo B3 - datum objave 12. 9. 2013
 • MLAJŠI RAZISKOVALEC na Odseku za kompleksne snovi F7 - datum objave 10. 9. 2013

Zaključeni interni razpisi

2015 - 2020

 • Na odseku za Umetno inteligenco - E9 iščemo sodelavca - Strokovni sodelavec VII/1 oz. Strokovni sodelavec VII/2 - zaključen

 • V CPMiS - Centru za Pametna mesta in skupnosti iščemo novega sodelavca /DM: Samostojni strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje - zaključen
 • Na odseku za Reaktorsko fiziko - F8 iščemo sodelavca (raziskovalca /razvojnega sodelavca / podiplomskega študenta) za pomoč pri raziskovalnem in razvojnem delu na področju reaktorske fizike (23. januar 2020) - zaključen
 • V Finančno računovodski službi - U4 iščemo Samostojnega strokovnega delavca (11. december 2019) - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (J017102_3) na Odseku za znanost o okolju - O2 - zaključen
 • SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE v Centru za Pametna mesta in Skupnosti - CPMiS - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC Vll/2 (III) v Centru za prenos tehnologij in inovacij - CTT (27. 9. 2019) - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC Vll/1 na Odseku za inteligentne sisteme - E9 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za Elektronsko keramiko - K5 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 v Centru Pametna mesta in skupnosti Center-PMiS- datum objave 8. 1. 2019 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE v Centru »Tovarne Prihodnosti - ToP« in Centeru »Pametna mesta in skupnosti – PMiS« - datum objave 14. 12. 2018 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za znanosti o okolju O2 - datum objave 26. 11. 2018 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 v Sekretariatu U2
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1v Finančno-računovodski službi U4
 • PROJEKTNI SODELAVEC V v Finančno-računovodski službi U4
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za Tehnologijo površin in optoelektroniko F4
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 ali VII/1 na Odseku za Tehnologijo površin in optoelektroniko F4
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov (2014 - 2020) ter na področju ostalih mednarodnih projektov na trgu v Mednarodni projektni pisarni U6 - datum objave 26. 10. 2018 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za znanosti o okolju O2 - datum objave 28.5.2018 - zaključen
 • VODJA CENTRA PMiS - datum objave 14. 12. 2017 - zaključen
 • SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2 v Sekretariatu - U2 - datum objave 30.11.2017 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/1 ali VII/2 na Odseku za Reaktorsko fiziko F8 - datum objave 15.1.2018 - zaključen
 • PROJEKTNI SODELAVEC - na Odseku za Nanostruktirne materiale - K7 - zaključen
 • PROJEKTNI ADMINISTRATOR - Sodelavec za administrativno upravljanje evropskih in domačih projektov v Centru za energetsko učinkovitost - CEU - datum objave 7. 8. 2017 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/1 v Nabavno prodajni službi U3 - datum objave 17.1.2017 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 v Direktorjevi pisarni U1 - datum objave 26.9.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE – finančno spremljanje in poročanje ToP - datum objave 29.12.2016 - zaključen
 • Samostojni strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje – poslovni sekretar SRIP - datum objave 29.12.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE – Strokovni tehnični organizator ToP - datum objave 29.12.2016 - zaključen
 • DIREKTOR ALI DIREKTORICA ToP - datum objave 29.12.2016 - zaključen
 • SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II) v Mrežnem infrastrukturnem centru Reaktorja MICR - datum objave 4.11.2016
 • ASISTENT na Odseku za Reaktorsko tehniko R4 - datum objave 14.9.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za Inteligentne sisteme - datum objave 14.9.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za elektronsko keramiko K5 - datum objave 1.6.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VI na Odseku za Reaktorsko tehniko R4 - datum objave 29.6.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 oz. VII/2 v Nabavno prodajni službi U3 - datum objave 12.5.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC v Centru za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo CEMM - datum objave 17.3.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za sodobne materiale K9 - datum objave 5.4.2016 - zaključen
 • ZNANSTVENI SODELAVEC na Odseku za Znanost o okolju O2 - datum objave 25.3.2016 - zaključen
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za Znanost o okolju O2 - datum objave 25.3.2016 - zaključen
 • KORDINATOR PODROČIJ VII/2 na Centru za prenos tehnologij in inovacij CTT - datum objave 5.2.2016 - zaključen
 • PROJEKTNI SODELAVEC v Službi za poslovno informatiko U5 - datum objave 3.2.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 na Odseku za Elektronsko keramiko K5 - datum objave 12.1.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za Znanost o okolju O2 - datum objave 23.12.2015 - zaključen
 • VIŠJI ASISTENT na Odseku za Znanost o okolju O2 - datum objave 23.12.2015- zaključen
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku Fizika nizkih in srednjih energij F2 - datum objave 3.12.2015 - zaključen
 • SAMOSTOJNI RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM v Centru za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij CT3 - datum objave 17.11.2015- zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 v Finančno računovodski službi - datum objave 23.10.2015 - zaključen
 • ASISTENT Na Odseku za Nanostrukturne materiale K7 - datum objave 14.10.2015 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 na Odseku za Komunikacijske sisteme E6 - datum objave 8.10.2015 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) na Odseku za tehnologijo površin in optoelektroniko F4 - datum objave 6.10.2015-zaključen
 • PROJEKTNI SODELAVEC V na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko E1 in v Sekretariatu - datum objave 4.9.2015 - zaključen
 • ASISTENT Z DOKTORATOM v Samostojnem laboratoriju za odprte sisteme in mreže E5 - datum objave 21.8.2015 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/1 v Samostojnem laboratoriju za odprte sisteme in mreže E5 - datum objave 21.8.2015 - zaključen
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za znanosti o okolju O2 - datum objave 7.8.2015 - zaključen
 • PROJEKTNI SODELAVEC V na Odseku za fiziko trdne snovi F5 - datum objave 19.5.2015 - zaključen
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za znanosti o okolju O2 - datum objave 5.5.2015 - zaključen
 • OSKRBNIK IV v Tehničnih servisih TS - datum objave 11.3.2015 - zaključen
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za nanostrukturne materiale K7 - datum objave 19.1.2015 - zaključen
 • PROJEKTNI SODELAVEC V na Odseku za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo B1 - datum objave 6.1.2015 - zaključen

2014

 • ASISTENT na Odseku za reaktorsko fiziko F8 - datum objave 10.12.2014
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 oz. STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za fiziko trdne snovi F5 - datum objave 14.11.2014
 • PROJEKTNI SODELAVEC V v Tehničnih servisih TS - datum objave 10.11.2014
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 v Nabavni in prodajni službi U3 - datum objave 5.11.2014
 • STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za raziskave sodobnih materialov K9 - datum objave 28.10.2014
 • PROJEKTNI SODELAVEC V na Odseku za nanostrukturne materiale - datum objave 30.9.2014
 • STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za nanostrukturne materiale - datum objave 19.9.2014
 • VIŠJI ASISTENT na Odseku za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev F9 - datum objave 12. 6. 2014
 • VOZNIK V v Tehničnih servisih TS - datum objave 11. 6. 2014
 • PROJEKTNI SODELAVEC V v Službi za poslovno informatiko U5 - datum objave 27. 5. 2014
 • SAMOSTOJNI RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM VIII v Centru za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij CT3 - datum objave 16. 5. 2014
 • STROKOVNI SODELAVEC V v Centru za energetsko učinkovitost CEU - datum objave 9. 5. 2014
 • PROJEKTNI SODELAVEC V v Tehničnih servisih TS - datum objave 8. 5. 2014
 • ASISTENT na Odseku za komunikacijske sisteme E6 - datum objave 3. 4. 2014
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 na Odseku za kompleksne snovi F7 - datum objave 1. 4. 2014
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev F9 - datum objave 17. 3. 2014
 • PROJEKTNI SODELAVEC V v Laboratoriju za umetno inteligenco E3 - datum objave 25. 2. 2014
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) v Nabavni in prodajni službi U3 - datum objave 14. 2. 2014
 • STROKOVNI SODELAVEC na Centru za prenos tehnologij in inovacij CTT - datum objave 30. 1. 2014
 • STROKOVNI SODELAVEC na Centru za energetsko učinkovitost CEU - datum objave 28. 1. 2014
 • ASISTENT na Odseku za inteligentne sisteme E9 - datum objave 22. 1. 2014
 • PROJEKTNI SODELAVEC V v Centru za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij CT3 - datum objave 21. 1. 2014
 • FINANČNI REFERENT VI v Finančno računovodski službi U4 - datum objave 20. 1. 2014
 • PROJEKTNI SODELAVEC V v Finančno računovodski službi U4 - datum objave 20. 1. 2014