ZaposlitveIJS

Sreča

Povezave/Links
Univerza v Novi Gorici
Mednarodna podiplomska šola

O B J A V E
P R O S T E G A
D E L O V N E G A
M E S T A

I N S T I T U T E ' S
J O B
O P P O R T U N I T I E S
P A G E SV TEKU - CURRENT
Po odsekih - In departments

 • STROKOVNI SODELAVEC - TEHNIK - Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo (ICJT): Več informacij

 • PREDAVATELJ - Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo (ICJT): Več informacij

Sinteza materialov - K8 - Synthesis of Materials - K8

 • The Department for Materials Synthesis is looking for a post-doc researcher with PhD......More information

Inteligentni sistemi - E9 - Intelligent Systems - E9

 • Na odseku Inteligentne sisteme na Institutu "Jožef Stefan" v ekipo vrhunskih znanstvenikov in mednarodno uveljavljenih raziskovalcev vabimo novega/o člana/-ico, da zasede delovno mesto: Raziskovalec - Asistent......Več informacij

 • Na odseku Inteligentne sisteme na Institutu "Jožef Stefan" v ekipo vrhunskih znanstvenikov in mednarodno uveljavljenih raziskovalcev vabimo novega/o člana/-ico, da zasede delovno mesto: Vodja laboratorijat......Več informacij

Teorična fizika - F1 Theoretical Physics - F1

 • Na odseku za teoretično fiziko na Institutu "Jožef Stefan" v ekipo vrhunskih znanstvenikov in mednarodno uveljavljenih raziskovalcev vabimo novo članico oziroma novega člana, da zasede delovno mesto:

Odsek za Avtomatiko, biokibernetiko in robotiko - E1 | Department for Automatics, Biocybernetics and Robotics - E1

 • Doktorski študent (m/ž) s področja elektrotehnike, računalništva, mehatronike, matematike ali fizike. Več informacij ...

 • PhD student with background in electrical engineering, computer science, mechatronics, mathematics or physics More information ...


V Finančno računovodski službi - U4 iščemo SAMOSTOJNEGA STROKOVNEGA DELAVCA VII/2(1)...Več informacij

Center - Tovarne prihodnosti CToP - Centre Factories of the Future

 • V Centru - Tovarne prihodnosti iščemo vodjo Centara Top (STROKOVNI SVETNIK (H027005)) ...Več informacij

Raziskave sodobnih materialov - K9 Advanced Materials - K9

 • Na Odseku za raziskave sodobnih materialov razpisujemo štipendijo za študijsko leto 2021/22 za študente:
  • FKKT UL smeri Kemija / Kemijsko inženirstvo / Biokemija,
  • FKKT UM smeri Kemija / Kemijsko inženirstvo,
  • NTF UL smeri Geologija in Materiali in metalurgija,
  • FMF UL smeri Fizika,

  ki so zaključili vsaj 1. letnik (1. stopnja)...Več informacij

Nanostrukturni materiali - K7 Nanostructured Materials - K7

 • Open Post Doc position: »Development of sensors for detecion of persistent and mobile chemicals (PMCs) in environment«...More information

Služba za poslovno informatiko SPI razpisuje 2 prosti delovni mesti

 • Opis dela in nalog: administracija in vzdrževanje aplikacije elektronski dokumentni sistem (EDS); pomoč uporabnikom pri delu v aplikaciji EDS; programiranje razširitev aplikacije EDS v programskem jeziku JavaScript, C#

 • Zahtevana izobrazba: univerzitetni program (predbolonjski program) oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
 • Zahtevana usposobljenost: poznavanje entitetno-relacijskih zbirk podatkov; poznavanje SQL sintakse; poznavanje programskih jezikov JavaScript in C#; delovne izkušnje

Prijava in dodane informacije: joze.kasman@ijs.si

Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo - CEMM Center for Electron Microscopy and Microanalysis - CEMM

 • Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo CEMM vabi k sodelovanju strokovno/raziskovalne sodelavce/ke na področju vrstične elektronske mikroskopije (SEM)...Več informacij in strokovno/raziskovalne sodelavce/ke na področju presevne elektronske mikroskopije (TEM)...Več informacij

Anorganska kemija in tehnologija - K1 Inorganic Chemistry and Technology - K1

 • PhD position at Extreme Conditions Chemistry Lab at Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia (28 June 2021)

A fully-funded 4-year PhD studentship is available to work on an ERC-funded project “Challenging the Oxidation-State Limitations of the Periodic Table via High-Pressure Fluorine Chemistry – HiPeR-F”. The research will focus on exploring the fluorine and noble-gas chemistry under extreme pressures from 10.000 to over 100.000 bar. We are looking for a highly motivated and enthusiastic candidate with master’s degree (completed before Oct. 2021) in chemistry or closely related field. More: http://eccl.ijs.si Application and additional information: matic.lozinsek@ijs.si

Nanostrukturni materiali - K7 Nanostructured Materials - K7

Anorganska kemija in tehnologija - K1 Inorganic Chemistry and Technology - K1

 • V analiznem laboratoriju Odseka za anorgansko kemijo in kemijsko tehnologijo iščemo kandidatko oziroma kandidata za mesto mlade raziskovalke oziroma mladega raziskovalca...Več informacij

Znanosti o okolju O2 - Environmental Sciences O2 and Condensed Matter Physics F5 - Fizika trdne snovi F5

 • 15 PhD positions available for Early Stage Researchers at »Advanced Research and Training Network in Food Quality, Safety and Security«, FoodTraNet, H2020 MSCA ITN Project...More information

 • Odprto delovno mesto: DELO NA POSTAVITVI ROBOTIZIRANEGA LABORATORIJA ZA ODKRIVANJE NOVIH MATERIALOV ...Več informacij

Reaktorska fizika - F8 Reactor Physics - F8

 • Odsek za Reaktorsko fiziko Instituta »Jožef Stefan« išče kandidatko ali kandidata za raziskovalno delo na področju raziskav trajnostnih in nizkoogljičnih virov energije, to je jedrske fisije in fuzije...Več informacij

 • The Reactor physics department at “Jožef Stefan” Institute is looking for a candidate for research work in the field of sustainable and low carbon energy sources, i.e. nuclear fission and fusion...More information

Teorična fizika - F1 Theoretical Physics - F1

Biokemija, molekularna in strukturna biologija - B1 - Biochemistry and Molecular Biology - B1


Interni razpis - Internal call

 • PROJEKTNI SODELAVEC V - Odsek za nanostrukturne materiale K7...Več informacij

 • STROKOVNI SVETNIK v Direktorjevi pisarni - U1...Več informacij

 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 v Mednarodni projektni pisarni - U6...Več informacij

 • STROKOVNI SVETNIK (H027005) - Vodja Centra ToP (Center - Tovarne prihodnosti)...Več informacij


Povezave/Links