ZaposlitveIJS

Sreča

Povezave/Links
Univerza v Novi Gorici
Mednarodna podiplomska šola

O B J A V E
P R O S T E G A
D E L O V N E G A
M E S T A

I N S T I T U T E ' S
J O B
O P P O R T U N I T I E S
P A G E SV TEKU - CURRENT
Po odsekih - In departments

Laboratorij za Odprte sisteme - E5 - Open Computer Systems and Networks - E5

  • Iščemo sodelavca (raziskovalec / razvojni sodelavec / podiplomski študent) za raziskovalno in razvojno delo na področju informacijske varnosti, analize obsežnih podatkov in naprednih internetnih tehnologij in storitev... Več informacij

Nanostrukturni materiali - K7 Nanostructured Materials - K7

  • Open Post Doc position at the Department for Nanostructured Materials...More information


Interni razpis - Internal call

  • Prosto delovno mesto v administraciji na Odseku za fiziko nizkih in srednjih energij F2 ...več informacij (26. november 2019)

Povezave/Links