ZaposlitveIJS

Sreča

Povezave/Links
Univerza v Novi Gorici
Mednarodna podiplomska šola

O B J A V E
P R O S T E G A
D E L O V N E G A
M E S T A

I N S T I T U T E ' S
J O B
O P P O R T U N I T I E S
P A G E SV TEKU - CURRENT
Po odsekih - In departments

Laboratorij za Odprte sisteme - E5 - Open Computer Systems and Networks - E5

 • Iščemo sodelavca (raziskovalec / razvojni sodelavec / podiplomski študent) za raziskovalno in razvojno delo na področju informacijske varnosti, analize obsežnih podatkov in naprednih internetnih tehnologij in storitev... Več informacij

Nanostrukturni materiali - K7 Nanostructured Materials - K7

 • Open Post Doc position at the Department for Nanostructured Materials...More information

Laboratorij za umetno inteligenco - E3 - Artificial Intelligence - E3

 • Laboratorij za umetno inteligenco objavlja dve delovni mesti na osnovi evropskega projekta MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS Cleopatra 812997...Več informacij

 • Department for Artificial Intelligence is looking for Two Early Stage Researchers (ESR)in MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS Cleopatra 812997...More information

Nanostrukturni materiali - K7 Nanostructured Materials - K7

 • Na Odseku za nanostrukturne materiale iščemo mladega raziskovalca...Več informacij

 • Open PhD position at the Department for Nanostructured Materials...More information

Raziskeve sodobnih materialov - K9 Advanced Materials - K9

 • Open Research associate position is available at Advanced Materials Department - K9...More information

Teoretična fizika - F1 Theoretical Physics - F1

 • Na Odseku za teoretično fiziko iščemo ustvarjalnega sodelavca, ki bi se pridružil skupini za teoretično biofiziko kot neodvisni raziskovalec...Več informacij

Elektronska keramika - K5 Electronic Ceramics - K5

Odsek za Molekularne in biomedicinske znanosti - B2 - Department for Molecular and Biomedical Sciences - B2

 • Na Odseku za molekularne in biomedicinske znanosti, in na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, na Oddelku za biologijo, iščemo mladega raziskovalca / raziskovalko za raziskave v biokemiji in celični biologiji...Več informacij

Laboratorij za Odprte sisteme - E5 - Open Computer Systems and Networks - E5

 • V laboratoriju za Odprte sisteme in mreže - E5 iščemo sodelavca (raziskovalec / razvojni sodelavec / podiplomski študent) za raziskovalno in razvojno delo na področju informacijske varnosti in naprednih internetnih tehnologij in storitev...Več informacij

Inteligentni sistemi - E9 - Intelligent Systems - E9

 • Na odseku za Inteligentne sisteme iščemo magistre in diplomante računalništva in informatike ali drugih naravoslovno-tehničnih podobnih smeri za raziskovalno-razvojno delo....Več informacij

Center »Tovarne Prihodnosti - ToP« in Center »Pametna mesta in skupnosti – PMiS«

 • V Centru »Tovarne Prihodnosti - ToP« in Centeru »Pametna mesta in skupnosti – PMiS« iščemo SAMOSTOJNIEGA STROKOVNEGA SODELAVCA ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE...Več informacij

Center za energetsko učinkovitost CEU

 • V Centru za energetsko učinkovitost CEU iščejo novega sodelavca: 'Strokovni sodelavec - ekonomist'. Več informacij

Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko E1 - Automation, Biocybernetics and Robotics E1

 • Na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko objavljamo prosta delovna mesta za raziskovalno-razvojne sodelavce. Elektronska keramika K5Interni razpis - Internal call

Zaključeni interni razpisi:

 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC Vll/1 na Odseku za inteligentne sisteme - E9 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za Elektronsko keramiko - K5 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 v Centru Pametna mesta in skupnosti Center-PMiS- datum objave 8. 1. 2019 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE v Centru »Tovarne Prihodnosti - ToP« in Centeru »Pametna mesta in skupnosti – PMiS« - datum objave 14. 12. 2018 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za znanosti o okolju O2 - datum objave 26. 11. 2018 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 v Sekretariatu U2
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1v Finančno-računovodski službi U4
 • PROJEKTNI SODELAVEC V v Finančno-računovodski službi U4
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za Tehnologijo površin in optoelektroniko F4
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 ali VII/1 na Odseku za Tehnologijo površin in optoelektroniko F4
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov (2014 - 2020) ter na področju ostalih mednarodnih projektov na trgu v Mednarodni projektni pisarni U6 - datum objave 26. 10. 2018 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za znanosti o okolju O2 - datum objave 28.5.2018 - zaključen
 • VODJA CENTRA PMiS - datum objave 14. 12. 2017 - zaključen
 • SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2 v Sekretariatu - U2 - datum objave 30.11.2017 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/1 ali VII/2 na Odseku za Reaktorsko fiziko F8 - datum objave 15.1.2018 - zaključen
 • PROJEKTNI SODELAVEC - na Odseku za Nanostruktirne materiale - K7 - zaključen
 • PROJEKTNI ADMINISTRATOR - Sodelavec za administrativno upravljanje evropskih in domačih projektov v Centru za energetsko učinkovitost - CEU - datum objave 7. 8. 2017 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/1 v Nabavno prodajni službi U3 - datum objave 17.1.2017 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 v Direktorjevi pisarni U1 - datum objave 26.9.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE – finančno spremljanje in poročanje ToP - datum objave 29.12.2016 - zaključen
 • Samostojni strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje – poslovni sekretar SRIP - datum objave 29.12.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE – Strokovni tehnični organizator ToP - datum objave 29.12.2016 - zaključen
 • DIREKTOR ALI DIREKTORICA ToP - datum objave 29.12.2016 - zaključen
 • SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II) v Mrežnem infrastrukturnem centru Reaktorja MICR - datum objave 4.11.2016
 • ASISTENT na Odseku za Reaktorsko tehniko R4 - datum objave 14.9.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za Inteligentne sisteme - datum objave 14.9.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za elektronsko keramiko K5 - datum objave 1.6.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VI na Odseku za Reaktorsko tehniko R4 - datum objave 29.6.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 oz. VII/2 v Nabavno prodajni službi U3 - datum objave 12.5.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC v Centru za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo CEMM - datum objave 17.3.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za sodobne materiale K9 - datum objave 5.4.2016 - zaključen
 • ZNANSTVENI SODELAVEC na Odseku za Znanost o okolju O2 - datum objave 25.3.2016 - zaključen
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za Znanost o okolju O2 - datum objave 25.3.2016 - zaključen
 • KORDINATOR PODROČIJ VII/2 na Centru za prenos tehnologij in inovacij CTT - datum objave 5.2.2016 - zaključen
 • PROJEKTNI SODELAVEC v Službi za poslovno informatiko U5 - datum objave 3.2.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 na Odseku za Elektronsko keramiko K5 - datum objave 12.1.2016 - zaključenPovezave/Links