ZaposlitveIJS

Sreča

Povezave/Links
Univerza v Novi Gorici
Mednarodna podiplomska šola

O B J A V E
P R O S T E G A
D E L O V N E G A
M E S T A

I N S T I T U T E ' S
J O B
O P P O R T U N I T I E S
P A G E SV TEKU - CURRENT
Po odsekih - In departments

Avtomatika, Robotika, Biokibernetika - E1 - Automation, Biocybernetics, Robotics - E1

  • Iščemo sodelavca (raziskovalca, razvojnega sodelavca, podiplomskega študenta) za raziskovalno in razvojno delo na področju razvoja eksoskeletov in fizične interakcije robotov z ljudmi. More information

Znanosti o okolju O2 - Environmental Sciences O2

  • 15 PhD positions for Early Stage Researchers at »Global Mercury Observation and Training Network in Support to the Minamata Convention«, GMOS-Train, H2020 MSCA ITN Project«...More information

Laboratorij za Odprte sisteme - E5 - Open Computer Systems and Networks - E5

  • Iščemo sodelavca (raziskovalec / razvojni sodelavec / podiplomski študent) za raziskovalno in razvojno delo na področju informacijske varnosti, analize obsežnih podatkov in naprednih internetnih tehnologij in storitev... Več informacij

Nanostrukturni materiali - K7 Nanostructured Materials - K7

  • Open Post Doc position at the Department for Nanostructured Materials...More information


Interni razpis - Internal call

  • Na odseku za Reaktorsko fiziko - F8 iščemo sodelavca (raziskovalca /razvojnega sodelavca / podiplomskega študenta) za pomoč pri raziskovalnem in razvojnem delu na področju reaktorske fizike...več informacij (23. januar 2020)

  • V Finančno računovodski službi - U4 iščemo Samostojnega strokovnega delavca ...več informacij (11. december 2019)

  • Prosto delovno mesto v administraciji na Odseku za fiziko nizkih in srednjih energij F2 ...več informacij (26. november 2019)

Povezave/Links