CEMM

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

cemm_logo.jpg

Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo (CEMM) je infrastrukturna enota IJS, ki združuje analitsko opremo na področju elektronske mikroskopije, ki je nujna za izvajanje razvojno-raziskovalnega dela odsekov IJS. Dostop do raziskovalne opreme CEMM imajo tudi druge raziskovalne institucije in univerze.

Uporabniki raziskovalne opreme CEMM so predvsem tisti raziskovalci, ki jih zanima celovita strukturna in kemijska karakterizacija anorganskih materialov s številnimi komplementarnimi metodami elektronske mikroskopije, in sicer na mikrometrskem, nanometrskem in atomskem nivoju.

CENTER ZA ELEKTRONSKO MIKROSKOPIJO IN MIKROANALIZO (CEMM)

Vodja centra
Prof. dr. Miran Čeh, miran.ceh@ijs.si
Telefon: (01) 477 33 41, GSM: (041) 743 265
Faks: (01) 477 32 21

V CEMM so trije vrstični elektronski mikroskopi (JEOL JXA-840A, JEOL JSM-5800, JEOL JSM-7600F), dva presevna elektronska mikroskopa (JEOL JEM-2100, JEOL JEM-2010F) ter oprema za pripravo vzorcev.

Vrstična elektronska mikroskopija (SEM) se uporablja za opazovanje morfologije in strukture površin. Ker so vsi vrstični elektronski mikroskopi dopolnjeni z EDXS in/ali WDXS spektroskopijo, omogočajo tudi določevanje kemijske sestave preiskovanih materialov. Na vrstičnem elektronskem mikroskopu JEOL JSM-7600F sta dodatno nameščena sistema za uklanjanje povratno sipanih elektronov (EBSD) in elektronska litografija.

Kadar nas zanimajo strukturni elementi nano- dimenzij, uporabljamo presevno elektronsko mikroskopijo (TEM), ki omogoča celovit vpogled v strukturo preiskovanega materiala na nanometrskem in atomskem nivoju. Analitski presevni elektronski mikroskop JEOL JEM-2010F je opremljen s FEG-izvirom elektronov. Poleg tega ima mikroskop STEM enoto in detektorje za t.i. Z-kontrastno mikroskopijo (HAADF-STEM) in spektrometer za merjenje izgub energije elektronov (EELS). Oba presevna elektronska mikroskopa sta opremljena z EDXS in CCD kamero za zajemanje posnetkov. V CEMM je zbrana spremljajoča in nujna oprema za pripravo SEM- in TEM- vzorcev. Posebno pomembne so aparature za ionsko jedkanje, ki omogočajo pripravo tankih folij, ki so prepustne za visoko-energijske elektrone pri presevni elektronski mikroskopiji.

Spletna stran centra


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si