E8

O Institutu
ijs.si/novice

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Poslanstvo Odseka za tehnologije znanja je razvoj naprednih informacijskih tehnologij za zajemanje, shranjevanje, upravljanje in odkrivanje znanja s poudarkom na rudarjenju prodatkov oz. strojnem učenju, podpori odločanja in razvoju jezikovnih tehnologij, katerih cilj je prispevati vrhunske znanstvene rezultate v svetovno zakladnico znanja ter pospeševati aplikacije teh tehnologij za razvoj e-znanosti in družbe znanja.

Foto_Marjan_Verč_E8_small.jpg


TEHNOLOGIJE ZNANJA - E8

  • Rudarjenje podatkov, strojno učenje
  • Rudarjenje besedil, spleta in multimedijskih vsebin
  • Semantični splet
  • Upravljanje z znanjem
  • Jezikovne tehnologije
  • Podpora odločanju

Odsečne spletne strani

Vodja odseka
prof. dr. Sašo Džeroski, saso.dzeroski@ijs.si
Telefon: (01) 477 32 17

Tajništvo
Mili Bauer, dipl. ekon., mili.bauer@ijs.si
Živa Antauer, univ. dipl. prim. jez. in prim. slov. jez., ziva.antauer@ijs.si
Telefon: (01) 477 31 75
Faks: (01) 477 33 15


Naš cilj je razvoj vrhunskih raziskav in aplikacij tehnologij znanja, kot so rudarjenje podatkov, besedil in svetovnega spleta, strojno učenje, podpora odločanju, jezikovne tehnologije, upravljanje znanja in druge informacijske tehnologije, ki podpirajo zajemanje, upravljanje, modeliranje ter uporabo podatkov in znanja.

Člani odseka so napisali in uredili številne znanstvene knjige ter vodili programske odbore mednarodnih konferenc in delavnic. Redno sodelujemo v mednarodnih raziskovalnih projektih, tudi kot koordinatorji.

Naše tehnologije so bile uspešno uporabljene na vrsti praktičnih problemov, kot so napovedovanje potresov, izbira kandidatov za posojila Stanovanjskega fonda, analiza prometnih nesreč v Veliki Britaniji, medicinska diagnostika, analiza slovenske zdravstvene mreže, elektronske kritične izdaje slovenske literature, izboljšanje funkcionalnosti Microsoftovega Internet Explorerja ter analiza in vizualizacija evropskih IST-projektov.


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si