K3

O Institutu
ijs.si/novice

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Odsek za fizikalno in organsko kemijo sestavljata Laboratorij za fizikalno kemijo (FK) in Laboratorij za organsko in bioorgansko kemijo (OK). Na področju fizikalne kemije se ukvarjamo z eksperimentalnimi in teoretičnimi raziskavami elementarnih fizikalno-kemijskih procesov na površinah trdih snovi in v atmosferskih procesih. Na področju organske kemije se posvečamo kemijskim procesom halogeniranih, predvsem fluoriranih, organskih molekul.

FIZIKALNA IN ORGANSKA KEMIJA - K3

 • Fizikalna kemija
  • Elektrokemijski procesi pasivacije in korozije na funkcionalnih kovinskih materialih
  • Obraba kovinskih implantatov in posledične reakcije v telesu človeka
  • Radikalske reakcije in fotodisociacija kemijskih zvrsti, relevantnih v atmosferskih procesih
  • Modeliranje fizikalno-kemijskih procesov na površinah kovin
  • Razvoj grafičnih algoritmov za znanstveno vizualizacijo
 • Organska in bioorganska kemija
  • Biomimetski modeli halogeniranja organskih molekul (haloperoksidacije)
  • Razvoj novih reagentov in metod za selektivno fluoriranje organskih spojin pod milimi pogoji
  • Razvoj okolju prijaznejših postopkov oksidacij in halogeniranj
  • Antimalarijski peroksidi (1,2,4,5-tetraoksani): sinteza in povezava strukture z aktivnostjo
  • Fluorna kemija: novi sistemi za halogeniranje organskih molekul, ki temeljijo na prednostih fluorne faze

Odsečne spletne strani

https://www.facebook.com/OdsekZaFizikalnoInOrganskoKemijoK3/

Vodja odseka
prof. dr. Ingrid Milošev, ingrid.milosev@ijs.si
Telefon: (01) 477 34 52, 477 34 26, 477 33 57
Faks: (01) 477 38 22

Na področju mikro- in nanostrukturiranih materialov preučujemo funkcionalne tehnološke kovinske materiale za uporabo v ortopediji in tehnologiji, kjer raziskujemo procese korozije in pasivacije z uporabo elektrokemijskih, elektroanaliznih in površinskoanaliznih metod. Poleg tega razvijamo postopke za izolacijo mikro- in submikrometrskih obrabnih delcev iz tkiva in študiramo njihovo morfologijo z mikroskopskimi metodami.

Na področju kvantno kemijskih izračunov študiramo mehanizem radikalskih reakcij in fotodisociacijo intermediatov, ki odločilno vstopajo v cikel katalitične razgradnje ozona v troposferi in stratosferi. Raziskujemo tudi mehanizem razpada molekule N2O na monokristalnih površinah kovin prehoda (npr. Pd(110) in Rh(110)). Nadaljujemo razvoj programa XCRYSDEN, ki je uporabno orodje za modeliranje elektronskih struktur in analizo elektronskih lastnosti.

Na področju organske kemije raziskujemo selektivno uvedbo halogenskih atomov v organske molekule pod milimi reakcijskimi pogoji in modeliramo reagente in pogoje tako, da bodo imeli čim večji biomimetski značaj. Pozornost usmerjamo v zeleno organsko kemijo, kjer študiramo okolju prijazne moderatorje (vodikov peroksid) in reagente za halogeniranje ter njihove reakcije z organskimi molekulami v vodi, fluornih topilih ali brez topila. Nadaljujemo raziskave novih regio- in stereoselektivnih sintetskih metod za pripravo tetraoksanov kot novih potencialnih antimalarikov.


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si