F3

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Poglavitna usmeritev Odseka za tanke plasti in površine so trde prevleke za zaščito orodij in strojnih delov pred obrabo. Trde prevleke bistveno zmanjšajo obrabo orodij in trenje, zato se obstojnost orodja nekajkrat poveča.

V okviru Odseka že od leta 1985 deluje Center za trde prevleke, kjer se ukvarjamo z zaščito orodij s trdimi prevlekami za industrijske partnerje. Z različnimi napravami nanašamo različne prevleke: TiN, CrN, TiAlN, AlTiN, TiAlSiN in aCN, po dogovoru tudi druge. V odseku je zaposlenih šest raziskovalcev in štirje tehniki.

ODSEK ZA TANKE PLASTI IN POVRŠINE - F3

  • Razvoj trdih zaščitnih prevlek za zaščito orodij in strojnih delov
  • Mehanske lastnosti trdih prevlek (trdota, adhezija, notranje napetosti)
  • Večplastne in večkomponentne tanke plasti
  • Difuzijski procesi v tankih plasteh
  • Diagnostika plazme

Odsečne spletne strani


Vodja odseka
izr. prof. dr. Miha Čekada, miha.cekada@ijs.si
Telefon: (01) 477 38 29, 477 32 76
Faks: (01) 251 93 85


Raziskave trdih zaščitnih prevlek so izrazito aplikativne, saj je osnovni cilj povečanje obstojnosti orodij v obratovalnih razmerah. Ugodno kombinacijo lastnosti, ki jih mora imeti trda prevleka, pa lahko dosežemo le s poglobljenim študijem na več nivojih: razumevanje procesa rasti prevleke, analiza vplivov parametrov priprave na lastnosti prevleke in analiza procesov obrabe prevleke. Področje je izrazito interdisciplinarno, saj obsega fiziko plazme, fiziko in kemijo površin, metalurgijo, vedo o materialih in strojništvo. Poleg tematsko usmerjenega razvoja prevleke za konkreten tehnološki problem pa študij omenjenih procesov pomaga k širšemu razumevanju nanašanja in uporabe trdih prevlek. Najpomembnejši materiali za trde prevleke so nitridi prehodnih kovin, na odseku pa se ukvarjamo tudi s tankimi plastmi drugih materialov, kot so diamantu podobne prevleke, kvazikristali, oksidi itd. Pri karakterizaciji prevlek se osredotočamo na mehanske lastnosti, kot so mikro- in nanotrdota ter adhezija, kjer pa nismo omejeni le na trde prevleke, temveč na ta način analiziramo tudi druge vrste tankih plasti. Nekatere izmed analiz so primerne tudi za študij površine masivnih materialov.


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si