E3

O Institutu
ijs.si/novice

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Odsek za umetno inteligenco izvaja raziskave in razvoj v sodelovanju z akademskimi organizacijami in podjetji doma in v tujini. Področja dela so informacijske tehnologije s poudarkom na tehnologijah umetne inteligence. Najpomembnejša področja raziskav in razvoja so: (a) analiza podatkov s poudarkom na tekstovnih, spletnih, večpredstavnih in dinamičnih podatkih, (b) tehnike za analizo velikih količin podatkov v realnem času, (c) vizualizacija kompleksnih podatkov, (č) semantične tehnologije, (d) jezikovne tehnologije.

ODSEK ZA UMETNO INTELIGENCO - E3

 • Umetna inteligenca
 • Strojno učenje
 • Odkrivanje znanja iz podatkov, besedil in spleta
 • Analiza socialnih omrežij
 • Jezikovne tehnologije
 • Več-jezične in preko-jezične ztehnologije
 • Analiza velikih količin podatkov v realnem času
 • Vizualizacija podatkov
 • Upravljanje z znanjem
 • Logično sklepanje
 • Senzorska omrežja

Odsečne spletne strani

Vodja odseka
prof. dr. Dunja Mladenić, dunja.mladenic@ijs.si

Tajništvo
Jasna Franko, jasna.franko@ijs.si
Telefon: (01) 477 35 28
Mateja Škraba, mateja.skraba@ijs.si


Odsek za umetno inteligenco ima sodelavce z znanji in izkušnjami z različnih področij umetne inteligence. Poleg raziskovalnih rezultatov, objavljenih v mednarodnih publikacijah, so sodelavci razvili vrsto orodij za čezmodalno analizo podatkov. Med drugim tudi: Text-Garden, knjižnico za analizo besedil; OntoGen, orodje za gradnjo ontologij; Document-Atlas, orodje za vizualizacijo kompleksnih podatkov,; AnswerArt, sistem za semantično iskanje; Enrycher, sistem za semantično anotacijo besedil; SearchPoint, portal za vizualno in kontekstno spletno iskanje; in Contextify, orodje za kontekstno upravljanje z e-pošto in osebnim imenikom.

V sodelovanju z Odsekom za komunikacijske sisteme - E6 in Centrom za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij - CT3 smo ustanovili neformalni medodsečni laboratorij za brezžična senzorska omrežja. Cilj je razvoj platforme, ki bo povezovala (a) zajem senzorskih podatkov, (b) komunikacijo senzorskih naprav, (c) statistično analizo podatkov v realnem času in (d) semantično podporo procesu ter omogočala širok krog aplikacij na različnih področjih (energetika, ekologija, promet, varnost, logistika).

Odsek za umetno inteligenco posveča posebno pozornost promociji znanosti, posebej med mladimi, kjer v sodelovanju s Centrom za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij - CT3 razvijamo izobraževalni portal VideoLectures.NET in vrsto let organiziramo tekmovanja ACM iz znanja računalništva.

Odsek tesno sodeluje s Stanford University, University College London, Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana ter podjetji Quintelligence, Cycorp Europe, LifeNetLive, Modro Oko in Envigence. Člani odseka so delno zaposleni na prej naštetih institucijah.


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si