Biotehnologija

O Institutu
ijs.si/novice

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Raziskovalci Odseka za biotehnologijo izvajamo raziskave, povezujemo znanja in sodelujemo pri izobraževanju na področjih biokemije, farmacije, molekularne in celične biologije in imunologije in želimo z našim delom izboljšati zdravje ljudi in okolje, v katerem živimo.

Izhodišče naših raziskav so biološke molekule mikrobiološkega, glivnega, rastlinskega, in živalskega izvora, ki jih z uporabo modernih biotehnoloških metod lahko uporabimo v diagnostične in terapevtske namene v humani in veterinarski medicini, za zaščito rastlin, pripravo kakovostne in varne hrane in za varovanje okolja.

BIOTEHNOLOGIJA

  • Farmacevtska biotehnologija
  • Molekularna biologija rastlin in gljiv
  • Odgovor rastlin na stres
  • Sladki proteini
  • Naravni pesticidi
  • Celična biologija
  • Biokemija raka
  • Regulacija imunskega odgovora

Odsečne spletne strani

Vodja odseka
prof. dr. Janko Kos, janko.kos@ijs.si

Tajništvo
mag. Maja Šimaga, simaga.maja@ijs.si
Telefon: (01) 477 36 83
Faks: (01) 477 39 84


Za zagotavljanje kakovostnega življenja sodobnega človeka je pomembna skrb za njegovo zdravje in okolje, v katerem živi. Moderni znanstveni načini na področju biotehnoloških znanosti so uporabni tako pri razvoju novih diagnostičnih in terapevtskih metod, kot tudi pri nadzoru in izboljševanju našega okolja. Za preučevanje rastlinskih proteinskih in peptidnih molekul, ki imajo varovalni učinek proti rastlinskim škodljivcem in ohranjajo ravnotežje v naravi, lahko uporabimo kot spojine vodnice za načrtovanje zdravilnih učinkovin pri ljudeh ali živalih. Prav tako nam poznanje molekularnih mehanizmov pri različnih človeških boleznih omogoča pripravo molekul z regulatornim delovanjem pri rastlinah. Prekrivanje znanj na omenjenih področjih je omogočilo kvalitativni preskok v moderni farmacevtski in rastlinski biotehnologiji in omogočilo pripravo novih proizvodov, ki do sedaj niso bili poznani ali pa so bili težko dostopni. Rastlinskega izvora so različne farmacevtske učinkovine, ki jih raziskujemo v naših laboratorijih, ali sladki proteini, ki se lahko uporabljajo kot naravna, nesladkorna sladila.

Pomembno raziskovalno področje našega odseka so encimski zaviralci, ki jih pridobivamo bodisi iz rastlin ali gljiv kot rekombinantne proteine, izražene z metodami genskega inženirstva v različnih mikroorganizmih, ali pa kot sintetske peptide. Tako poskušamo pridobiti spojine, ki inhibirajo encime, vpletene v metabolizem lipidov ter sintezo endogenega holesterola. Pomembne tarče za encimske zaviralce so proteaze, ki so povezane z nastankom in napredovanjem nekaterih bolezni, na primer raka. Preučujemo tudi vlogo encimskih zaviralcev ter lektinov rastlinskega, glivnega in živalskega izvora pri regulaciji imunskega odziva. Razvijamo različne sisteme za vnos peptidnih učinkovin in oligonukleotidov, ki omogočajo večjo biološko učinkovitost, prehod skozi biološke membrane in nadzorovano sproščanje.


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si