E6

O Institutu
ijs.si/novice

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Osnovne dejavnosti Odseka za komunikacijske sisteme obsegajo raziskovanje, načrtovanje in razvoj telekomunikacijskih omrežij, tehnologij in storitev naslednje generacije, brezžičnih komunikacijskih, vgrajenih in senzorskih sistemov ter novih postopkov za vzporedno in porazdeljeno računanje.

V okviru teh dejavnosti razvijamo metode in programska orodja za modeliranje, simulacijo, analizo in sintezo komunikacijskih sistemov, računalniške simulacije s področja medicine za podporo operativnim posegom ter opremo in postopke za zahtevno obdelavo bioloških signalov.

Druge dejavnosti obsegajo izobraževanje mladih raziskovalcev in prenos pridobljenega znanja ter novih tehnologij v industrijsko okolje.

KOMUNIKACIJSKI SISTEMI - E6

  • Telekomunikacijski sistemi in omrežja
  • Komunikacijski protokoli, storitve in aplikacije
  • Programska orodja za preskušanje, modeliranje in simulacijo komunikacijskih sistemov
  • Vzporedni in porazdeljeni sistemi
  • Formalne metode za modeliranje, analizo in sintezo diskretnih sistemov
  • Računalniško modeliranje in simulacija v medicini
  • Meritve in obdelava bioloških signalov
  • Brezžična senzorska omrežja
  • Modularna platforma VESNA za brezžična senzorska omrežja

Odsečne spletne strani

Vodja odseka
Izr. prof. dr. Mihael Mohorčič, mihael.mohorcic@ijs.si
Telefon: (01) 477 36 69

Tajništvo

Tamara Matevc, univ. dipl. komparativistka in filozofinja, tamara.matevc@ijs.si
Telefon: (01) 477 38 70

Projekti in finance

Polona Anžur, dipl. ekon., polona.anzur@ijs.si
Telefon: (01) 477 31 07

Raziskovalno in razvojno delo na odseku poteka v okviru Laboratorija za komunikacijske tehnologije (LKT), Laboratorija za vzporedne in porazdeljene sisteme (LVPS) in Laboratorija za omrežene vgrajene sisteme (LOVS). Raziskovalno delo laboratorijev se vsebinsko dopolnjuje, kar se odraža predvsem pri izvajanju aplikativnih projektov.

V okviru Laboratorija za komunikacijske tehnologije se raziskovalno ukvarjamo z brezžičnimi dostopovnimi sistemi, ki omogočajo uporabniku dostop do novih storitev in večpredstavnostnih vsebin, in prenosnimi telekomunikacijskimi omrežji naslednje generacije. V okviru preučevanja tehnologij in protokolov prenosnih omrežij je glavni poudarek na optimizaciji usmerjanja, upravljanju z mobilnostjo in fiksno mobilni konvergenci. Poseben poudarek namenjamo rešitvam, ki zagotavljajo robustnost in varnost komunikacijskih sistemov, uvajanje kakovostnih storitev ter učinkovito rabo prenosnih virov na vseh plasteh komunikacijskega sistema. Pri raziskavah radijskega prenosa se ukvarjamo z večantenskimi sistemi, dostopovnimi arhitekturami za heterogena brezžična omrežja, upravljanjem z radijskimi in omrežnimi prenosnimi viri ter kognitivnimi komunikacijami. Zaradi kompleksnosti in dinamične narave telekomunikacijskih sistemov razvijamo tudi ustrezna razvojna in simulacijska orodja za preskušanje in analizo delovanja različnih postopkov, protokolov in aplikacij ter za načrtovanje telekomunikacijskih omrežij. Tako v okviru domačih in tujih projektov raziskujemo napredne in inovativne koncepte ter tehnologije, ki omogočajo medsebojno povezovanje, zlivanje in mobilnost omrežij.

srce.jpg

V okviru Laboratorija za vzporedne in porazdeljene sisteme se ukvarjamo z razvojem učinkovitih računalniških postopkov in njihovim zanesljivim izvajanjem na vzporednih in porazdeljenih računalniških sistemih. Posebej nas zanimajo metodologija kvantitativnega in kvalitativnega modeliranja in optimizacije s pomočjo povezanih informacijskih sistemov, formalne metode modeliranja, analize in sinteze diskretnih sistemov in novi postopki za učinkovito delo v vzporednih in porazdeljenih računalniških sistemih. Poseben poudarek namenjamo raziskavam računalniških simulacij s področja medicine za podporo operativnim posegom in za simulacijo bioloških sistemov. Razvili smo prostorske modele človeškega srca in kolena ter vzporedne programe za simulacijo njunega ohlajanja med in po operaciji, upoštevajoč tako prenos toplote kot pretok tekočin. Razen tega v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana razvijamo strojno in programsko opremo za merjenje, obdelavo in analizo bioloških signalov, kar omogoča in izboljšuje neinvazivne metode medicinske diagnostike, kot sta na primer večkanalni EKG in NevroEKG.

senzor1.jpg

V Laboratoriju za omrežene vgrajene sisteme se ukvarjamo predvsem z raziskavami in razvojem na področjih interneta stvari in kognitivnih komunikacij. Poudarek pri raziskovalnem delu namenjamo vertikalni integraciji različnih tehnologij brezžičnih senzorskih in komunikacijskih omrežij s semantičnimi tehnologijami za podporo samodejnemu odkrivanju in povezovanju senzorjev in senzorskih podatkov kot tudi uvajanju povsem novih aplikacij s podporo različnih algoritmov strojnega učenja in odločanja. Enega izmed integralnih rezultatov laboratorija predstavlja zasnova in razvoj modularne platforme za brezžična senzorska omrežja VESNA. Z ustrezno izbiro modulov in podprtih tehnologij je platforma primerna tako za izvedbo eksperimentalnih senzorskih omrežij za potrebe osnovnih raziskav, kot tudi za namenske postavitve o okviru posameznih aplikacij. Z aktivnostmi Laboratorija za omrežene vgrajene sisteme skupaj s Samostojnim laboratorijem za umetno inteligenco (E3) sodelujemo tudi v medodsečnem laboratoriju SensorLab.Z raziskovalnim in razvojnim delom se odsek za komunikacijske sisteme dejavno vključuje v domače in tuje projekte. Člani odseka koordinirajo in sodelujejo v vrsti domačih raziskovalno razvojnih projektih ter v aplikativnih projektih neposredno za industrijske partnerje. Odsek je že od ustanovitve dejaven tudi v mednarodnem okolju, tako v bilateralnih projektih in projektih mednarodnega znanstvenega sodelovanja COST kot tudi v projektih raziskovalnih okvirnih programov evropske skupnosti (OP) in v okviru načrta PECS Evropske vesoljske agencije (ESA).


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si