F1

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Osrednja dejavnost odseka je reševanje aktualnih teoretičnih problemov v fiziki trdnih snovi, statistični fiziki, fiziki jedra, osnovnih delcev in polj ter biofiziki in fiziki mehke kondenzirane snovi. Odsek razpolaga z visoko zmogljivo računalniško opremo ter vzdržuje in razvija potrebno programsko opremo. Raziskave potekajo v tesnem sodelovanju z eksperimentalnimi skupinami na Institutu ter z domačimi in tujimi univerzami in inštituti ter so vključene v številne mednarodne projekte.

TEORETIČNA FIZIKA - F1

  • Teorija trdnih snovi in statistična fizika
  • Teorija jedra, osnovnih delcev in polj
  • Biofizika in mehka kondenzirana snov

Odsečne spletne strani
Najpomembnejše objave

Vodja odseka
prof. dr. Jernej Fesel Kamenik, jernej.kamenik@ijs.si

Tajništvo
Nevenka Hauschild, nevenka.hauschild@ijs.si
Tjaša Lazič, tjasa.lazic@ijs.si


Telefon: (01) 477 37 89
f1tajnistvo@ijs.si


Programska skupina za teorijo trdnih snovi in statistično fiziko raziskuje fazne prehode in kritične pojave v feroelektrikih in na trdnih površinah ter študira modele močno koreliranih elektronov, visokotemperaturnih superprevodnikov in kvantnih elektronskih elementov ter omrežij s kompleksno strukturo.

Sodelavci programske skupine za teorijo jedra, osnovnih delcev in polj se ukvarjajo z raziskavami v jedrski in hadronski fiziki, kvantni kromodinamiki, efektivni teoriji elektromagnetnih in šibkih razpadov mezonov, poenoteni teoriji delcev in polj, relativistični teoriji membran ter z natančnimi izračuni sistemov treh teles v atomski fiziki.

Sodelavci programske skupine za biofiziko in mehko kondenzirano snov preučujejo polielektrolite, tekoče in koloidne kristale ter fosfolipidne in biološke membrane.


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si