Letno poročilo Instituta 2016 - (pdf)

Slika

Laboratorij za odprte sisteme in mreže Instituta »Jožef Stefan« je od 7. do 9. novembra 2017 na Bledu organiziral mednarodno konferenco o pridobivanju podatkov iz javno dostopnih virov in boju proti kibernetskemu kriminalu in kibernetskemu terorizmu. Konferenca je potekala pod okriljem Evropske mreže centrov odličnosti na področju kibernetskega kriminala SENTER, v katerem Laboratorij za odprte sisteme in mreže deluje kot Slovenski center odličnosti. Na konferenci so bili predstavljeni najnovejši raziskovalni dosežki na tem področju, industrijske rešitve in primeri dobre prakse. Obravnavani so bili izzivi boja proti kibernetskemu kriminalu, npr. zloraba kriptovalut za kriminalna dejanja. Konference so se udeležili predstavniki policije, vojske, tožilstva, akademskih ustanov in industrije iz 22 držav.

Slika

Dne 13. novembra 2017 je Institut »Jožef Stefan« skupaj z veleposlanikom Japonske v Sloveniji Nj. eksc. Keiji Fukudo obiskal dr. Matsuta Ogawo, izvršni podpredsednik Univerze Kobe. Na srečanju z direktorjem Instituta prof. dr. Jadranom Lenarčičem je spoznal delovanje inštituta in njegovo uspešno povezovanje tudi z Japonsko, dr. Ogawo pa je natančno predstavil tudi Univerzo Kobe na Japonskem in možnosti za sodelovanje z inštitutom. V nadaljevanju svojega obiska v Sloveniji se bo srečal tudi z rektorjem Univerze v Ljubljani, imel pa bo tudi predavanji na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru.

Slika

Institut »Jožef Stefan« je 8. novembra 2017 v sodelovanju z nacionalnim odzivnim centrom SI-CERT in podporo Veleposlaništva ZDA v Sloveniji organiziral konferenco Dan informacijske varnosti. Prvi del konference je bil namenjen javni upravi: strokovnjaki so udeležencem predstavili pregled aktualnih informacijsko-varnostnih groženj, sledila pa so praktično usmerjena predavanja o omejitvah pri forenzični analizi digitalnih fotografij in videoposnetkov, varnosti mobilnih komunikacij, varnosti kritične infrastrukture in sodobnih kriptografskih postopkih pri varovanju informacij. V nadaljevanju pa je bil predstavljen osnutek Zakona o informacijski varnosti, ki bo prvič celovito uredil področje informacijske varnosti pri nas.

Slika

Dne 26. oktobra 2017 smo na Institutu »Jožef Stefan« akademiku prof. dr. Vitu Turku podelili priznanje častni član Instituta »Jožef Stefan« za izjemne zasluge na področju raziskav, opravljenih na Institutu, in za izjemne zasluge pri uveljavitvi Instituta doma in v svetu. Prof. Turk je bil na Institutu »Jožef Stefan« 54 let, 25 let je bil vodja Odseka za biokemijo in molekularno biologijo, nato pa devet let direktor Instituta. Z razvojem metod proteinske biokemije je postavil temelje moderne biokemije pri nas in dosegel svetovno priznane vrhunske rezultate. Je predsednik Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, redni profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter gostujoči profesor in vabljeni predavatelj na številnih uglednih mednarodnih univerzah in inštitutih.

Slika

S podelitvijo nagrade za najboljšo inovacijo iz javnih raziskovalnih organizacij v letu 2017 ter nagrade za najboljše SciChallenge plakate se je končala 10. mednarodna konferenca o prenosu tehnologij, ki je potekala v organizaciji CTT IJS. Nagrado v višini 2 500 EUR za najboljšo inovacijo sta prejela Luka Suhadolnik in prof. dr. Miran Čeh z ekipo z Odseka za nanostrukturne materiale na Institutu "Jožef Stefan", za njihovo rešitev »PurAir«. Na konferenci je bilo prisotnih več kot sto obiskovalcev, ki so imeli možnost prisluhniti odličnim predavanjem. Na konferenci je bilo izvedenih 60 dvostranskih sestankov med 45 podjetji in raziskovalci. V okviru projekta Scale(up)Alps pa je potekala okrogla miza, na kateri so udeleženci predstavili uspešne zgodbe o svojih podjetjih.

Slika

Dne 21. oktobra 2017 je na Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik potekala gasilsko-reševalna vaja z radioaktivno snovjo. Namišljena nesreča je nastala med radiografsko preiskavo tesnjenja novega visokotlačnega voda v objektih na severni strani podjetja. Gasilci CZR Domžale in prostovoljnih gasilskih društev Ihan, Študa ter Pšata-Dragomelj so ob upoštevanju postopkov za delo z nevarno snovjo pogasili požar, rešili in oskrbeli dva ponesrečenca ter ugotovili povišano raven sevanja v prostoru, kjer so izvajali meritve. Zato je bila na pomoč poklicana ekipa Ekološkega laboratorija z mobilno enoto (ELME) Instituta "Jožef Stefan", ki je izvedla natančne meritve hitrosti doze, kontaminacije zraka in gasilcev ter identificirala vir. Vse enote so se izkazale z znanjem, postopki za delo in sodelovanjem.

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

Arhiv novic | News Archive | Rubrike