Facebook Twitter TikTok Instagram TV IJS Kolokviji IJS   | Arhiv novic | News Archive | Video arhiv |

Slovensko   English2024-07-20

Razpis

Arhiv novic

Sodelavke in sodelavci Odseka za elektronsko keramiko IJS sodelujejoo v projektu Evropskega obrambnega sklada SCUALE: Trajnostne komponente za podvodno akustiko z uporabo materialov brez svinca v Evropi. V triletnem projektu, ki ga vodi francosko podjetje Thales, je štirinajst partnerjev iz podjetij, univerz in raziskovalnih institutov iz osmih držav. Namen projekta SCUALE so raziskave, razvoj in priprava naprednih piezoelektričnih materialov in komponent brez svinca z izboljšano učinkovitostjo, ki bi nadomestili obstoječe piezoelektrične keramične komponente za vojaško podvodno akustiko. V zadnjih dveh desetletjih je tudi evropska direktiva Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS) spodbujala raziskave piezoelektrične keramike brez svinca, ki naj bi nadomestila komercialno razširjeno keramiko na osnovi svinčevega cirkonata titanata (PZT). Cilj projekta je vzpostaviti vsaj eno evropsko dobavno verigo piezoelektričnih materialov brez svinca, ki bi bili primerni za uporabo v podvodni akustiki.

Arhiv novic

Doc. dr. Matjaž Humar iz laboratorija Humar Lab in Odseka za fiziko trdne snovi Instituta "Jožef Stefan" je po projektu ERC za začetek samostojne raziskovalne poti leta 2019 pridobil še projekt ERC za potrditev koncepta svojih raziskav in hitrejši prehod v inovacije (ERC Proof of Concept Grant). Cilj novo pridobljenega projekta EdibleLasers je izdelava laserjev le iz užitnih materialov in njihova uporaba za senzorje v hrani, zdravilih in drugih izdelkih. To področje raziskovanja je skoraj neobstoječe in zato ponuja ogromno možnosti, saj bodo takšni laserji omogočali zelo natančno merjenje lastnosti hrane in tako pripomogli k njeni kvaliteti in varnosti. Zaradi svoje majhnosti ne bodo spremenili lastnosti hrane, ker bodo narejeni iz hrane same, pa bodo lahko hitreje zaznali spremembe v svežini. Užitni laserji odpirajo tudi možnost širše uporabe: kot senzorji za medicinske namene, v snoveh in izdelkih za kmetijstvo, industrijo, trajnostni monitoring okolja in pitne vode. Na ta način bodo laserji pomembno vplivali na kakovost življenja.

Arhiv novic

Prof. dr. Barbara Malič z Odseka za elektronsko keramiko Instituta "Jožef Stefan" je na konferenci 41st Meeting on Ferroelectric materials and Their Applications, ki je potekala od 12. do 15. junija 2024 v Kjotu, Japonska, prejela mednarodno nagrado za raziskave feroelektričnih in piezoelektričnih materialov. Namen konference je bil združiti raziskovalce in inženirje z Japonske in mednarodne skupnosti, ki se posvečajo pojavom, povezanim s polarizacijo, metodam merjenja, pripravi, lastnostim in karakterizaciji materialov, vključujoč monokristale, keramiko, amporfne snovi, tanke plasti, polimere, tekoče kristale in kompozite, ter možnostim njihove uporabe. Prof. Malič je v vabljenem predavanju povzela raziskave piezoelektrične volumenske keramike na osnovi kalijevega natrijevega niobata. Slednji je poleg materialov na osnovi barijevega titanata in natrijevega bizmutovega titanata okolju prijaznejša alternativa komercialno najbolj razširjeni visoko učinkoviti piezoelektrični volumenski keramiki, ki vsebuje okrog 60 utežnih % svinca.

Arhiv novic

Sodelavci Odseka za elektronsko keramiko so s sodelavci Univerze v Vilniusu v reviji Science Advances objavili članek, ki obravnava ključno vprašanje o izvoru nenavadno visokih piezoelektričnih odzivov v keramičnem sistemu PMN–PT, modificiranim s samarijevemi ioni. Že objavljene študije poročajo o različnih mehanizmih, a običajno v kontekstu t.i. »univerzalne« razlage, ki so tipično osredotočene le na en vidik materiala. S kombinacijo nelinearne piezoelektrične harmonične analize in strukturne analize na več velikostnih nivojih so avtorji članka prišli do zaključka, da je visok piezoelektrični odziv nemogoče pripisati izključno enemu mehanizmu. Koherentno interpretacijo vseh eksperimentalnih podatkov je moč doseči le s kombinacijo različnih intrinzičnih in ekstrinsičnih dinamičnih prispevkov ter upoštevajoč kompleksni vpliv samarijevega dopanta na lokalno in povprečno strukturo materiala. Članek opozarja tudi na problem v raziskavah, kjer novodobne okoliščine izvajajo pritisk k objavi znanstvenih člankov z odmevnimi t.i. »univerzalnimi« razlagami.

Arhiv novic

Na Institutu "Jožef Stefan" smo močno vpeti v Evropski raziskovalni prostor (ERA), saj izvajamo številne projekte različnih evropskih programov. Najmočneje smo vpeti v program Obzorje Evropa, v katerem trenutno izvajamo preko 100 projektov s skupnim proračunom preko 37 milijonov eur. Ker želimo vsaj tako uspešno sodelovati tudi v naslednjem okvirnem programu (10. okvirni program - 10OP), smo v široki razpravi oblikovali Mnenje IJS o 10OP, ki ga je formalno sprejel Znanstveni svet IJS na svoji junijski seji. V tem trenutku se oblikujejo smernice za oblikovanje 10OP, na katere vplivajo stališča držav članic, združenj in deležnikov, kakršen je tudi Institut "Jožef Stefan". Z vidika potreb raziskovalne skupnosti in spodbujanja inovacij smo oblikovali priporočila na naslednjih ključnih področjih: proračun, mednarodno sodelovanje, struktura, odprta znanost, raziskovalna in tehnološka infrastruktura, širitev, misije, vrednotenje in upravljanje projektov. Več na spletni strani Mednarodno sodelovanje.

Arhiv novic

Zaradi tehnološkega napredka in povezovanja eksperimentov z vse bolj izpopolnjenimi numeričnimi simulacijami je topološka biološka in mehka snov živahno raziskovalno področje, ki privablja znanstvenike z različnih področij. Vendar so zaradi visoke stopnje specializacije sodobne znanosti številni rezultati ostali omejeni na posamezna področja, različni žargoni pa raziskovalcem otežujejo izmenjavo idej in sodelovanje pri oblikovanju celovitega pogleda na raznolike pojave. Prav to pa je bila zadostna spodbuda za evropsko COST grupacijo EUTOPIA, da je pripravila obsežen pregledni članek o topoloških efektih pri organizaciji DNK in genoma do spletenih proteinov, polimernih materialov, tekočih kristalov in teoretične fizike. Doc. dr. Simon Čopar, prof. dr. Miha Ravnik, prof. dr. Primož Ziherl in prof. dr. Slobodan Žumer, sodelavci Instituta "Jožef Stefan" in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, so skupaj s sodelavci iz skupine EUTOPIA v reviji Physics Reports objavili obsežen pregledni članek Topology in soft and biological matter.

Dnevi Jožefa StefanaSTRATEŠKI PROJEKT

IJSplus


NAPOVEDNIK

Napovednik dogodkov


KOLOKVIJI IJS

Kolokviji IJS


MEDNARODNO SODELOVANJE

Mednarodno sodelovanje


VIDEO POSNETKI

Video posnetki


TISKANE NOVICE

Tiskane novice IJS   ČasopIJS


ZAPOSLITVE

Objava prostih delovnih mest


IJS ZA ENAKOST SPOLOV

IJS za enakost spolov


ŠTUDIJ

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana


ARIS PROJEKTI

ARIS projekti


PREHRANA NA IJS

Prehrana na IJS

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00
info@ijs.si