Slika

Revija Nature Communications je objavila članek z naslovom Hidden topological constellations and polyvalent charges in chiral nematic droplets, ki so ga napisali Gregor Posnjak, Simon Čopar in Igor Muševič, sodelavci Odseka za fiziko trdne snovi (F5) Instituta "Jožef Stefan" in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Avtorji so z napredno metodo 3D fluorescenčne konfokalne mikroskopije kot prvi na svetu rekonstruirali urejenost molekul v mikrometrskih kapljicah vijačnega tekočega kristala in v njih odkrili raznovrstna topološka stanja, ki vključujejo verige topoloških defektov in točkaste defekte z večkratnikom osnovnega topološkega naboja. Urejenost molekul okoli teh topoloških defektov je podobna višjevalentnim atomom in omogoča gradnjo kompleksnih topoloških struktur, ki spominjajo na molekule.

Slika

Pravkar odobreni projekt ENEN+ z naslovom »Pritegniti, razviti in zadržati nove jedrske talente« spada v portfelj projektov Obzorja 2020 EURATOM. ENEN+ bo zagotovil osebno karierno svetovanje in finančno podporo za mobilnost študentov in mladih strokovnjakov na področjih jedrske tehnike in varnosti, odlaganja radioaktivnih odpadkov, varstva pred sevanji in jedrskih aplikacij v medicini. Za mobilnost bo v treh letih trajanja projekta na voljo več kot 1 milijon evrov. Med 22 partnerji projekta so tudi Westinghouse, francoski upravljavec jedrskih elektrarn EDF in evropsko združenje jedrske industrije FORATOM, iz Slovenije pa Institut »Jožef Stefan« in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Projekt bo koordiniralo združenje ENEN pod vodstvom prof. dr. Leona Cizlja. VEČ

Slika

Na odru Lutkovnega gledališča Ljubljana sta se srečali umetnost in znanost. V predstavi Akvarij, ki si jo je zamislil režiser Miha Golob, igrata glavno vlogo jajček Mali in magnet, ki vodi Malega skozi pustolovščino, polno kemijskih in fizikalnih pojavov. Nastopajo še tekočine in predmeti z različno gostoto, voda v različnih agregatnih stanjih, v akvariju pa se odvije tudi kemijska reakcija. Predstava, čeprav na videz preprosta, je tehnično zahtevna, zato je bila k sodelovanju povabljena projektna ekipa Znanost na cesti. Pri snovanju predstave in poskusov po njej sta sodelovali dr. Kristina Žagar in Anja Drame z Odseka za Nanostrukturne materiale. Med predstavo brez izgovorjene besede si otroci ustvarijo vsak svojo zgodbo, ob tem pa se jim poraja kopica vprašanj.

Slika

Na Institutu »Jožef Stefan« je 13. februarja 2017 potekal 5. italijanski poslovni forum Od socialnega podjetništva do socialne inovacije, ki je poudaril povezanost vprašanja gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest tudi s socialnim podjetništvom. Kot je v uvodnem nagovoru poudaril predsednik italijansko-slovenskega foruma Jurij Giacomelli, ima Slovenija dolgo tradicijo socialnega podjetništva, ki pa ni dovolj poudarjena. Sodelovanje med Slovenijo in Italijo, ki je že zdaj odlično, pa je mogoče še dodatno okrepiti tudi na področju socialnega podjetništva. Tudi direktor Instituta prof. dr. Jadran Lenarčič je poudaril medsebojno bližino držav, ki je pripomogla k še tesnejšim meddržavnim vezem. Italijanski poslovni forum je bil še ena odlična priložnost za izmenjavo mnenj, znanja in okrepitev sodelovanja.

Slika

Kation Ag2+ je eden najmočnejših enoelektronskih oksidantov, ki lahko v superkislem mediju oksidira O2 in Xe. Zaradi svoje reaktivnosti ni obstojen v vodnem okolju. AgSO4 je edinstven primer spojine Ag(II), ki ne vsebuje fluora. Presenetljivo pa je, da se svetlikajoči črni kristali AgSO4 pri stiku z vlago pretvorijo v črn prah, ki ustreza sestavi AgSO4 × H2O. Prispevek z naslovom [Ag(OH2)2][Ag(SO4)2]: the first hydrate of an Ag(II) salt, katerega avtorja sta tudi Zoran Mazej, sodelavec Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo (K1) Instituta »Jožef Stefan«, in Zvonko Jagličić, sodelavec IMFM ter Univerze v Ljubljani, je bil objavljen 3. februarja 2017 v reviji Chemistry - A European Journal. V njem je podrobno opisana karakterizacija te spojine tako na podlagi eksperimentalnih rezultatov kot tudi teoretičnih izračunov. Prispevek je bil izbran za t. i. notranjo naslovnico te številke.

Slika

Sodelavci Instituta "Jožef Stefan" Melita Sluban in Polona Umek (F5) ter Jernej Iskra (K3) so v sodelovanju z raziskovalci z univerz v Ljubljani (FKKT) in Bukarešti prvi uspešno katalizirali aldolno kondenzacijo, ki je ena najpogostejših reakcij za tvorbo nove vezi ogljik-ogljik, s protoniranimi titanatnimi nanocevkami. Takšna izvedba reakcije je 'zelena' alternativa obstoječi praksi v industriji, kjer za uspešen potek reakcije uporabljajo stohiometrične količine homogenega katalizatorja, ki ga po koncu reakcije ne morejo reciklirati. Ob uporabi protoniranih titanatnih nanocevk pa za uspešen potek reakcije zadošča že katalitska količina materiala, katalizator lahko večkrat uporabimo in učinkovit je bil celo v poskusu v večjem merilu. Delo z naslovom Protonated titanate nanotubes as solid acid catalyst for aldol condensation je bilo objavljeno v vodilni reviji s področja katalize Journal of Catalysis.

NAPOVEDNIK

Koledar prireditev

Slika

KOLOKVIJI

Program - Prireditve

Vabljeni

SPOROČILA

Dovolite nam, da pomagamo Sloveniji na poti v lepšo prihodnost! - Odprto pismo naših raziskovalcev predsedniku vlade dr. Miru Cerarju o zaskrbljujočih razmerah v znanosti (2. junij 2016)


PROJEKTI

ZAPOSLITVE

Objave

Pišite nam

ŠTUDIJ

MPŠ

MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM "JOŽEF STEFAN" razpisuje vpis na
doktorski in magistrski študij.

DOSEŽKI

Arhiv

Dosežki

TISKANE NOVICE

Tiskane novice IJS

Slike

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

Arhiv novic | News Archive | Rubrike