Slika

V četrtek, 19. januarja 2017, je veleposlanik Združenih držav Amerike Brent R. Hartley s sodelavci obiskal Reaktorski center Instituta “Jožef Stefan”. V srečanju z direktorjem prof. dr. Jadranom Lenarčičem se je seznanil z delovanjem Instituta in njegovo mednarodno uspešnostjo. V nadaljevanju sta mu prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko, in doc. dr. Luka Snoj, vodja Odseka za reaktorsko fiziko, predstavila raziskave in spremljajoče dejavnosti Instituta na področju jedrske energije. Posebno pozornost so namenili možnostim za nadaljnjo krepitev odličnega raziskovalnega sodelovanja IJS z institucijami iz ZDA. Veleposlanik Hartley s sodelavci si je ogledal tudi reaktor TRIGA, pospeševalnik Tandetron, razstavo o jedrski energiji in laboratorije Odseka za znanosti o okolju.

Slika

Dne 17. januarja 2017 so Institut »Jožef Stefan« obiskali člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Obisk je organiziral Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT) v sodelovanju z Odborom za znanost in tehnologijo OZS, namen obiska pa je bil okrepiti sodelovanje med obrtniki in raziskovalci z Instituta »Jožef Stefan«. Skoraj 50 udeležencev si je ogledalo 12 raziskovalnih odsekov in se srečalo s posameznimi raziskovalci. Dogodek je bil zelo zanimiv, saj se je ponovno izkazalo, kako dragoceno in uporabno je bogato znanje raziskovalcev IJS za izzive, s katerimi se na svojih podjetniških poteh srečujejo obrtniki, pa tudi obratno: vprašanja in potrebe obrtnikov so lahko vedno tudi ploden vir svežega navdiha tudi za raziskovalce.

Slika

Dr. Vid Podpečan z Odseka za tehnologije znanja je prejel priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2016, ki ga je Slovenska znanstvena fundacija podelila na zahvalni dan 16. januarja 2017. Dr. Vid Podpečan je priznanje prejel za vsestransko promoviranje robotike, še zlasti uporabe humanoidnega robota med mladimi ljudmi. Z robotom NAO je sodeloval v številnih promocijskih, izobraževalnih in kulturnih aktivnostih tako v vrtcih v Ljubljani (v gledališki predstavi "Dobrovoljček" in "Robostržek") kot na odmevnih mednarodnih dogodkih, npr. razstavi "Show, Tell, Imagine" o računalniški kreativnosti na univerzi Queen Mary v Londonu, konferenci ICT 2015 v Lizboni, konferenci TTT 2015 v Ljubljani ter na Mednarodnem obrtnem sejmu MOS 2016 v Celju.

Slika

V priznani reviji Angewandte Chemie International Edition je izšel članek sodelavcev Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo, v katerem so dr. Matic Lozinšek, prof. dr. Boris Žemva in kolegi z Univerze McMaster v Kanadi, dr. Helene P. A. Mercier, dr. David S. Brock in prof. dr. Gary J. Schrobilgen, opisali sintezo in detajlno strukturno karakterizacijo prve koordinacijske spojine, kjer je kriptonov difluorid kot ligand vezan na t. i. goli kovinski kation. Nova kompleksna spojina predstavlja pomembno razširitev sicer zelo omejene sintezne in strukturne kemije kriptona, najlažjega izmed žlahtnih plinov, katerega spojine je še mogoče pripraviti v makroskopkih količinah, a povečini le pri nizkih temperaturah. Prispevek je dobil uredniško oznako "Hot Paper".

Slika

Sodelavec Odseka znanosti o okolju Instituta »Jožef Stefan« dr. Aleš Lapanje je razvil posebno metodo vezave mikroorganizmov, ki razgrajujejo BAM (2,6-diklorobenzamid), razgradnji produkt pesticida diklobenil (2,6-diklorobenzonitril), v porozne nosilce. Skupaj z mednarodno skupino raziskovalcev so z uporabo teh nosilcev naredili pilotni poskus čiščenja pitne vode skozi posebej pripravljene peščene filtre. Uporaba nosilcev poveča aktivnost po celotnem filtru, nasprotno pa se proste bakterije izpirajo in so aktivne le v prvih 10 cm filtra. Takšen način je omogočil, da se je očistilo do 9-krat več m3 pitne vode in do 4-krat podaljšalo trajnostno dobo filtra, kot če bi uporabili le proste bakterije. Izsledke so objavili v priznani reviji Environmental Science and Technology.

Slika

Revija Physical Review Letters je objavila članek z naslovom Low-Temperature Global Symmetry Reduction in the Kagome Antiferromagnet Herbertsmithite avtorjev Andreja Zorka in Matjaža Gomilška, sodelavcev Odseka za fiziko trdne snovi Instituta »Jožef Stefan«. V sodelovanju s skupinami s Hrvaške, ZDA in Francije sta raziskovalca prva opazila zlom simetrije v kristalu Herberthsmitita, ki velja za paradigmo kvantnega antiferomagneta na spinski mreži Kagome, kjer teorija napoveduje magnetno neurejeno osnovno stanje spinske tekočine. Tak zlom bi lahko končno dal ključno informacijo o sami naravi magnetnega osnovnega stanja tega minerala. To odkritje po več kot desetletju intenzivnih raziskav tako omogoča povsem nov vpogled v enigmatično osnovno stanje spinske tekočine na spinski mreži Kagome.

NAPOVEDNIK

Koledar prireditev

Slika

KOLOKVIJI

Program - Prireditve

Vabljeni

SPOROČILA

Dovolite nam, da pomagamo Sloveniji na poti v lepšo prihodnost! - Odprto pismo naših raziskovalcev predsedniku vlade dr. Miru Cerarju o zaskrbljujočih razmerah v znanosti (2. junij 2016)


PROJEKTI

ZAPOSLITVE

Objave

Pišite nam

ŠTUDIJ

MPŠ

MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM "JOŽEF STEFAN" razpisuje vpis na
doktorski in magistrski študij.

DOSEŽKI

Arhiv

Dosežki

TISKANE NOVICE

Tiskane novice IJS

Slike

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

Arhiv novic | News Archive | Rubrike