➡ IZBOR PROJEKTA DIREKTORJEVEGA SKLADA ZA LETO 2016 - Podrobneje

➡ SREČANJE PREDSEDNIKA ERC Z IJS, 6. 6. 2016 - Podrobneje

➡ 50 LET REAKTORJA TRIGA, 31. 5. 2016 - Podrobneje o obletnici, utrinki in odmevi

Slika

Nataša Adžić z Odseka za teoretično fiziko F-1 Instituta "Jožef Stefan" je na konferenci "Protein Electrostatics 2016", ki je potekala od 19. do 21. julija 2016 v Berlinu, prejela nagrado za najboljši plakat. Na plakatu z naslovom "Fenomenologija elektrostatičnih interakcij med proteini" (v izvirniku "Phenomenology of protein-protein interactions") je predstavila svoje doktorsko delo, v katerem je razvila reformulacijo modernih teorij elektrostatičnih interakcij. V delu je oblikovala teoretični okvir za obravnavo sistemov z nabojem, odvisnim od kislinsko-bazičnega ravnotežja raztopine, kar posledično omogoča tudi izboljšan teoretični opis proteinov. Omenjena teorija privede do zanimivih rezultatov, ki so vzbudili pozornost znanstvenikov na konferenci.

Slika

Sodelavci Odseka za teoretično fiziko F-1, Svjetlana Fajfer, Jernej Fesel Kamenik in Nejc Košnik, so skupaj z zunanjima sodelavcema Iljo Doršnerjem (zunanji sodelavec F-1, Univerza v Splitu) in Admirjem Greljom (ETH Zurich, Univerza v Sarajevu) na povabilo urednika v junijski izdaji revije Physics Reports objavili pregledni članek Physics of leptoquarks in precision experiments and at particle colliders. V objavljenem preglednem delu, ki posega v področje leptokvarkov, so avtorji obravnavali učinke leptokvarkov pri nizkoenergijskih procesih ter njihovo produkcijo in razpade v velikem hadronskem trkalniku LHC. Leptokvarki so hipotetični delci, ki interagirajo tako z leptoni kot s kvarki ter jih pogosto omenjajo v teorijah poenotenja osnovnih delcev. Objava je pomembno priznanje inštitutski raziskovalni skupini na področju teoretične fizike.

Slika

Raziskovalci mednarodnega konzorcija projekta MinE, v katerem je tudi raziskovalec Odseka za biotehnologijo Instituta »Jožef Stefan« prof. dr. Boris Rogelj, so v članku, objavljenem prejšnji teden v reviji Nature Genetics, opisali nov gen, ki povečuje tveganje za ALS (amiotrofična lateralna skleroza), imenovan C21orf2. Na podlagi primerjave genetskega zapisa bolnikov z ALS z zdravimi kontrolami so identificirali šest genomskih regij, v katerih genetske variacije povečajo tveganje za ALS. Ena od teh regij vsebuje tudi gen C21orf2. Gen je zanimiv za prihodnje študije, ki bodo morda prinesle tudi učinkovito terapijo za to, zaenkrat neozdravljivo bolezen. Raziskava je do sedaj največja asociacijska študija in je plod sodelovanja raziskovalcev in ALS-združenj iz 15 držav.

Slika

Sodelavci z Odseka za elektronsko keramiko, Instituta "Jožef Stefan" (Evgeniya Khomyakova, Matej Šadl, Hana Uršič, Barbara Malič, Andreja Benčan in Tadej Rojac) so v sodelovanju z raziskovalcema iz Avstralije in Švice objavili članek z naslovom ˝Self-Poling of BiFeO3 Thick Films˝ v reviji ACS Applied Materials & Interfaces (DOI:10.1021/acsami.6b05885). Študija razkriva, da se v plasteh pri ohlajanju preko feroelektričnega-paraelektričnega faznega prehoda (≈ 820 ˚C) pojavi gradient tlačnih napetosti, ki vodi do samopolariziranja debelih plasti, ki izkazujejo značilno mikrostrukturo s kolumnarnimi zrni.

Slika

Podjetje Plasmadis, d. o. o., je bilo ustanovljeno na podlagi znanja, ustvarjenega na Institutu "Jožef Stefan" in strokovno podporo Centra za prenos tehnologij in inovacij. Njihovo poslanstvo je razvoj tehnologij za učinkovitejše vodenje plazemskih naprav za obdelavo površin v industriji. Dodano vrednost v njihovem delu vidi tudi Slovenski podjetniški sklad, ki jim je v okviru javnega razpisa P2B 2016- Spodbude za zagon inovativnih podjetij zagotovil sredstva, da bodo laže delovali na mednarodnem trgu. Ob tej priložnosti ponosno čestitamo podjetju Plasmadis, d. o. o., za izjemen dosežek in jim želimo veliko uspeha tudi v prihodnosti.

Slika

Dne 25. julija 2016 je Institut »Jožef Stefan« obiskal predsednik Republike Bolgarije gospod Rosen Plevneliev. Obiska sta se udeležili tudi veleposlanica Republike Slovenije, pristojna za Bolgarijo, mag. Ksenija Škrilec ter veleposlanica Republike Bolgarije v Sloveniji gospa Rumyyana Kolarova. S strani Instituta je visokega gosta sprejel predsednik znanstvenega sveta prof. dr. Dragan Mihailović. Po kratki predstavitvi Instituta si je visoki gost ogledal laboratorije Odseka za komunikacijske sistema, Odseka za kompleksne snovi ter Odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko. Ob tem so potekali tudi pogovori o možnostih tesnejšega sodelovanja med slovenskimi in bolgarskimi raziskovalci. Pristojni obeh držav se zavedajo, da so zaradi gospodarske krize vlaganja na tem področju prenizka in da je raziskovalcem težko loviti korak z razvitimi.

NAPOVEDNIK

Koledar prireditev

Slika

KOLOKVIJI

Program - Prireditve

Vabljeni

SPOROČILA

Dovolite nam, da pomagamo Sloveniji na poti v lepšo prihodnost! - Odprto pismo naših raziskovalcev predsedniku vlade dr. Miru Cerarju o zaskrbljujočih razmerah v znanosti (2. junij 2016)


PROJEKTI

ZAPOSLITVE

Objave

Pišite nam

ŠTUDIJ

MPŠ

MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM "JOŽEF STEFAN" razpisuje vpis na
doktorski in magistrski študij.

DOSEŽKI

Arhiv

Dosežki

TISKANE NOVICE

Tiskane novice IJS

Slike

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

Arhiv novic | News Archive | Rubrike