➡ IZBOR PROJEKTA DIREKTORJEVEGA SKLADA ZA LETO 2016 - Podrobneje

➡ SREČANJE PREDSEDNIKA ERC Z IJS, 6. 6. 2016 - Podrobneje

➡ 50 LET REAKTORJA TRIGA, 31. 5. 2016 - Podrobneje o obletnici, utrinki in odmevi

Slika

Dne 25. julija 2016 je Institut »Jožef Stefan« obiskal predsednik Republike Bolgarije gospod Rosen Plevneliev. Obiska sta se udeležili tudi veleposlanica Republike Slovenije, pristojna za Bolgarijo, mag. Ksenija Škrilec ter veleposlanica Republike Bolgarije v Sloveniji gospa Rumyyana Kolarova. S strani Instituta je visokega gosta sprejel predsednik znanstvenega sveta prof. dr. Dragan Mihailović. Po kratki predstavitvi Instituta si je visoki gost ogledal laboratorije Odseka za komunikacijske sistema, Odseka za kompleksne snovi ter Odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko. Ob tem so potekali tudi pogovori o možnostih tesnejšega sodelovanja med slovenskimi in bolgarskimi raziskovalci. Pristojni obeh držav se zavedajo, da so zaradi gospodarske krize vlaganja na tem področju prenizka in da je raziskovalcem težko loviti korak z razvitimi.

Slika

Matjaž Humar, sodelavec Odseka za fiziko trdne snovi Institua "Jožef Stefan" , je dobil nagrado za najboljši plakat na letošnjem prestižnem srečanju Lindau Nobel Laureate Meetings, ki je potekalo od 26. junija do 1. julija 2016 v mestu Lindau v Nemčiji. Letošnjega 66. srečanja se je udeležilo okoli 400 posebej izbranih in povabljenih mladih znanstvenikov iz 80 držav ter 29 Nobelovih nagrajencev. Udeležence srečanja izbere poseben znanstveni odbor, osnovno merilo pa je izkazana predanost znanosti in raziskavam. Srečanje je bilo letos posvečeno fiziki. Plakat Matjaža Humarja je predstavil njegovo delo z mikrolaserjem, ki mu ga je uspelo vgraditi v človeško celico; hkrati je pokazal, da maščobne celice v človekovem telesu že same po sebi vsebujejo laserje. Humarjev plakat je dobil največ glasov na tajnem glasovanju udeležencev.

Slika

Ministrstvo za energijo v ZDA (Department of energy) je pred dnevi objavilo listo 48 sprejetih projektov na področju naprednega modeliranja in simulacij v jedrski energiji (NEAMS, Nuclear Energy Advanced Modeling and Simulation) v skupni vrednosti 35,5 milijonov dolarjev. Med izbranimi je tudi projekt »Experimental and Computational Studies of NEAMS Pebble Bed Reactors). Cilj projekta je izmeriti in simulirati turbulentne tokove plina okoli jedrskega goriva v obliki kroglic premera nekaj centimetrov. Za eksperimentalni del projekta bo poskrbel koordinator Texas A & M University, numerične simulacije pa bosta razvila Argonne National Laboratory in Odsek za reaktorsko tehniko Instituta "Jožef Stefan". V Sloveniji bo projekt vodil dr. Boštjan Končar. Med 48 izbranimi projekti so le trije z mednarodno udeležbo.

Slika

V reviji Nature Chemistry je pod rubriko “In Your Element” vsakokrat predstavljena druga kemijska prvina. V tokratni julijski izdaji sta, na uredniško povabilo, element kripton predstavila dr. Matic Lozinšek in prof. dr. Gary J. Schrobilgen. Dr. Lozinšek z Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo Instituta »Jožef Stefan« se je pri omenjenem profesorju na Univerzi McMaster podoktorsko izobraževal v okviru štipendije Marie Curie in tam precej časa posvečal tudi spojinam kriptona. Fotografija prikazuje fotokemično sintezo kriptonovega difluorida na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo. The world of krypton revisited podrobno predstavi element kripton, vsi elementi pa so zbrani v periodnem sistemu.

Slika

V petek, 24. junija 2016, je Reaktorski center Instituta »Jožef Stefan« v Podgorici obiskal prof. Osamu Motojima, med leti 2010 in 2015 generalni direktor organizacije ITER in aktualni predsednik Future Energy Research Association. Visoki gost se je srečal z direktorjem prof. Jadranom Lenarčičem in z raziskovalci Instituta »Jožef Stefan«, ki so mu predstavili delovanje Instituta in raziskave na področju jedrske fuzije. V zanimivem pogovoru so se dotaknili tako mednarodne vpetosti in uspehov slovenskih raziskovalcev na področju fuzije kot tudi velikih izzivov, ki jih prinaša oslabljeno financiranje raziskav iz domačih javnih virov. Ob obisku si je prof. Motojima ogledal ionski pospeševalnik, kjer se med drugim izvajajo tudi fuzijske raziskave.

Slika

Državni sekretar mag. Klemen Potisek in direktor Instituta »Jožef Stefan« prof. dr. Jadran Lenarčič sta v petek, 17. junija 2016, podelila spričevala že deveti generaciji izobraževanja Evropski energetski menedžer, ki ga organizira Center za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan«. Skupno je tako izobraževanje v Sloveniji uspešno končalo že 189 energetskih menedžerjev, razveseljivo pa je vedno večje število njihovih uspešno izvedenih projektov v praksi, kar potrjuje pomembnost znanja in vloge energetskega menedžerja za uspešno delovanje podjetij. Izobraževanje je osredinjeno na pridobivanje znanja za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije, ki zagotavlja srednje do visoko zmanjšanje rabe in stroškov za energijo ob sprejemljivih investicijskih stroških.

NAPOVEDNIK

Koledar prireditev

Slika

KOLOKVIJI

Program - Prireditve

Vabljeni

SPOROČILA

Dovolite nam, da pomagamo Sloveniji na poti v lepšo prihodnost! - Odprto pismo naših raziskovalcev predsedniku vlade dr. Miru Cerarju o zaskrbljujočih razmerah v znanosti (2. junij 2016)

Stališče Instituta - k dokumentu Predlog usmeritev za pripravo energetskega koncepta Slovenije (8. julij 2015)


PROJEKTI

ZAPOSLITVE

Objave

Pišite nam

ŠTUDIJ

MPŠ

MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM "JOŽEF STEFAN" razpisuje vpis na
doktorski in magistrski študij.

DOSEŽKI

Arhiv

Dosežki

TISKANE NOVICE

Tiskane novice IJS

Slike

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

Arhiv novic | News Archive | Rubrike