Slika

Dne 11. in 12. aprila 2016 je na Institutu »Jožef Stefan« potekalo uvodno srečanje projekta COR_ID v okviru M-ERA.NET (European Research Area). Poglavitni cilj projekta “Ciljano oblikovanje korozijsko odpornih prevlek za različne namene” (akronim COR_ID) je oblikovanje in sinteza novih prevlek, ki bodo imele večjo korozijsko odpornost, daljšo trajnostno dobo in zmanjšano obremenitev okolja v primerjavi s sedanjimi prevlekami za aluminijeve zlitine. Projektni konzorcij, ki ga koordinira prof. dr. Ingrid Milošev, združuje raziskovalce z Odseka za fizikalno in organsko kemijo Instituta “Jožef Stefan”, podjetja Talum, d. d., Kidričevo (partner mag. Dejan Lorber), Chimie ParisTech (CNRS) iz Pariza (partner prof. dr. Philippe Marcus) in Univerzo Eötös Loránd iz Budimpešte (partner prof. dr. József Rábai).

Slika

Na Odseku za nanostrukturne materiale nam je uspelo določiti mehanizem nastanka mezokristalnih hierarhičnih struktur na osnovi rutila TiO2. Ta neklasični način kristalizacije temelji na visoko urejenem sestavljanju velikega števila primarnih nanokristalov po nizkoenergijskih ravninah v t. i. mezokristale, ki oponašajo strukturno periodičnost monokristalov. Fazna analiza amorfnega Ti-prekurzorja v čepih med rutilnimi vlakni je pokazala harmonično urejanje, ki sledi strukturi rutila v stiku. To je prvi eksperimentalni dokaz o prisotnosti elektromagnetnega polja, ki prenaša kritično strukturno informacijo, preko katere je mogoč nastanek mezokristalov. Članek smo objavili v reviji Scientific Reports.

Slika

Vlada Republike Slovenije je 14. aprila 2016 sprejela pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Evropsko organizacijo za jedrske raziskave o podelitvi statusa pridružene članice. Slovenija bo najprej postala pridružena članica, nato pa v petih letih polnopravna članica organizacije. Po besedah ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Makovec Brenčič gre po sedmih letih poskusov približevanja Cernu za pomemben korak, članstvo Slovenije v Cernu pa pomeni vrsto priložnosti ne le znanstvenih, temveč tudi gospodarskih in izobraževalnih. Da je to uspešen zaključek že 30-letnih naporov, je prepričan tudi vodja slovenskih znanstvenikov v Cernu prof. dr. Marko Mikuž: »Na ta način začenjamo novo, pomembno obdobje prisotnosti cele Slovenije v Cernu.«

Slika

V četrtek, 31. marca 2016, je skupina slovenskih znanstvenikov, ki sodelujejo pri eksperimentu Atlas v Evropskem laboratoriju za fiziko delcev CERN v Švici, prejela državno odlikovanje. Iz rok predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja so red za zasluge dobili dr. Marko Mikuž, vodja skupine, dr. Vladimir Cindro, dr. Andrej Filipčič, dr. Andrej Gorišek, dr. Borut Paul Kerševan, dr. Gregor Kramberger, dr. Igor Mandič in dr. Marko Zavrtanik. Pri eksperimentu ATLAS sodeluje več kot tri tisoč znanstvenikov iz 177 institucij in 38 držav, znanstveniki iz Slovenije, vsi sodelavci Instituta »Jožef Stefan«, že od leta 1996. Njihovo sodelovanje pri največjem znanstvenem projektu v zgodovini človeštva slovensko znanost neposredno povezuje z najnovejšimi vrhunskimi tehnologijami, hkrati pa dviguje ugled slovenske eksperimentalne fizike delcev v mednarodnem prostoru in slovenski znanosti nasploh.

Slika

Pri založbi Elsevier je v novi knjižni seriji "Progress in Fluorine Science Series" izšla znanstvena monografija "Photonic and Electronic Properties of Fluoride Materials". Prvi volumen te serije podaja pregled pomembnih optičnih, magnetnih in nelinearnih lastnosti fluoridnih materialov ter zgoščen pregled pomebnih sinteznih metod od monokristalov do nanoprahov. Knjiga ponuja dragocen vpogled v kemijo fluoridnih materialov vsem raziskovalcem, ki se ukvarjajo z anorgansko kemijo oziroma materiali. Eno izmed poglavij, ki obravnava strukturne, magnetne in elektronske lastnosti srebrovih(II) fluoridov, je skupaj s prof. dr. Wojciechom Grochalo in dr. Dominikom Kurzydlowskim (Univerza v Varšavi) prispeval dr. Zoran Mazej z Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo Instituta »Jožef Stefan«.

Slika

Dolgoletna partnerja Odsek za elektronsko keramiko na Institutu “Jožef Stefan” in HIPOT-RR sta v projektu CERAMPOL (7. okvirni program EU) razvila in izdelala inovativen vibracijski sistem za čiščenje keramične membrane v napravi za prečiščevanje zahtevnih odpadnih vod (npr. iz bolnišnic, rudnikov itd.). Sistem temelji na namensko razvitih piezoelektričnih materialih, inovativnem dizajnu ter integraciji aktuatorjev in električnih prevodnih plasti na porozno keramično podlago s funkcionalno membrano. Aktuatorji in prevodniki so bili integrirani na porozno podlago, prevlečeno s steklo-keramično plastjo, ki je bila neprepustna za vodo. Projektni partnerji, ki so preizkusili vibracijski sistem v realnih razmerah obratovanja, so ugotovili, da je učinkovitost čiščenja voda z uporabo novo razvitega sistema večja kot pri klasičnim sistemu.

NAPOVEDNIK

Koledar prireditev

Slika

KOLOKVIJI

Program - Prireditve

Vabljeni

SPOROČILA

Stališče Instituta - k dokumentu Predlog usmeritev za pripravo energetskega koncepta Slovenije (8. julij 2015)


PROJEKTI

ZAPOSLITVE

Objave

Pišite nam

ŠTUDIJ

Razpis

MPŠ

MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM "JOŽEF STEFAN" razpisuje za študijsko leto 2014/2015 vpis na doktorski in magistrski študij.

DOSEŽKI

Arhiv

Dosežki

TISKANE NOVICE

Tiskane novice IJS

Slike

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

Arhiv novic | News Archive | Rubrike