Slika

Institut »Jožef Stefan« sta 23. in 24. maja 2016 obiskala prof. dr. Kiyoshi Tanaka, podpredsednik Univerze Shinshu v Naganu na Japonskem, in prof. dr. Hernán Aguirre, raziskovalec in predavatelj na tej univerzi. Povod za njun obisk je bil začetek znanstvenoraziskovalnega sodelovanja, ki ga bosta ustanovi izvajali ob podpori ARRS in japonske agencije JSPS. V ta namen sta sklenili sporazum, ki je bil potrjen s podpisom pri direktorju Instituta prof. dr. Jadranu Lenarčiču dne 24. maja 2016. Sodelovanje obsega razvoj naprednih večkriterijskih optimizacijskih metod za potrebe vesoljskih raziskav in načrtovanja infrastrukturnih omrežij. Vanj je vključena skupina za računsko inteligenco z Odseka za Inteligentne sisteme pod vodstvom prof. dr. Bogdana Filipiča.

Slika

Revija Scientific Reports je 20. maja 2016 objavila članek z naslovom Points, skyrmions and torons in chiral nematic droplets, ki so ga napisali Gregor Posnjak, Simon Čopar in Igor Muševič, sodelavci Odseka za fiziko trdne snovi (F5) Instituta "Jožef Stefan" in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Odkrili so novo metodo rekonstrukcije 3D polja tekočega kristala, označenega s fluorescenčnimi barvili in posnetega s konfokalnim mikroskopom. S to metodo so kot prvi uspeli natančno analizirati topološke lastnosti vijačnega tekočega kristala, ujetega v kot las debeli mikrometrski kapljici. V 3D rekonstruiranem polju so opazili točkaste defekte, ki se povezujejo s topološkimi 3D objekti, ki so v fiziki znani kot skyrmioni in toroni.

Slika

Dne 30.maja 2016 Center za prenos tehnologij Instituta "Jožef Stefan" v sodelovanju s Centrom inovativnega podjetništva NLB organizira podjetniško usposabljanje mladih raziskovalcev Mladi upi 2016. Delavnica, ki se bo osredotočala na področje prevzema službenih izumov, trženje intelektualne lastnine, komunikacije znanstvenih dosežkov z mediji, postopek ustanovitve odcepljenega podjetja, pisanje poslovnega načrta in načine pridobitve financiranja raziskovalnih idej, bo organizirana prostorih Centra inovativnega podjetništva (CIP) (Trg republike 2, Prizidek, 1520 Ljubljana). Potekala bo od 9.00 do 15.30 ure z vmesnimi odmori. Delavnica je za vse udeležence brezplačna in šteje kot seminar s področja podjetništva v skladu s Pravilnikom ARRS o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Slika

Dne 6. junija 2016 bo v okviru obiska v Sloveniji Institut »Jožef Stefan« obiskal predsednik Jean-Pierre Bourguignon. Gost se bo v začetku seznanil z delom Instituta ter si ogledal nekaj laboratorijev. V drugem delu se bo v Veliki predavalnici pogovarjal z raziskovalkami in raziskovalci Instituta o tem, kako povečati konkurenčnost Instituta, Slovenije in držav EU13 v evropskem raziskovalnem prostoru. Kot je znano, sta med slovenskimi uveljavljenimi raziskovalci ERC project (Advanced Grant) prejela le dva raziskovalca in sicer prof. dr. Dragan Mihailovič z Instituta "Jožef Stefan" ter prof. dr. Tomaž Prosen s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Obisk organizira Slovenian Research & Business Organisation iz Bruslja ter bo potekal med 14.00-16.00 uro. Vabljeni!

Slika

V literaturi in na spletu naletimo na številna priporočila in podatke o prehrani, ki so lahko koristen vir informacij, zaradi nasprotujočih si izjav pa ustvarjajo tudi zmedo. Napredne računalniške tehnologije pa omogočajo pregledovanje in harmonizacijo obsežnega prostora podatkov, zato v sklopu projekta ISOFood poskušamo izluščiti znanje o prehrani iz različnih virov podatkov in oblikovati bazo znanja, ki bo prispevala k boljšemu razumevanju znanstvenih ugotovitev. Naš namen je podpreti strokovnjake pri odločanju o prenosu novih dognanj v prakso. O bazah znanja o prehrani je v četrtek, 19. maja 2016, ob 19. uri v sklopu projekta Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu v Kavarni Union v pogovoru z novinarjem Slavkom Jeričem z RTV predavala doc. dr. Barbara Koroušič Seljak z Odseka za računalniške sisteme.

Slika

V priznani mednarodni reviji Nature Communications je v ponedeljek, 16. maja 2016, izšel nov članek skupine za neravnovesno dinamiko Odseka za kompleksne snovi Instituta »Jožef Stefan« pod vodstvom prof. dr. Dragana Mihailovića. Članek Fast electronic resistance switching involving hidden charge density wave states opisuje električno krmiljenje nove vrste spominskega elementa z rekordno hitrostjo. Hitrost spominskih elementov je namreč danes največji omejitveni faktor hitrosti superračunalnikov, ki jih uporablja vsak od nas, ko brskamo po Googlu, Amazon-u, eBay-u itn. Eksperimentalno delo, v katerem so ključno prispevali dr. Igor Vaskivskyi, Ian Mihailović in Damjan Svetin, prikazuje delovanje rekordno hitrega električno krmiljenega spominskega elementa, v katerem zapis traja le 40 pikosekund. Dosedanji svetovni rekord je imela ameriška skupina, skupina Instituta »Jožef Stefan« pa je njihov rekord izboljšala za približno 10-krat.

NAPOVEDNIK

Koledar prireditev

Slika

KOLOKVIJI

Program - Prireditve

Vabljeni

SPOROČILA

Stališče Instituta - k dokumentu Predlog usmeritev za pripravo energetskega koncepta Slovenije (8. julij 2015)


PROJEKTI

ZAPOSLITVE

Objave

Pišite nam

ŠTUDIJ

MPŠ

MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM "JOŽEF STEFAN" razpisuje vpis na
doktorski in magistrski študij.

DOSEŽKI

Arhiv

Dosežki

TISKANE NOVICE

Tiskane novice IJS

Slike

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

Arhiv novic | News Archive | Rubrike