Ponovni razpis za MR

Arhiv novic

Društvo Mlada akademija je že štirinajstič podelilo nagrade Mentor leta. Mentor leta 2022 je postal izr. prof. dr. Luka Snoj, vodja Odseka za reaktorsko fiziko Instituta "Jožef Stefan", na predlog njegove doktorske študentke Tanje Goričanec. Prof. Snoj jo je z jasnim načrtom dela skozi njeno doktorsko delo vodil ter hkrati vzpodbujal razvijanje njenih lastnih idej in želja. Rezultat njunega dobrega sodelovanja je tudi podatek, da je do sedaj Tanja objavila že osem izvirnih znanstvenih člankov, sodelovala pa je tudi na več mednarodnih konferencah. Na podlagi doseženih uspehov pod njegovim mentorstvom je bila Tanja Goričanec tudi prejemnica L'Orealove štipendije »Za ženske v znanosti« 2023, na največji konferenci s področja jedrske instrumentacije ANIMMA leta 2019 pa je prejela nagrado za najboljši konferenčni prispevek. Mentor je ves čas vzpodbujal tudi sodelovanje študentke z drugimi raziskovalnimi institucijami, kakor tudi z industrijo, da bi kandidatki omogočil čim več možnosti za nadaljevanje njene karierne poti po končanem doktorskem študiju. Eden od petih finalistov je bil tudi prof. dr. Janez Kovač z Odseka za tehnologijo površin in optoelektroniko.

Arhiv novic

Raziskovalci Odseka za biotehnologijo Instituta "Jožef Stefan" prof. dr. Boris Rogelj, doc. dr. Helena Motaln in mlada raziskovalka Urša Čerček so skupaj s kolegi iz Nemčije in Nizozemske odkrili spremembo proteina FUS, ki je udeležena pri zgodnjem razvoju obolenja frontotemporalne demence (FTD). Raziskovalci so razvili specifičen detektor (protitelo) za fosforilirano zadnjo aminokislino proteina FUS in z napredno mikroskopijo razkrili vzorec razporejanja topnega in netopnega proteina FUS v celicah, ki ga z doslej znanimi komercialno dostopnimi detektorji ni bilo možno zaznati. Podrobneje jim je uspelo ovrednotiti učinek fosforilacije FUS s strani encimov Src, Fyn in Abl na razporejanje FUS v nevronih sprednje skorje možganov. Ugotovili so, da encim Abl v pogojih stresa aktivno sodeluje pri napačnem razporejanju proteina FUS v živčnih celicah, kar so podali kot nov osnovni mehanizem nastanka in napredovanja FUS-FTD obolenja. Izsledki raziskave omogočajo nov vpogled v vzroke nastanka FTD in razvoj novih strategij za zdravljenje te bolezni.
- Posnetek izjave
- Posnetek pogovora

Arhiv novic

Center Pametna mesta in skupnosti ter Odseka za računalniške (E7) in inteligente sisteme (E9) Instituta "Jožef Stefan" v maju po skoraj treh letih zaključujejo delo na projektu SI4CARE. Delo je vključevalo uspešno testiranje trinajstih pilotnih projektov in pripravo transnacionalne strategije za staranje ter osmih akcijskih načrtov. Slovenija je izvedla štiri od teh pilotnih projektov, ki so vključevali odprtje enote za prebivalce z demenco za spodbujanje aktivnosti, izboljšanje dostopa do celovite dolgotrajne oskrbe, razvoj mobilne aplikacije za upravljanje srčnega popuščanja (E9) in ustvarjanje sistema za prilagojeno vadbo na osnovi biomehanskih meritev (E7). Ob podpori projektnih partnerjev je Univerza v Ljubljani ustanovila multidisciplinarni raziskovalno-razvojni center za družbeno inovativnost za aktivno in zdravo staranje; center si prizadeva postati evropsko središče za aktivno in zdravo staranje. Projekt je prejel mednarodno priznanje in podporo Evropske komisije, ki ga obravnava kot dober primer učinkovitega in delujočega ekosistema družbene inovativnosti.

Arhiv novic

Predsednica Evropskega raziskovalnega sveta ERC Maria Leptin je 26. aprila 2023 v Bruslju gostila okrog 50 vodij odnosov z javnostmi oz. komunikatorjev fakultet, univerz in znanstveno-raziskovalnih inštitutov iz cele Evrope. Eden od ciljev komunikacijskih dejavnosti ERC je namreč še izboljšati načine, s katerimi bi različnim javnostim uspeli predstaviti pravo vrednost prebojnih znanstvenih raziskav. Ta cilj si delijo prav vse institucije po Evropi, med njimi tudi Institut "Jožef Stefan", ki je v zadnjih desetih letih pridobil šest prestižnih ERC projektov. Strateške delavnice Komuniciranje raziskav v času izzivov se je udeležila tudi vodja odnosov z javnostmi na IJS Polona Strnad. Srečanje se je izkazalo za odlično in še kako potrebno, saj v za promocijo znanosti zahtevnih časih za učinkovito rešitev lahko zadoščajo že primeri dobrih praks. Z združenimi močmi bi lahko bile znanstveno-raziskovalne institucije še učinkovitejše, srečanje na evropskem nivoju pa je bilo prav gotovo tudi spodbuda za sodelovanje na nacionalnem nivoju.

Arhiv novic

V Grazu je med 12. in 14. aprilom 2023 potekal 11. mednarodni kongres BioNanoMed 2023, na katerem je sodelovalo več kot 130 strokovnjakov iz 22 držav. Raziskovalka Odseka za nanostrukturne materiale Instituta "Jožef Stefan" dr. Nina Kostevšek je na kongresu prejela nagrado za najboljše predavanje z naslovom »Magneto-Erythrocyte Membrane Vesicles as T2 MRI Contrast Agents«. Predstavila je delo o pripravi biomimetskih nosilcev za zdravila na osnovi eritrocitnih membran, ki jih uporabljajo za dostavo nukleinskih kislin v namen zdravljenja raka. Kot primer je tudi pokazala pripravo učinkovitega kontrastnega sredstva za slikanje z magnetno resonanco na osnovi železo-oksidnih nanodelcev, prekritih z eritrocitnimi membranami, katerega učinkovitost je bila dokazana na celicah in tudi na in vivo modelu. Raziskave so bile opravljene v sodelovanju s prof. Igorjem Seršo z Odseka za fiziko trdne snovi Instituta "Jožef Stefan" in dr. Boštjanom Markelcem z Onkološkega Inštituta v Ljubljani. Nagrado sta ji predala predsednik NanoMedicine-Austria dr. Sebastian Schwaminger in koordinatorka Susanne Resch (BNN).

Arhiv novic

Med 12. in 14. aprilom 2023 je v organizaciji Odseka za reaktorsko tehniko Instituta "Jožef Stefan" v sodelovanju s Paul Scherrer Institutom iz Švice potekalo že 14. srečanje EMUG (European MELCOR and MACCS User Group). Srečanja se je v živo in virtualno udeležilo 66 uporabnikov in razvijalcev računalniških programov MELCOR, ki se uporabljajo za simulacije težkih nesreč v jedrskih elektrarnah, in MACCS, ki se uporabljajo za simulacije vpliva teh nesreč na okolje. Oba programa, MELCOR in MACCS, razvijajo v Sandia National Laboratories v Združenih državah Amerike za Upravo za jedrsko varnost v ZDA (US Nuclear Regulatory Commission). Skupina EMUG je bila ustanovljena leta 2008 z namenom omogočiti skupno razpravo in izmenjavo izkušenj med evropskimi uporabniki programa MELCOR ter razvijalci in za podporo usposabljanju novih uporabnikov. Gostiteljska organizacija vsakoletnega srečanja je iz druge evropske države, ki je članica mednarodnega raziskovalnega programa CSARP (Cooperative Severe Accident Research Program). Udeleženci so člani raziskovalnih inštitutov, univerz, upravnih organov in industrije.

Polona report

Avtorja novic: Polona Strnad, Tomaž Krištofelc
ISSN C508-8003


PROGRAM - FOTO - VIDEO


STRATEŠKI PROJEKT

IJSplus


NAPOVEDNIK

Napovednik dogodkov


KOLOKVIJI IJS

Kolokviji IJS


VIDEO POSNETKI

Video posnetki


TISKANE NOVICE

Tiskane novice IJS   ČasopIJS


ZAPOSLITVE

Objava prostih delovnih mest


IJS ZA ENAKOST SPOLOV

IJS za enakost spolov


ŠTUDIJ

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana


ARRS PROJEKTI

ARRS projekti


PREHRANA NA IJS

Prehrana na IJS

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00
info@ijs.si

Arhiv novic | News Archive | Rubrike