Letno poročilo Instituta 2016 - (pdf)

Slika

Na Institutu »Jožef Stefan« od 23. do 27. oktobra 2017 poteka tečaj o fenomenologiji težkih nezgod v lahkovodnih jedrskih elektrarnah (Short Course on Severe Accident Phenomenology). Na tečaju bodo obravnavani vsi pojavi, do katerih prihaja med tovrstnimi nezgodami. Tečaj je že šesti po vrsti, po tečajih organiziranih od leta 2006 naprej v Cadaracheu (Francija), Budimpešti (Madžarska), Pisi (Italija), Londonu (Združeno Kraljestvo) in Stockholmu (Švedska). Na tečaju bo predavalo deset predavateljev iz tujine in trije predavatelji z Instituta "Jožef Stefan". Registriranih je 49 slušateljev iz tujine in 11 iz Slovenije. Organizacija tečaja (ki bo v celoti financiran iz šolnin) bo potrdila vlogo inštituta v mednarodnem prostoru na področju raziskav jedrske varnosti.

Slika

V Novem mestu so 13. oktobra 2017 podelili Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Med 32 nagrajenci sta tudi sodelavki Instituta “Jožef Stefan” dr. Ana Mitrovič pod mentorstvom prof. dr. Janka Kosa in dr. Jerca Pahor pod mentorstvom doc. dr. Ajde Podgoršek Berce in somentorstvom prof. dr. Stojana Stavberja. V Krki se že od nekdaj zavedajo, da so vrhunski strokovni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov. Predsednik Sklada Krkinih nagrad dr. Aleš Rotar je ob tej priložnosti poudaril: »Ne le vsako področje posebej, tudi širina nas navdaja s prepričanjem, da je napredek plod sistematičnega razmisleka in dela vodstev institucij, mnogih mentorjev in vseh sodelavcev. In prav skladen in sistematičen razvoj različnih disciplin znanosti je za multidisciplinarno panogo, kakršna je farmacija, izrednega pomena.”

Slika

Odlični v znanosti je vsakoletni projekt Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v okviru promocije znanosti. Tokratno srečanje, na katerem so bili predstavljeni vidnejši dosežki preteklega leta s področja tehnike in interdisciplinarnih ved, je potekalo 10. oktobra 2017 v dvorani SAZU. Med dosežki je bil kot odličen prepoznan tudi skupen dosežek raziskovalk in raziskovalcev Instituta »Jožef Stefan« in Kemijskega inštituta na področju električne prevodnosti domenskih sten bizmutovega ferita. Z raziskavo so razložili mehanizem p-tipa električne prevodnosti domenskih sten ter pokazali, da je lokalno prevodnost domenskih sten mogoče prilagajati s spreminjanjem atmosfere med visokotemperaturno pripravo materiala. Dosežek je predstavila doc. dr. Andreja Benčan Golob z Odseka za elektronsko keramiko IJS.

Slika

Pregledni članek Physics of leptoquarks in precision experiments and at particle colliders. Physics reports,vol. 641, str. 1-68 (2016), katerega avtorji so Ilja Doršner, Svjetlana Fajfer, Admir Greljo, Jernej Fesel Kamenik in Nejc Košnik, je bil uvrščen v izbor Odlični v znanosti Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Leptokvarki so hipotetični delci s spinom 0 ali 1, ki nasprotno od poznanih bozonov Standardnega modela lahko spreminjajo kvarke v leptone in obratno. Njihovo prisotnost napovedujejo teorije velikega poenotenja, kjer je ločnica med kvarki in leptoni zabrisana. Dr. Nejc Košnik je predstavil dosežek na prireditvi Odlični v znanosti - predstavitve dosežkov s področja naravoslovja - 1. del v Kavarni Union, Ljubljani v ponedeljek, 16. oktobra 2017.

Slika

Prof. dr. Slobodan Žumer z Instituta »Jožef Stefan« in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je bil nedavno izvoljen kot Fellow of the American Physical Society, kar je prestižno priznanje njegovim izjemnim prispevkom k fiziki od svetovnih stanovskih kolegov, in sicer za njegove teoretične prispevke k fiziki mehke kondenzirane snovi tekočekristalnih sistemov. Prof. Žumer je že do zdaj prejel številne nagrade: leta 1980 nagrado Sklada Borisa Kidriča in leta 1990 Kidričevo nagrado. Za njegovo delo mu je bila izkazana tudi posebna čast mednarodne znanstvene skupnosti, saj je v letu 2014 postal častni član združenja International Liquid Crystal Society. V letu 2016 pa je bil izvoljen za člana Evropske akademije znanosti in umetnosti. APS Fellow pa je postal kot prvi Slovenec.

Slika

Na slovesnosti ob zaključku 20. mednarodne multikonference Informacijska družba 2017 so v petek, 13. oktobra 2017, podelili nagrade. Nagrada za najslabši dosežek na področju informacijske družbe v letu 2016/17, informacijska limona, je bila podeljena za financiranje slovenske akademske znanosti, ki je tretje najslabše v Evropi, nagrado za najboljši dosežek, informacijska jagoda, pa je dobil projekt »E-recept«. Nagrado za tekoče dosežke je prejel prof. dr. Andrej Brodnik, za življenjsko delo v čast Donalda Michija in Alana Turinga je prejel prof. dr. Marjan Krisper. Nagrado v okviru 10. konference o prenosu tehnologij za najboljšo inovacijo s tržnim potencialom sta prejela Luka Suhadolnik in prof. dr. Miran Čeh z Odseka za nanostrukturne materiale Instituta »Jožef Stefan«.

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

Arhiv novic | News Archive | Rubrike