25. DNEVI JOŽEFA STEFANA, 20. - 25. marec 2017

PROGRAM PRIREDITEV, FOTO UTRINKI

Slika

Dne 27. februarja 2017 je na Reaktorskem centru Podgorica potekala že tradicionalna konferenca mladih, ki jo je organizirala Študentska sekcija Odseka za reaktorsko fiziko na Institutu "Jožef Stefan". Svoje delo je predstavilo trinajst študentov in mladih raziskovalcev, ki svojo pot začenjajo na Odseku za reaktorsko fiziko, ter dve mladi raziskovalki s področja medicinske fizike s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Posebno predavanje je imel Lino Šalamon, magister Fakultete za matematiko in fiziko, ki je na doktorskem izobraževanju v Franciji. Vabljeno predavanje je imel dr. Dušan Ćalić. Štipendist organizacije IAEA (International Atomic Energy Agency) Francisco J. C. Orellana s Čila pa je predstavil edini obratujoči čilski raziskovalni reaktor in delo na njem.

Slika

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je konec januarja 2017 objavilo rezultate razpisa Strategije pametne specializacije za strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP). Razpis je bil namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih programov konzorcijev, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanje in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov. Institut »Jožef Stefan« je v koordiniranje t. i. SRIP-ov od devetih razpisanih prejel dva, in sicer Pametna mesta in skupnosti ter Tovarne prihodnosti. Oba sta že začela izvajati svoje aktivnosti. Prvi konzorcij sestavljajo Institut »Jožef Stefan«, Gospodarska zbornica Slovenije - ZIT, Tehnološka mreža ICT, Univerza v Mariboru in Univerza v Ljubljani. Do zdaj so prejeli več kot 160 pisem podpore. V drugem pa so prejeli 96 pisem podpore. SRIP Pametna mesta in skupnosti je 2. februarja 2017 organiziral informativni dogodek, kasneje pa že več tematskih delavnic.

Slika

Izredno zmogljiva in kompleksna superprevodna elektromagnetna leča, zadnji manjkajoči del 3 km dolgega obroča pospeševalnika SuperKEKB, je prispela na inštitut KEK v Tsukubi. To je važen mejnik projekta Belle II, v katerem igrajo pomembno vlogo sodelavci Instituta "Jožef Stefan". V pospeševalniku SuperKEKB pospešene elektrone in pozitrone usmerimo tako, da v centru detektorja Belle II trkajo eni v druge in pri tem ustvarjajo mezone B, ki jih nato preučujemo. Uspeh eksperimenta Belle II je v veliki meri odvisen od števila mezonov B, ki jih bomo pri teh trkih ustvarili, to pa je odvisno od naše sposobnosti fokusiranja obeh žarkov v točko trka. Oba fokusirna elementa, veliki in zapleteni magnetni leči, zato spadata med najbolj pomembne dele pospeševalnika.

Slika

Revija Nature Communications je objavila članek z naslovom Hidden topological constellations and polyvalent charges in chiral nematic droplets, ki so ga napisali Gregor Posnjak, Simon Čopar in Igor Muševič, sodelavci Odseka za fiziko trdne snovi (F5) Instituta "Jožef Stefan" in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Avtorji so z napredno metodo 3D fluorescenčne konfokalne mikroskopije kot prvi na svetu rekonstruirali urejenost molekul v mikrometrskih kapljicah vijačnega tekočega kristala in v njih odkrili raznovrstna topološka stanja, ki vključujejo verige topoloških defektov in točkaste defekte z večkratnikom osnovnega topološkega naboja. Urejenost molekul okoli teh topoloških defektov je podobna višjevalentnim atomom in omogoča gradnjo kompleksnih topoloških struktur, ki spominjajo na molekule.

Slika

Pravkar odobreni projekt ENEN+ z naslovom »Pritegniti, razviti in zadržati nove jedrske talente« spada v portfelj projektov Obzorja 2020 EURATOM. ENEN+ bo zagotovil osebno karierno svetovanje in finančno podporo za mobilnost študentov in mladih strokovnjakov na področjih jedrske tehnike in varnosti, odlaganja radioaktivnih odpadkov, varstva pred sevanji in jedrskih aplikacij v medicini. Za mobilnost bo v treh letih trajanja projekta na voljo več kot 1 milijon evrov. Med 22 partnerji projekta so tudi Westinghouse, francoski upravljavec jedrskih elektrarn EDF in evropsko združenje jedrske industrije FORATOM, iz Slovenije pa Institut »Jožef Stefan« in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Projekt bo koordiniralo združenje ENEN pod vodstvom prof. dr. Leona Cizlja. VEČ

Slika

Na odru Lutkovnega gledališča Ljubljana sta se srečali umetnost in znanost. V predstavi Akvarij, ki si jo je zamislil režiser Miha Golob, igrata glavno vlogo jajček Mali in magnet, ki vodi Malega skozi pustolovščino, polno kemijskih in fizikalnih pojavov. Nastopajo še tekočine in predmeti z različno gostoto, voda v različnih agregatnih stanjih, v akvariju pa se odvije tudi kemijska reakcija. Predstava, čeprav na videz preprosta, je tehnično zahtevna, zato je bila k sodelovanju povabljena projektna ekipa Znanost na cesti. Pri snovanju predstave in poskusov po njej sta sodelovali dr. Kristina Žagar in Anja Drame z Odseka za Nanostrukturne materiale. Med predstavo brez izgovorjene besede si otroci ustvarijo vsak svojo zgodbo, ob tem pa se jim poraja kopica vprašanj.

NAPOVEDNIK

Koledar prireditev

Slika

KOLOKVIJI

Program - Prireditve

Vabljeni

SPOROČILA

Dovolite nam, da pomagamo Sloveniji na poti v lepšo prihodnost! - Odprto pismo naših raziskovalcev predsedniku vlade dr. Miru Cerarju o zaskrbljujočih razmerah v znanosti (2. junij 2016)


PROJEKTI

ZAPOSLITVE

Objave

Pišite nam

ŠTUDIJ

MPŠ

MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM "JOŽEF STEFAN" razpisuje vpis na
doktorski in magistrski študij.

DOSEŽKI

Arhiv

Dosežki

TISKANE NOVICE

Tiskane novice IJS

Slike

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

Arhiv novic | News Archive | Rubrike