Arhiv novic

Raziskovalci z Odseka za reaktorsko fiziko in reaktorja TRIGA Instituta "Jožef Stefan" so skupaj z raziskovalci z Lancaster University in Aston University iz Velike Britanije eksperimentalno demonstrirali in v članku v reviji Nature Communications Chemistry Nuclear-driven production of renewable fuel additives from waste organics predstavili, da lahko ionizirajoče sevanje iz jedrskih elektrarn in izrabljenega jedrskega goriva uporabimo za pretvorbo odpadnih kemikalij v koristne. V konkretnem primeru so glicerol, ki je odpadni produkt pri proizvodnji biogoriv, pretvorili v solketal, ki se lahko uporabi kot dodatek biogorivom in tako zmanjša njihovo porabo. Z uporabo računskih orodij za transport delcev so izračunali, da bi na tak način lahko v celotni EU proizvedli 10 000 ton solketala na leto. Odkritje je odprlo popolnoma nove možnosti za uporabo sevanja iz jedrskih elektrarn in skladišč izrabljenega jedrskega goriva za pretvorbo odpadnih kemikalij in je eden od pomembnih korakov na poti k trajnostnemu razvoju.

Arhiv novic

Dr. Martin Klanjšek z Odseka za fiziko trdne snovi Instituta "Jožef Stefan" je v razdelku News & Views revije Nature Physics na povabilo urednika objavil članek z naslovom Singlets singled out. V članku avtor poda svoj pogled na dosežke v isti reviji objavljenega članka Emergence of spin singlets with inhomogeneous gaps in the kagome lattice Heisenberg antiferromagnets Zn-barlowite and herbertsmithite raziskovalne skupine prof. Imaia z McMaster University v Kanadi. V tem članku avtorji poročajo o postopni tvorbi spinskih singletov v dveh kvantnih magnetih z mrežo kagome, s čimer naredijo pomemben korak k rešitvi uganke osnovnega stanja tega arhetipskega magneta. Razdelek News & Views vsebuje kratke članke, ki povzemajo vsebino po urednikovem mnenju pomembnejših in vplivnejših nedavnih raziskovalnih del na način, dostopen širšemu bralstvu. Avtorje člankov v razdelku News & Views uredniki izberejo izmed tistih recenzentov ustreznih raziskovalnih člankov, ki so med recenzijo nanje naredili najboljši vtis.

Arhiv novic

Janja Božič, Helena Motaln, Anja Pucer Janež in Lara Markič pod vodstvom prof. dr. Borisa Roglja z Odseka za biotehnologijo Instituta "Jožef Stefan" so v sodelovanju z raziskovalci iz Nemčije, Nizozemske in Velike Britanije v reviji Brain identificirali interakcije proteinov, ki ob nezdravem kopičenju na napačnem mestu lahko povzročajo nevrodegenerativne bolezni frontotemporalno demenco (FTD) in amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). Z visokozmogljivimi presejalnimi metodami so identificirali proteine, ki se vežejo z dipeptidnimi ponovitvami C9ORF72 v živih celicah. Uspelo jim je ovrednotiti učinek vezave dipeptidne ponovitve s proteinom VCP (Valosin containing protein), ki sodeluje pri razgradnji proteinov v celicah, pri »čiščenju« celic in vzdrževanju njihove normalne proteostaze. Ugotovili so, da dipeptidne ponovitve onemogočijo delovanje VCP, porušijo proteostazo in škodijo živčnim celicam, kar lahko vodi v razvoj nevrodegenerativne bolezni. Izsledki raziskav bodo pomembno prispevali k določanju vzrokov in razvoju strategij za zdravljenje teh bolezni.

Arhiv novic

Robotizacija in avtomatizacija sta postali realnost sodobnega časa. Otroci rastejo s tehnologijo in so dovzetni za učenje, še posebej, če je spoznavanje znanj in uporabe tehnologij, potrebnih v 21. stoletju, hkrati tudi zabavno. SRIP Tovarne prihodnosti, ki ga vodi Institut "Jožef Stefan", je v letošnjem poletju soorganiziral delavnice otroške robotike, ki so potekale že peto leto zapored. Namenjene so bile otrokom, ki jih zanimajo tehnika, računalništvo in robotika. Na delavnicah za mlajšo skupino so otroci sestavljali Lego Wedo2 robotke, kjer so sestavljali in programirali različne robotizirane in avtomatizirane modele ter vozila. Spoznali so osnove programiranja v programskem jeziku Scratch in uporabljali mini računalnike microbit z različnimi dodatnimi senzorji. Pri delavnicah za starejšo skupino je bil večji poudarek na varni uporabi tehnologije in spoznavanju različnih računalniških pojmov. Za kreativno ustvarjanje so otroci uporabljali komplete Lego Spike Prime, programiranje pa spoznavali preko jezika Python.

Arhiv novic

Institut "Jožef Stefan" je na slovesnosti ob 75. obletnici Kemijskega inštituta prejel posebno priznanje za dolgoletno tesno in zgledno sodelovanje pri raziskovalnem delu. Priznanje je prevzel direktor Instituta prof. dr. Boštjan Zalar, ki je ob tej priložnosti sodelavcem tudi čestital ob njihovem častitljivem jubileju: "Najlepše se zahvaljujem za podeljeno priznanje za sodelovanje, ki je bilo vedno zgledno in v duhu najboljšega sosedstva. Predvsem pa v priznanju vidim spodbudo, da bomo tudi v prihodnje še naprej tako uspešno skupaj izpolnjevali naše poslanstvo o spoznavanju in razumevanju novega."
Priznanje za dolgoletno sodelovanje je prejelo tudi podjetje Lek. Kemijski inštitut je 9. septembra 2021 v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki na slovesnosti ob 75. obletnici ustanovitve podelil tudi Preglove nagrade, ki jih podeljuje za vrhunske dosežke na področju temeljnih ali uporabnih raziskav, inštitutska priznanja ter doktorsko štipendijo Janka Jamnika. Čestitamo!

Arhiv novic

Prof. Janez Dolinšek z Odseka za fiziko trdne snovi Instituta "Jožef Stefan" je bil na sestanku Generalne skupščine Groupement AMPERE letos ponovno izvoljen na mesto podpredsednika, kar je od leta 2010 že njegov tretji mandat na tej prestižni funkciji. Groupement AMPERE (Atomes et Molécules Par Études Radio-Électriques) je evropsko združenje znanstvenikov, aktivnih na področju magnetnih resonanc. Ustanovljeno je bilo leta 1951 v Franciji, članstvo pa prihaja iz vsega sveta. Osnovni moto združenja je ustanovitelj prof. René Freymann iz Pariza utemeljil z besedami: "Se Connaitre, S'Entendre, S'Entraider (se spoznati, se srečevati, si pomagati)." V času hladne vojne je Groupement AMPERE odigral važno vlogo pri komunikaciji med znanstveniki zahodnega in vzhodnega bloka. Društvo ima sedaj sedež v Zurichu v Švici in nadaljuje tradicijo znanstvene odličnosti in svetovne povezave med magnetnoresonančnimi spektroskopisti s področij fizike, kemije, znanosti materialov, biologije, farmacije in medicine.

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

Arhiv novic | News Archive | Rubrike