K3 / LabFizKemObra

K3/K3slo.png


K3/Stefan.jpg


LABORATORIJ ZA FIZIKALNO KEMIJO


Vodja laboratorija: dr. Ingrid Milošev

Raziskovalni program


  • Obraba umetnih sklepov in njihov vpliv na obprotezno tkivo

    Aseptično omajanje ortopedskih umetnih sklepov je poglaviten proces, ki določa trajnostno dobo ortopedskega vsadka. Ta proces progresivno degradira delovanje vsadka in v končni fazi povzroči bolečino in zmanjšano gibljivost, kar pripelje do potrebe za zamenjavo le-tega. Sproščanje obrabnih kovinskih in polietilenskih delcev s površine vsadka ter njihovo kopičenje v obproteznem tkivu povzroči posledično biološko rekacijo, ki vključuje tvorbo makrofagov in njihovo aktivacijo. Slednji proces vpliva na resorpcijo kosti in povzroča omajanje vsadka. V laboratoriju razvijamo postopke za izolacijo mikro- in naometrskih obrabnih delcev iz obproteznga tkiva in ocenjujemo njihov biološki vpliv.

    • K3-en/PhysChemLab/implants.jpg K3-en/PhysChemLab/implants_a.jpg [PRIPNI]

    Polietilenski delci, izolirani iz obproteznega tkiva (a), in histološka slika polietilenskih delcev (b)