K3 / InformacijeIndustrija

K3/K3slo.png

Industrijski partnerji in naročniki:

Na odseku lahko izvajamo analize korozijske odpornosti materialov ali izdelkov z ali brez zaščitni prevlek:

  • elektrokemijske meritve v skladu s standardi ASTM G3-89. Z meritvami pridobimo pomembne podatke, kot so korozijska odpornost materiala, gostota korozijskega toka in polarizacijska upornost.
  • potopitvene teste v korozivnem mediju v skladu s standardom NACE TM0169/G31-12a
  • testiranje v slani komori v skladu s standardom B117-7A in ASTM D610-01.

Lahko se obrnete na dr. Ingrid Milošev (ingrid.milosev@ijs.si) ali Barbaro Kapun (barbara.kapun@ijs.si).


Vodja odseka

prof. dr. Ingrid Milošev
email: ingrid.milosev@ijs.si
tel: 01 477 3452

Tajništvo

Barbara Kapun, dipl. inž. kem. inž.
email: barbara.kapun@ijs.si
tel: 01 477 3426