K3 / Projekti

K3/K3slo.png


K3/Stefan.jpg


RAZISKOVALNI PROJEKTI


( K3-en/Projects )

Raziskovalni program

1. Napredni materiali za nizkoogljično in trajnostno družbo P2-0393, 2015-2020, prof. dr. Ingrid Milošev (odgovorni vodja prof. dr. Miran Gaberšček)

2. Kemija za trajnostni razvoj P1-0134, 2017-2020, prof. dr. Stojan Stavber (odgovorni vodja prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar)

Raziskovalni projekti ARRS

3. Zaščita lahkih zlitin na osnovi aluminija kot materialov prihodnosti za transportno industrijo J1-6734, 2014-2017, vodja projekta prof. dr. Ingrid Milošev

4. Razvoj polimerov z molekularnimi odtisi in njihova uporaba na področju okoljske in bio-analitike J1-6744-2, 2014-2017, prof. dr. Jernej Iskra (odgovorni vodja dr. T. Kosjek)

5. Modulacija encimskega kompleksa poliketid sintaze v zgodnjih in poznih stopnjah biosinteze tetraciklinskih antibiotikov J4-8226, 2017-2020, prof. dr. Stojan Stavber (odgovorni vodja prof. dr. H. Petković)

Mednarodni projekti

6. EUSpec (Modern tools for spectroscopy on advanced materials: a European modelling platform) Materials, Physical and Nanoscience COST Action MP1306, 2014-2017, dr. Anton Kokalj

7. bilateralni projekt Proteus SLO-FRA CECICORR Molekulsko modeliranje in eksperimentalna karakterizacija faznih mej relevantnih za korozijo: pasivni filmi in inhibitorji korozije, 2015-2016, dr. Anton Kokalj, partner v Franciji dr. D. Costa

8. bilateralni projekt SLO-ZDA Protikorozijska zaščita tehnološko pomembnih materialov na osnovi ekološko neoporečnih prevlek, 2015-2016, dr. Ingrid Milošev, partner v ZDA prof. dr. G.S. Frankel

9. M-ERA.NET Transnational call 2014 Ciljano oblikovanje korozijsko odpornih prevlek za različne namene, akronim COR_ID, 2016-2019, koordinator dr. Ingrid Milošev

10. M-ERA.NET Transnational call 2015 Deskriptorji inhibicije korozije in selektivnega raztapljanja, akronim COIN DESC, 2017-2020, koordinator dr. A. Kokalj

1. H2020-MSCA-ITN-2017 ''Magnetic and Microdynamics – from guided transport to delivery'', akronim MAMi, prof. dr. Ingrid Milošev, 2018-2022 (koordinator prof. dr. B. Doudin, CNRS, Paris, Francija).

2. H2020-MSCA-ITN-2017 ''Advanced integrative solutions to corrosion problems beyond micro-scale: toward log-term durability of miniturized Biomedical, Electronic and Energy systems'', akronim mCBEEs, prof. dr. Ingrid Milošev, 2017-2021, (koordinator dr. M. Lekka, Univerza v Udinah, Italija)

Projekti z industrijskimi parterji

3. Razvojne raziskave s področja površinsko aktivnih materialov ECOT d.o.o., dr. Stojan Stavber


Arhiv projektov