K3 / Projekti

K3/K3slo.png


K3/Stefan.jpg


RAZISKOVALNI PROJEKTI


( K3-en/Projects )

Raziskovalni program

1. Napredni materiali za nizkoogljično in trajnostno družbo
P2-0393, 2015-2020, prof. dr. Ingrid Milošev, vodja programa prof. dr. Miran Gaberšček, Kemijski inštitut

2. Kemija za trajnostni razvoj
P1-0134, 2017-2020, prof. dr. Stojan Stavber , vodja programa prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

Nacionalni projekti

1. Modulacija encimskega kompleksa poliketid sintaze v zgodnjih in poznih stopnjah biosinteze tetraciklinskih antibiotikov
J4-8226, 2017-2020, prof. dr. Stojan Stavber, vodja projekta prof. dr. Hrvoje Petković, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

2. Multidisciplinarni pristop k razvoju novega, večfunkcijskega heterogenega katalizatorja za učinkovito pretvorbo H2 in CO2 plinskih mešanic v dodatke gorivom in nadomestke
J7-9401, 2018-2012, dr. Anton Kokalj; vodja projekta dr. Albin Pintar, Kemijski inštitut

ARRS


Mednarodni projekti

1. bilateralni projekt Proteus Slovenija-Francija
INCOR: Študij faznih mej relevantnih pri inhibiciji korozije
2018-2019, dr. Ingrid Milošev, partner v Franciji dr. Dominique Costa, CNRS, Chimie-ParisTech

2. bilateralni projekt Slovenija-Srbija
Temeljni vpogled v elektrokatalizo – kombinacija modeliranja in eksperimenta
2018-2019, dr. Anton Kokalj; partner v Srbiji prof. dr. Igor Pašti, Fakulteta za fizikalno kemijo Univerza v Beogradu

3. M-ERA.NET Transnational call 2014
Ciljano oblikovanje korozijsko odpornih prevlek za različne namene, akronim COR_ID
2016-2019, koordinator dr. Ingrid Milošev
4. M-ERA.NET Transnational call 2015
Deskriptorji inhibicije korozije in selektivnega raztapljanja, akronim COIN DESC
2017-2020, koordinator dr. Anton Kokalj

M-era.net

5. H2020-MSCA-ITN-2017
'' Magnetizem in mikrohidrodinamika'', akronim MAMi,
2018-2022, prof. dr. Ingrid Milošev, koordinator prof. dr. Bernard Doudin, Univerza v Strasbourgu, Francija
MAMI MAMI

6. H2020-MSCA-ITN-2017
''Napredne integrativne rešitve korozijskih problemov na sub-mikro skali: dolgoročna zaščita miniaturiziranih biomedicinskih, elektronskih in energetskih sistemov'', akronim mCBEEs,
prof. dr. Ingrid Milošev, 2017-2021, koordinator dr. Maria Lekka, Univerza v Udinah, Italija
mCBEEs mCBEEs

7. LEaDing Fellows Programme, Marie Curie Cofund Programme, Technical Universty of Delft, Nizozemska
Hibridne sol-gel prevleke kot nadomestilo za kromatne konverzijske prevleke za korozijsko zaščito aluminijevih zlitin
2018-2020, dr. Urša Tiringer, podoktorski projekt
LEaDingFellows

8. COST: Action MP1402 - HERALD
'''Povezovanje evropskih raziskav za depozicijo atomskih plasti z metodo ALD'''
2017-2019, dr. Peter Rodič; koordinator dr. Simon Elliott
9. COST: CA17126
Razumevanje in modeliranje intenzivnih elektronskih vzbujanj
2018-2022, dr. Anton Kokalj, koordinator prof. Antonio Rivera, University Politecnica Madrid, Španija
COST


Projekti z industrijskimi parterji

1. Micro Grant of KET4CP (Key Enabling Technology for Clean Production)
Hidrofobne končne prevleke za aplikacije v in ob morju
2019, dr. Ingrid Milošev; partnerja International Iberian Nanotechnology Laboratory (IBN) in podjetje ChemiTek, Portugalska
KET4CP