K3 / Aparature

K3/K3slo.png


RAZISKOVALNA OPREMA ( English )


 • Eksperimentalna oprema

  • Potenciostat/galvanostat z impedanco Autolab Model PSTAT12

  • Potenciostat/galvanostat z impedanco Autolab Model PSTAT302N (leto 2010)

  • Potenciostat/galvanostat PAR Model 273 in Solartron FRA

  • Potenciostat/galvanostat PAR Model 263A

  • Potenciostat/galvanostat PAR Model 2263 (leto 2008)

  • Večkanalni potenciostat/galvanostat Autolab Model M204 (leto 2017)

  • Rotirajoča elektroda Autolab

  • Elektrokemijska mikrotehtnica Maxtek PM 710

  • Sistem za polarografijo Methrom 663 VA Stand (MMEpro)

  • Optični mikroskop Olympus BX51

  • Slana komora ASCOTT

  • Stereomikroskop Olympus SZH10 in Zeiss DV4

  • Konfokalni mikroskop Zeiss Axio CSM 700

  • Profilometer Bruker DektakXT v solastništvu z oddelkom F3 (leto 2013)

  • Spin-coater Laurell WS-650HZ-23NPP/LITE/IND (leto 2011)

  • Dip-coater Bungard Bell RDC 15

  • Merilec adhezije Elcometer 510 Model

  • Oprema za atomsko enoslojno depozicijo ALD Beneq TFS 200 (CENN Nanocenter)

  • plinski kromatograf Perkin Elmer Clarus 500

  • UV/VIS spektrometer Perkin Elmer lamba 25

  • sistem za določanje tališča Butchi M-560

  • termostatski sistem Julabo

  • HPLC Perkin Elmer Flexar + fraction collector (cipkebip)

  • in-situ ATR IR sonda Mettlet Toledo react 45 (cipkebip)

  • pilotni reaktor Mettlet Toledo Easy Max 102 + računalniško voden z programom iControl Easy Max (cipkebip)

  • dostop do vseh modernih instrumentov za določanje strukture organskih molekul
 • Paralelni računalniški sistem:

  • Računalniška gruča tipa Beowulf (št. CPU jeder: 420, spomin: 1474 GB, disk: 62 TB, operacijski sistem: GNU/Debian)