K3 / Aparature

K3/K3slo.png


K3/Stefan.jpg


APARATURE


( English )

 • Laboratorij za fizikalno kemijo

  • Eksperimentalna oprema

   • Potenciostat/galvanostat z impedanco Autolab Model PSTAT12

   • Potenciostat/galvanostat z impedanco Autolab Model PSTAT302N (leto 2010)

   • Potenciostat/galvanostat PAR Model 273 in Solartron FRA

   • Potenciostat/galvanostat PAR Model 263A

   • Potenciostat/galvanostat PAR Model 2263 (leto 2008)

   • Večkanalni potenciostat/galvanostat Autolab Model M204 (leto 2017)

   • Rotirajoča elektroda Autolab

   • Elektrokemijska mikrotehtnica Maxtek PM 710

   • Sistem za polarografijo Methrom 663 VA Stand (MMEpro)

   • Optični mikroskop Olympus BX51

   • Slana komora ASCOTT

   • Stereomikroskop Olympus SZH10 in Zeiss DV4

   • Konfokalni mikroskop Zeiss Axio CSM 700

   • Profilometer Bruker DektakXT v solastništvu z oddelkom F3 (leto 2013)

   • Spin-coater Laurell WS-650HZ-23NPP/LITE/IND (leto 2011)

   • Dip-coater Bungard Bell RDC 15

   • Merilec adhezije Elcometer 510 Model

   • Oprema za atomsko enoslojno depozicijo ALD Beneq TFS 200 (CENN Nanocenter)

  • Paralelni računalniški sistem:

   • Računalniška gruča tipa Beowulf (št. CPU jeder: 384, spomin: 1322GB, disk: 90 TB, operacijski sistem: GNU/Debian)

 • Laboratorij za organsko in bioorgansko kemijo

  • plinski kromatograf Perkin Elmer Clarus 500

  • UV/VIS spektrometer Perkin Elmer lamba 25

  • sistem za določanje tališča Butchi M-560

  • termostatski sistem Julabo

  • HPLC Perkin Elmer Flexar + fraction collector (cipkebip)

  • in-situ ATR IR sonda Mettlet Toledo react 45 (cipkebip)

  • pilotni reaktor Mettlet Toledo Easy Max 102 + računalniško voden z programom iControl Easy Max (cipkebip)

  • dostop do vseh modernih instrumentov za določanje strukture organskih molekul


 • K3-en/Equipment/microscope_olympus.jpg
  Optični mikroskop Olympus BX51 (levo) in stereomikroskop Olympus SZH10 in Zeiss DV4 (desno) • K3-en/Equipment/microbalance+PAR.jpg
  Elektrokemijska mikrotehtnica Maxtek PM 710 (levo) in polarograf PAR model 394 z modelom 303A visečo živosrebrno kapalno elektrodo (desno) • K3-en/Equipment/potentiostat_1.jpg
  Potenciostat/galvanostat z impedanco Autolab Model PSTAT12 (levo) in potenciostat/galvanostat PAR Model 273 in Solartron FRA (desno) • K3-en/Equipment/potentiostat_2.jpg
  Potenciostat/galvanostat PAR Model 263A (levo) in rotirajoča elektroda Avtolab (desno) • K3-en/Equipment/eq_salt_spray_2.jpg
  Slana komora ASCOTT (levo) in potenciostat/galvanostat PAR model 2263 (desno) • K3-en/Equipment/eq_glc.jpg
  Plinski kromatograf Perkin Elmer Clarus 500 • K3-en/Equipment/spin1.jpg
  Spin-coater Laurell WS-650HZ-23NPP/LITE/IND • K3-en/Equipment/konf.jpg
  Konfokalni mikroskop Zeiss Axio CSM 700 • K3-en/Equipment/easy.jpg
  Pilotni reaktor Mettlet Toledo Easy Max 102 + računalniško voden z programom iControl Easy Max (cipkebip) • K3-en/Equipment/profilometer.jpg
  Profilometer Bruker DektakXT • K3-en/Equipment/dip.jpg
  Dip-coater Bungard Bell RDC 15