K3 / Alumni

K3/K3slo.png

ALUMNI | ZASLUŽNI IN UPOKOJENI SODELAVCI   ( K3-en/Alumni )


2022

Ivan Spajić:

Zaščita biomedicinskih zlitin z nanosom tankih plasti aluminijevega in hafnijevega oksida (MPŠ Jožefa Stefana)
Mentorica: dr. Ingrid Milošev

Dževad Kozlica:

Sinergijski učinek organskih inhibitorjev pri upočasnitvi korozije aluminija, bakra in zlitine aluminij-baker v kloridni raztopini (MPŠ Jožefa Stefana)
Mentorica: dr. Ingrid Milošev

2020

Gavrilo Šekularac:

Korozija in protikorozijska zaščita aluminijevih zlitin s konverzijskimi prevlekami na osnovi cirkonija (MPŠ Jožefa Stefana)
Mentorica: dr. Ingrid Milošev

2019

Klara Čebular:

Pretvorbe kisikovih funkcionalnih skupin v organskih molekulah ob prisotnosti molekularnega joda ali/in N-halo spojin (MPŠ Jožefa Stefana)
Mentor: dr. Stojan Stavber

Dunja Gustinčič:

Adsorpcija azolnih molekul na oksidirano površino bakra in njihova inhibicija korozije bakra (FKKT UL)
Mentor: dr. Anton Kokalj

Matic Poberžnik:

Kvantno mehansko modeliranje oksidacije aluminijevih površin in njihovih interakcij s korozijskimi inhibitorji (FKKT UL)
Mentor: dr. Anton Kokalj

2018

Urša Tiringer:

Hibridne barierne sol-gel prevleke z lastnostjo samoceljenja za protikorozijsko zaščito aluminijevih zlitin (MPŠ Jožefa Stefana)
Mentorica: dr. Ingrid Milošev

Barbara Volarič:

Konverzijske prevleke na osnovi lantanoidnih soli za zaščito aluminijevih zlitin (FKKT UL)
Mentorica: dr. Ingrid Milošev

2017

Štefan Možina:

Aktivacija dušikove kisline v fluoriranih alkoholih za nitriranje aromatov in oksidacije alkoholov (MPŠ Jožefa Štefana)
Mentorja: dr. Stojan Stavber, dr. Jernej Iskra

2016

Simona Tušar:

Modeliranje reakcij radikalov ob prisotnosti vode in kislin v atmosferi (FKKT UL)
Mentorica: dr. Antonija Lesar

Njomza Ajvazi:

N-Halo organske spojine kot katalizatorji ali reagenti za vsestranske transformacije alkoholov (MPŠ Jožefa Stefana)
Mentor: dr. Stojan Stavber

Jerca Pahor:

Novi pristopi k sintezi predzdravil fosfatov in fosforilirani derivati pantotenske kisline (MPŠ Jožefa Stefana)
Mentorja: dr. Stojan Stavber in dr. Ajda Podgoršek-Berke

Katarina Starkl Renar:

Študija sinteze nesimetričnih tetraoksanov in vrednotenje njihove potencialne biološke aktivnosti (MPŠ Jožefa Stefana)
Mentor: dr. Jernej Iskra

2015

Gregor Žerjav:

Modificirane površine Cu, Zn, Cu10Zn in Cu40Zn z izraženimi hidrofobnimi lastnostmi v namene protikorozijske zaščite (FKKT UMb)
Mentorica: dr. Ingrid Milošev

2014

Peter Rodič:

Protikorozijska zaščita aluminija in aluminijevih zlitin s hibridnimi sol-gel prevlekami (FKKT UL)
Mentorica: dr. Ingrid Milošev

Rok Prebil:

Aerobne oksidativne transformacije organskih spojin katalizirane z nitrati (FKKT UL)
Mentor: dr. Stojan Stavber

2013

Leon Bedrač:

Katalizatorji za jodiranje organskih molekul (MPŠ Jožefa Stefana)
Mentor: dr. Jernej Iskra

Dejan Vražič:

Vloga joda in N-halo spojin pri transforamciji organskih molekul (FKKT UL)
Mentor: dr. Stojan Stavber

Nataša Kovačević:

Interakcije azolnih korozijskih inhibitorjev s površinami kovin prehoda (FKKT UL)
Mentor: dr. Anton Kokalj

2012

Sebastijan Peljhan:

Simulacije mehanizma inhibicije benzotriazola kot inhibitorja korozije bakra v kloridnem mediju (FKKT UL)
Mentor: dr. Anton Kokalj

2010

Matjaž Finšgar:

Benzotriazolni in polietileniminski inhibitorji korozije bakra in jekla v kloridnih raztopinah (FKKT UL)
Mentorica: dr. Ingrid Milošev

2009

Gaj Stavber:

Vpliv reakcijskih pogojev na transformacije fenil substituiranih alkoholov, alkenov in ketonov z X-L reagenti (FKKT UL)
Mentor: dr. Stojan Stavber

Jasminka Pavlinac:

Raziskave reakcijskih pogojev za jodo- in fluorotransformacije organskih molekul (FKKT UL)
Mentor: dr. Stojan Stavber

Ajda Podgoršek:

Študij halogeniranj organskih molekul v vodi in fluoriranih topilih (FKKT UL)
Mentor: dr. Jernej Iskra

2008

Igor Pravst:

Vpliv reakcijskih pogojev na transformacije organskih molekul z N-halogeno reagenti (FKKT UL)
Mentorja: dr. Marko Zupan in dr. Stojan Stavber

Saša Kovačič:

Študij elementarnih reakcij dušikovih oksidov v atmosferskih procesih (FKKT UL)
Mentorica: dr. Antonija Lesar

Katja Žmitek:

Sinteza, lastnosti in biološke aktivnosti tetraoksanov in sorodnih peroksidnih derivatov (FKKT UL)
Mentor: dr. Jernej Iskra

2007

Tadeja Kosec:

Mehanizem inhibicije korozije bakra in njegovih zlitin s cinkom z derivati benzotriazola (FKKT UL)
Mentorica: dr. Ingrid Milošev

2004

Aleksandra Kocijan:

Raziskave pasivnih plasti na površini kobaltovih zlitin v simulirani fiziološki raztopini (FKKT UL)
Mentorica: dr. Ingrid Milošev