K3 / Novice

K3/K3slo.png


K3/Stefan.jpg


NOVICE | English


 • Na 11. mednarodni konferenci o prenosu tehnologij (ITTC) je mednarodna ocenjevalna komisija za najboljšo invencijo oz. inovacijo s komercialnim potencialom iz JRO v letu 2018 nagradila dva prispevka: KATRI: Anti-fouling and corrosion protection top-coat avtorjev Damirja Hamulića, Petra Rodiča, Dolores Zimerl in Ingrid Milošev iz Odseka za fizikalno in organsko kemijo (K-3) in The ultimate European Assistant for the Elderly avtorjev Janija Bizjaka, Antona Gradiška in Matjaža Gamsa iz Odseka za inteligentne sisteme (E-9). Konferenca je potekala med 8. in 12. oktobrom na IJS in je bila odlična priložnost za raziskovalne skupine, da svoje znanstvene rezultate, izdelke ali prototipe predstavijo kot podjetniške ideje.


 • Sodelavci odseka (Dolores, Damir, Ingrid in Peter) po prejemu nagrade


 • Avtorja posterja »The self-healing effect of hybrid sol-gel coatings based on CeO2 nanoparticles modified with Ce3+ ions applied on AA7075-T6« U. Tiringer in G. Šekularac sta bila nagrajena z nagrado »Young Author's EFC Poster Prize EUROCORR 2018«, ki jo podeljuje organizator konference European Federation of Corrosion (EFC). V svojem raziskovalnem delu sta razvila hibridno sol-gel prevleko na osnovi prekurzorjev (3-Glicidiloksipropil)trimetoksilana (GPTMS), tetraetil ortosilikata (TEOS), ter SiO2 nanodelcev. Prevleki sta dodala CeO2 nanodelce ter cerijev nitrat (Ce(NO3)3) za boljše korozijske lastnosti prevleke. Hibridno sol-gel prevleko sta nanesla na aluminijevo zlitino AA7075-T6. Ugotovila sta, da dodatek CeO2 nanodelcev v kombinaciji z Ce(NO3)3 v prevleko izboljša njene korozijske lastnosti ter omogoči učinek samoceljenja.


 • Urša in Gavrilo ob prejemu nagrade za najboljši poster


 • V času od 9. do 13. septembra 2018 smo se udeležili konference največjega dogodka na področju protikorozijske zaščite v Evropi – konference EUROCORR 2018. Na letošnji konferenci smo sodelovali s kar sedmimi prispevki: pet predavanj in dva posterja, pri dveh predavanjih smo bili koavtorji:
  1. M. Poberžnik, D. Costa, A. Kokalj: »Bonding of silanols to oxidized aluminium surfaces: an insight from DFT modeling« (predavanje)
  2. I. Milošev, B. Kapun, U. Tiringer, D. Hamulić, D. Zimerl, G. Šekularac, P. Rodič, S. Zanna, A. Seyeux, P. Marcus: »Field testing of different sol-gel coatings on aluminium alloys suitable for marine applications« (predavanje)
  3. I. Milošev, D. Zimerl, S. Zanna, A. Seyeux, J. Iskra, S. Stavber, M. Poberznik, A. Nemes, D. Costa, J. Rabai, A. Kokalj, P. Marcus: »The effect of anchor group and backbone chain on performance of organic compounds as corrosion inhibitors for aluminium investigated using iterative experimental-modeling approach« (predavanje)
  4. P. Rodič, I. Milošev, M. Lekka, F. Andreatta, L. Fedrizzi: »Corrosion protection of AA2024-T3 by »smart« coatings« (predavanje)
  5. A. Kokalj, M. Lozinšek, B. Kapun, P. Taheri, S. Neupane, P. Losada-Perez, C. Xie, P. Bruna, E. Pineda, S. Stavber, D. Crespo, F.U. Renner, A. J.M.C. Mol, I. Milošev: »A combined experimental and modeling search for corrosion inhibitor descriptors: functionalized azole molecules as potential corrosion inhibitors for Cu and Zn« (predavanje)
  6. U. Tiringer, G. Šekularac, I. Milošev: »The self-healing effect of hybrid sol-gel coatings based on CeO2 nanoparticles modified with Ce3+ ions applied on AA7075-T6« (poster)

  7. G. Šekularac, I. Milošev: »Investigation of zirconium-based conversion coatings applied on aluminium alloy ENAC-AlSi7Mg0.3« (poster)

  8. P. Taheri, O. Bottazzi, I. Milošev, A. Kokalj, J.M.C. Mol: »Corrosion inhibitors of copper, zinc and copper-zinc alloys, using imidazole-based compounds with different functional groups« (predavanje)
  9. D. Costa, P. Cornette, M. Poberžnik, A. Kokalj, S. Zanna, A. Seyeux, I. Milošev, P. Marcus: »Self-assembly of linear carboxylic acids on an Al surface and its effect on corrosion inhibition: insight from modelling and experiment« (predavanje)

  Večino prispevkov smo predstavili v sodelovanju s partnerji na M-ERA.NET projektih COR_ID (št. 1, 2, 3) in COIN DESC (št. 5, 8) in Talents Fellowship programme (št. 4).


 • Udeleženci Eurocorr-ja 2018 z odseka K3


 • Na 48. razpisu za Krkinih nagrad za srednješolske naloge je dijakinja Gimnazije Jurija Vege Idrija Katarina Kokalj osvojila Krkino nagrado za raziskovalno nalogo z naslovom »Superhidrofobne sol-gel prevleke za tkanino, steklo, papir in aluminij«. Mentorica naloge je bila mag. Valerija Šemrl Kosmač iz Gimnazije Jurija Vege Idrija, somentorja pa dr. Peter Rodič in prof. dr. Ingrid Milošev z Odseka za fizikalno in organsko kemijo Instituta "Jožef Stefan". Tema raziskovalne naloge se priključuje aktualnim usmeritvam razvoju večfunkcionalnih prevlek za različne aplikacije.


 • Superhidrofobne sol-gel prevkeke


 • V ugledni reviji Journal of the Electrochemical Society je bil objavljen pregledni članek o cirkonijevih in/ali titanovih konverzijskih prevlekah, ki sta ga pripravila I. Milošev in G.S. Frankel (Fontana Corrosion Center, The Ohio State University, USA). Konverzijske prevleke na osnovi Zr ali Ti predstavljajo alternativno tehnologijo kromatnim in fosfatnim prevlekam, katere so lahko povezane s problemi v okolju. V preglednem članku so zaobjeti znanstveni dosežki na tem hitro razvijajočem se področju. Po opisu sestave konverzijskih kopeli in mehanizma nanosa so predstavljeni procesni parametri konverzije in lastnosti prevlek kot so sestava, morfologija in debelina. Opisani so postopki priprave najbolj pomembnih kovinskih podlag. Podrobno so razčlenjene zaščitne protikorozijske lastnosti teh prevlek kot tudi adhezija organskih prevlek. Prednosti in potencialne pomanjkljivosti konverzijskih prevlek so kritično ovrednotene. V drugem četrletju 2018 je pregledni članek bil najpogosteje prenesen članek na področju »Corrosion Science and Technology«.


 • Revija Journal of the Electrochemical Society


Prikaži arhiv novic | Skrij arhiv novic