K3 / Novice

K3/K3slo.png


K3/Stefan.jpg


NOVICE | English


 • Od 11. do 13. junija bo v Ljubljani potekala delavnica CorrTalk, namenjena integrativnim pristopom pri raziskavanju korozije in inhibicije korozije. Delavnica je organizirana v okviru projektov COR_ID in COIN DESC. Več informacij je na voljo na spletni strani delavnice.


 • CorrTalk 2018


 • Mlada raziskovalka Urša Tiringer je dne 22. maja 2018 na Mednarodni podiplomski šoli Jožeta Stefana uspešno zagovarjala disertacijo z naslovom Hibridne barierne sol-gel prevleke z lastnostjo samoceljenja za protikorozijsko zaščito aluminijevih zlitin. Urša Tiringer se je na Odseku za fizikalno in organsko kemijo usposabljala pod mentorstvom prof. dr. Ingrid Milošev.


 • Urša


 • Uvodno srečanje projekta MAMI, ki je bil odobren v okviru razpisa H2020 MSCA – ITN – 2017 (Marie Skłodowska Curie Action – Innovative Training Network), je potekalo 17. in 18. maja na Univerzi v Strasbourgu, Francija. MAMI je akronim za »Magnetics and Microhydrodynamics« (št. 766007, slovenski naslov projekta: »Magnetizem in Mikrohidrodinamika«). Projekt, ki bo trajal od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2022, združuje konzorcij 9 partnerjev uporabnikov in 4 partnerske organizacije. Člani konzorcija prihajajo iz 7 držav, 4 univerz, 5 raziskovalnih institutov in 4 industrijske organizacije. V okviru projekta se bo usposabljalo 15 doktorskih študentov. Koordinator projekta je prof. dr. Bernard Doudin iz Univerze v Strasbourgu.
  MAMI na družbenih omrežjih:
  https://www.facebook.com/H2020MAMI/ https://twitter.com/H2020Mami


 • Člani konzorcija projekta '''MAMI''' na uvodnem srečanju projekta


 • Na 52. Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 2018, ki je potekalo 14. maja 2018 v Murski Soboti v organizaciji Zavoda za tehnično kulturo Slovenije je dijakinja Gimnazije Jurija Vege Idrija Katarina Kokalj osvojila srebrno priznanje za raziskovalno nalogo z naslovom Superhidrofobne sol-gel prevleke za tkanino,, steklo, papir in aluminij. Mentorica naloge je bila mag. Valerija Šemrl Kosmač iz Gimnazije Jurija Vege Idrija, somentorja pa dr. Peter Rodič in prof. dr. Ingrid Milošev z Odseka za fizikalno in organsko kemijo Instituta "Jožef Stefan". Tema raziskovalne naloge se priključuje aktualnim usmeritvam razvoju večfunkcionalnih prevlek za različne aplikacije.


 • Superhidrofobne sol-gel prevkeke


 • Na internetni strani M-ERA.NET je objavljena novica o uspešnosti projekta COR_ID (“Ciljano oblikovanje korozijsko odpornih prevlek za različne namene«). Uvrščen je med “Zgodbe o uspehu”. Projekt koordinira dr. Ingrid Milošev iz Odseka za fizikalno in organsko kemijo, vključuje pa partnerje iz Slovenije (Talum d.d. Kidričevo), Francije (ENSCP, CNRS) in Madžarske (Eötvös Loránd Univerza). Poglavitni cilj projekta COR_ID je ciljano oblikovanje in sinteza novih prevlek, ki bodo imele večjo korozijsko odpornost, daljšo življenjsko dobo in zmanjšano obremenitev okolja v primerjavi z obstoječimi prevlekami. Prevleke bodo lahko učinkovito zaščitile tudi sekundarni aluminij. Projekt vključuje postavitev “virtualnega laboratorija” za ugotavljanje parametrov, ki so potrebni za več-nivojsko modeliranje. V teku je tudi priprava pilotne industrijske naprave. Poglavitni cilj bo dosežen z inovativnim pristopom integriranega računalniškega načina v tehniki materialov (ICME), ki obsega naslednja področja: več-nivojsko molekulsko modeliranje, več-nivojsko kemijsko sintezo, eksperimentalno testiranje korozijske odpornosti in preverjanje tako načrtovanih prevlek.


 • Shematski prikaz različnih delov inhibitorja


 • V ugledni reviji Journal of the Electrochemical Society je bil objavljen pregledni članek o cirkonijevih in/ali titanovih konverzijskih prevlekah, ki sta ga pripravila I. Milošev in G.S. Frankel (Fontana Corrosion Center, The Ohio State University, USA). Konverzijske prevleke na osnovi Zr ali Ti predstavljajo alternativno tehnologijo kromatnim in fosfatnim prevlekam, katere so lahko povezane s problemi v okolju. V preglednem članku so zaobjeti znanstveni dosežki na tem hitro razvijajočem se področju. Po opisu sestave konverzijskih kopeli in mehanizma nanosa so predstavljeni procesni parametri konverzije in lastnosti prevlek kot so sestava, morfologija in debelina. Opisani so postopki priprave najbolj pomembnih kovinskih podlag. Podrobno so razčlenjene zaščitne protikorozijske lastnosti teh prevlek kot tudi adhezija organskih prevlek. Prednosti in potencialne pomanjkljivosti konverzijskih prevlek so kritično ovrednotene. V prvem četrletju 2018 je pregledni članek bil eden izmed petih najpogosteje prenesenih člankov na področju »Corrosion Science and Technology«.


 • Revija Journal of the Electrochemical Society


Prikaži arhiv novic | Skrij arhiv novic