K3 / Novice

K3/K3slo.png


NOVICE | English


 • V sredo 22. 11. 2023 je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekala Akademija strojništva 2023 (Inženirstvo – povezovanje za trajnostni preboj). Na dogodku je v sklopu prispevkov v zborniku in s predstavitvami v poster sekciji sodeloval tudi odsek K3 z naslednjimi prispevki:

  - I. Milošev, A. Jeromen, P. Rodič, B. Kapun, D. Sačer, T. Poženel Kovačiča, D. Kramar, F. Pušavec in E. Govekar, The comparison between commercial and additive-manufactured Ti6Al4V alloys used for medical applications,
  - P. Rodič, N. Kovač, M. Može, Laser texturing of aluminium to obtain a superhydrophobic surface with enhanced corrosion protection,
  - S. Jereb, M. Može, P. Rodič, M. Zupančič, I. Golobič, Vpliv parametrov laserske obdelave na omočljivost strukturiranih funkcionaliziranih površin


 • K3-en/akademija-2023.jpg


 • V času od 16. do 18. novembra 2023 je v Guangzhouju na Kitajskem potekal dogodek 19. Asian Pacific Corrosion Control Conference (APCCC). Konferenca, ki jo je organiziralo Kitajsko združenje za korozijo in zaščito, je pomemben promotor ozaveščanja o pomembnosti zaščite pred korozijo in platforma za izmenjevanje najnovejših znanstvenih dognanj na tem področju. Na konferenci je poleg udeležencev iz Kitajske sodelovalo nekaj eminentnih vabljenih predavateljev iz drugih koncev sveta. Kot vabljena predavateljica je prof. dr. Ingrid Milošev v sekciji »Advanced coatings and surfaces« predstavila vabljeno keynote predavanje z naslovom Conversion coatings and their role in the protection of different alloys.


 • K3-en/apccc-china-2023.jpg


 • Po prvem letu projekta BIOAD smo dosegli prvi mejnik v raziskovalnem delu projekta in sicer razvoj nove titanove zlitine z aditivno tehnologijo, ki ima velik potencial za uporabo v biomedicini. Dne 9. 11. 2023 je na Institutu "Jožef Stefan" potekal sestanek partnerjev, ki je bil namenjen pregledu rezultatov po prvem projektnem letu in planiranju nadaljnjih raziskav. Projekt BIOAD je bil odobren na Javnem razpisu Agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost R. Slovenije (ARIS) za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022. Projekt BIOAD »Protibakterijske zlitine: razvoj z aditivno 3D tehnologijo, karakterizacija in klinična uporaba« (J7-4639), ki ga koordinira prof. dr. Ingrid Milošev, združuje konzorcij petih partnerjev: Instituta "Jožef Stefan", Ortopedske bolnišnice Valdoltra ter Fakultete za strojništvo, Medicinske fakultete in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskovalno delo nadaljujemo v polnem tempu, sledile bodo tudi prve znanstvene objave.


 • K3-en/bioad-meeting-slo-2023.jpg K3-en/bioad-meeting-2023-3dtisk.gif


 • Damir Hamulić je dne 25. oktobra 2023 na Mednarodni podiplomski šoli Jožeta Stefana uspešno zagovarjal disertacijo z naslovom “Hibridne sol-gel prevleke na osnovi različnih akrilatnih derivatov za zaščito aluminijeve zlitine in jekla proti koroziji in obraščanju”. Damir Hamulić se je na Odseku za fizikalno in organsko kemijo usposabljal pod mentorstvom prof. dr. Ingrid Milošev in somentorstvom doc. dr. Petra Rodiča. V komisiji za oceno doktorske disertacije so bili prof. dr. Stojan Stavber (Institut "Jožef Stefan"), prof. dr. Romana Cerc Korošec (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo) in doc. dr. Ivo Jerman (Kemijski inštitut). Čestitamo!


 • K3-en/damir-2023.jpg


 • V petek, 29. septembra 2023, so na Institutu "Jožef Stefan" v sklopu Evropske noči raziskovalcev potekali različni dogodki. Na dogodku se je predstavil tudi odsek K3 z delavnico: Korozija kovin in njihova zaščita z inovativnimi prevlekami.


 • K3-en/nr-2023.jpg


 • V četrtek, 28. 9. je na IJS potekala predstavitev delovanja in organiziranosti enote ELME, kamor so bili poleg sodelavcev iz IJS vabljeni tudi predstavniki Uprave za zaščito in reševanje, Uprave za jedrsko varnost in Uprave za zaščito pred sevanji. Mobilni kemijski laboratorij sestavljajo intervencijske ekipe iz različnih odsekov instituta. Član ekipe je tudi sodelavec našega odseka, doc. dr. Peter Rodič.


 • K3-en/elme-2023.jpg


 • 21. 9. 2023 je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani potekala mednarodna konferenca Cutting Edge.
  Odsek K3 sta na konferenci v kategoriji Young scientists, Materials of the Future zastopala:
  - Nina Kovač (mlada raziskovalka) z naslovom prispevka: "Corrosion protection of aluminium using a superhydrophobic coating" in
  - Yusuf Kurupehlivan (ERASMUS+ študent iz Turčije) z naslovom prispevka: "The effect of methyl and butyl methacrylate in the hybrid sol-gel coating on corrosion protection of AA7075-T6".
  V kategoriji Young Minds so raziskovalna dela predstavljali tudi dijaki:
  - Mija Kapun in Daniil Gainullov (dijaka Gimnazije Jožeta Plečnika, Ljubljana), z naslovom prispevka: "Enhanced corrosion protection of aluminium using superhydrophobic coating" in
  - Ela Podboršek in Tim Strnad (dijaka Gimnazije Vič, Ljubljana), z naslovom prispevka: "Superhydrophobic coating for aluminium alloy 2024-T3 and glass".


 • K3-en/cutting-edge-2023.jpg


Prikaži arhiv novic | Skrij arhiv novic