K3 / Novice

K3/K3slo.png


K3/Stefan.jpg


NOVICE | English


 • Na internetni strani M-ERA.NET je objavljena novica o uspešnosti projekta COR_ID (“Ciljano oblikovanje korozijsko odpornih prevlek za različne namene«). Uvrščen je med “Zgodbe o uspehu”. Projekt koordinira dr. Ingrid Milošev iz Odseka za fizikalno in organsko kemijo, vključuje pa partnerje iz Slovenije (Talum d.d. Kidričevo), Francije (ENSCP, CNRS) in Madžarske (Eötvös Loránd Univerza). Poglavitni cilj projekta COR_ID je ciljano oblikovanje in sinteza novih prevlek, ki bodo imele večjo korozijsko odpornost, daljšo življenjsko dobo in zmanjšano obremenitev okolja v primerjavi z obstoječimi prevlekami. Prevleke bodo lahko učinkovito zaščitile tudi sekundarni aluminij. Projekt vključuje postavitev “virtualnega laboratorija” za ugotavljanje parametrov, ki so potrebni za več-nivojsko modeliranje. V teku je tudi priprava pilotne industrijske naprave. Poglavitni cilj bo dosežen z inovativnim pristopom integriranega računalniškega načina v tehniki materialov (ICME), ki obsega naslednja področja: več-nivojsko molekulsko modeliranje, več-nivojsko kemijsko sintezo, eksperimentalno testiranje korozijske odpornosti in preverjanje tako načrtovanih prevlek.


 • Shematski prikaz različnih delov inhibitorja


 • V ugledni reviji Journal of the Electrochemical Society je bil objavljen pregledni članek o cirkonijevih in/ali titanovih konverzijskih prevlekah, ki sta ga pripravila I. Milošev in G.S. Frankel (Fontana Corrosion Center, The Ohio State University, USA). Konverzijske prevleke na osnovi Zr ali Ti predstavljajo alternativno tehnologijo kromatnim in fosfatnim prevlekam, katere so lahko povezane s problemi v okolju. V preglednem članku so zaobjeti znanstveni dosežki na tem hitro razvijajočem se področju. Po opisu sestave konverzijskih kopeli in mehanizma nanosa so predstavljeni procesni parametri konverzije in lastnosti prevlek kot so sestava, morfologija in debelina. Opisani so postopki priprave najbolj pomembnih kovinskih podlag. Podrobno so razčlenjene zaščitne protikorozijske lastnosti teh prevlek kot tudi adhezija organskih prevlek. Prednosti in potencialne pomanjkljivosti konverzijskih prevlek so kritično ovrednotene.


 • Revija Journal of the Electrochemical Society


 • Dne 16. in 17. novembra je na Universitat Politècnica de Catalunya v Barceloni potekalo letno srečanje M-era.Net projekta z naslovom "COIN DESC: Deskriptorji inhibicije korozije in selektivnega raztapljanja". Glavna cilja projekta sta poglobitev mehanističnega razumevanja inhibicije korozije in načrtovanje korozijsko odpornih bakrovih zlitin z uporabo korozijskih inhibitorjev. Srečanje je bilo posvečeno pregledu dosedanjih rezultatov in planiranju aktivnosti za naslednje leto.


 • Projekta skupina COIN DESC na letnem srečanju


 • Letno srečanje projekta COR_ID v okviru M-ERA.NET (European Research Area) je potekalo na Eötvös Loránd Univerzi v Budimpešti dne 9. in 10. novembra 2017. Poglavitni cilj projekta Ciljano oblikovanje korozijsko odpornih prevlek za različne namene (akronim COR_ID) je oblikovanje in sinteza novih prevlek, ki bodo imele večjo korozijsko odpornost, daljšo življenjsko dobo in zmanjšano obremenitev okolja v primerjavi z obstoječimi prevlekami za aluminijeve zlitine. Delo poteka v skladu s principi integriranega računskega načina v tehniki materialov (ICME). Srečanje je bilo posvečeno pregledu dosedanjih rezultatov in planiranju aktivnosti za naslednje leto. Projektni konzorcij sestavljajo: Institut “Jožef Stefan” in podjetje Talum d.d. Kidričevo (Slovenija), Chimie ParisTech, CNRS (Francija) in Univerza Eötvös Loránd (Madžarska).


 • Slika: Sodelavci COR_ID projekta in utrinek iz Budimpešte


 • Revija CORROSION je v decembru izdala posebno številko, ki je posvečena biokoroziji kovinskih vsadkov. Posebno številko je kot gostujoča urednica pripravila dr. Ingrid Milošev. Razumevanje mehanizma biokorozije in degradacije kovine v človeškem telesu, to je identifikacija korozijskih in obrabnih produktov in njihov efekt na človeško telo, je izrednega pomena za varno in dolgoročno delovanje kovinskih vsadkov pri pacientih z različnimi obolenji kosti. V tej številki je objavljenih dvanajst člankov, ki so razdeljeni med in vitro, analizne revizijske in modelne klinične študije. Dva pregledna prispevka sta pripravila Jeremy Gilbert, Univerza Clemson, in Ingrid Milošev. Posebna številka je namenjena tako predstavitvi področja kot tudi bolj zahtevnim bralcem, ki delajo na tem področju.


 • Slika: Posebna številka revije CORROSION


 • V četrtek 23. novembra 2017 je bila v Unionski dvorani v Ljubljani podelitev Zoisovih nagrad, Zoisovih priznanj in Puhovih priznanj za leto 2017. Doc. dr. Anton Kokalj iz Odseka za fizikalno in organsko kemijo je prejel Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju molekulskega modeliranja kemijkih procesov na površinah kovin. Dr. Kokalj je vrhunski mednarodno vpet raziskovalec z izvirnimi in odmevnimi objavami s področja teoretičnih študij fizikalno-kemijskih procesov na površinah tehnološko pomembnih kovinskih materialov. Izjemno odmeven je njegov prispevek pri razvijanju programskih orodij za molekulsko modeliranje, ki so vsa odprtokodna in prosto dostopna. Dr. Kokalj je v slovenskem prostoru največkrat citiran avtor na področju kemije, v sam vrh pa se uvršča tudi po ostalih kazalcih uspešnosti.


 • Slika: Anton Kokalj je prejel Zoisovo priznanje.Prikaži arhiv novic | Skrij arhiv novic