K3 / Novice

K3/K3slo.png


K3/Stefan.jpg


NOVICE | English


 • Prva delavnica v okviru projekta MAMI (Magnetism and Microhydrodynamics, H2020 MSCA – ITN – 2017-766007), je potekala med 5. in 7. 12. 2018 na Institutu "Jožef Stefan" v organizaciji prof. dr. Ingrid Milošev. Projekt, ki ga koordinira prof. dr. Bernard Doudin iz Univerze v Strasbourgu, bo trajal od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2022. Namen delavnice z naslovom Kako izpeljati uspešen doktorat je bil petnajstim doktorskim študentom na projektu opisati širši tematski okvir projekta in predstaviti različne vsebine, ki lahko prispevajo k uspešni zastavitvi in izpeljavi doktorata. Predavatelji na delavnici so bili projektni partnerji prof. dr. Michael Coey, prof. dr. Lourdes Basabe Desmonts, prof. dr. Thomas Hermans in dr. Sasha Cai Lesher Pérez, kot vabljeni zunanji predavatelji dr. Sašo Dolenc (Kvarkadabra), Anže Erjavec (Kolektor), mag. Robert Blatnik (IJS, Center za prenos tehnologij), dr. Mark Pleško (Cosylab) in Maja Ratej (Radio Slovenija).


 • Udeleženci delavnice "Kako izpeljati uspešen doktorat".


 • Na 11. mednarodni konferenci o prenosu tehnologij (ITTC) je mednarodna ocenjevalna komisija za najboljšo invencijo oz. inovacijo s komercialnim potencialom iz JRO v letu 2018 nagradila dva prispevka: KATRI: Anti-fouling and corrosion protection top-coat avtorjev Damirja Hamulića, Petra Rodiča, Dolores Zimerl in Ingrid Milošev iz Odseka za fizikalno in organsko kemijo (K-3) in The ultimate European Assistant for the Elderly avtorjev Janija Bizjaka, Antona Gradiška in Matjaža Gamsa iz Odseka za inteligentne sisteme (E-9). Konferenca je potekala med 8. in 12. oktobrom na IJS in je bila odlična priložnost za raziskovalne skupine, da svoje znanstvene rezultate, izdelke ali prototipe predstavijo kot podjetniške ideje.


 • Sodelavci odseka (Dolores, Damir, Ingrid in Peter) po prejemu nagrade


 • Avtorja posterja »The self-healing effect of hybrid sol-gel coatings based on CeO2 nanoparticles modified with Ce3+ ions applied on AA7075-T6« U. Tiringer in G. Šekularac sta bila nagrajena z nagrado »Young Author's EFC Poster Prize EUROCORR 2018«, ki jo podeljuje organizator konference European Federation of Corrosion (EFC). V svojem raziskovalnem delu sta razvila hibridno sol-gel prevleko na osnovi prekurzorjev (3-Glicidiloksipropil)trimetoksilana (GPTMS), tetraetil ortosilikata (TEOS), ter SiO2 nanodelcev. Prevleki sta dodala CeO2 nanodelce ter cerijev nitrat (Ce(NO3)3) za boljše korozijske lastnosti prevleke. Hibridno sol-gel prevleko sta nanesla na aluminijevo zlitino AA7075-T6. Ugotovila sta, da dodatek CeO2 nanodelcev v kombinaciji z Ce(NO3)3 v prevleko izboljša njene korozijske lastnosti ter omogoči učinek samoceljenja.


 • Urša in Gavrilo ob prejemu nagrade za najboljši poster


 • V času od 9. do 13. septembra 2018 smo se udeležili konference največjega dogodka na področju protikorozijske zaščite v Evropi – konference EUROCORR 2018. Na letošnji konferenci smo sodelovali s kar sedmimi prispevki: pet predavanj in dva posterja, pri dveh predavanjih smo bili koavtorji:
  1. M. Poberžnik, D. Costa, A. Kokalj: »Bonding of silanols to oxidized aluminium surfaces: an insight from DFT modeling« (predavanje)
  2. I. Milošev, B. Kapun, U. Tiringer, D. Hamulić, D. Zimerl, G. Šekularac, P. Rodič, S. Zanna, A. Seyeux, P. Marcus: »Field testing of different sol-gel coatings on aluminium alloys suitable for marine applications« (predavanje)
  3. I. Milošev, D. Zimerl, S. Zanna, A. Seyeux, J. Iskra, S. Stavber, M. Poberznik, A. Nemes, D. Costa, J. Rabai, A. Kokalj, P. Marcus: »The effect of anchor group and backbone chain on performance of organic compounds as corrosion inhibitors for aluminium investigated using iterative experimental-modeling approach« (predavanje)
  4. P. Rodič, I. Milošev, M. Lekka, F. Andreatta, L. Fedrizzi: »Corrosion protection of AA2024-T3 by »smart« coatings« (predavanje)
  5. A. Kokalj, M. Lozinšek, B. Kapun, P. Taheri, S. Neupane, P. Losada-Perez, C. Xie, P. Bruna, E. Pineda, S. Stavber, D. Crespo, F.U. Renner, A. J.M.C. Mol, I. Milošev: »A combined experimental and modeling search for corrosion inhibitor descriptors: functionalized azole molecules as potential corrosion inhibitors for Cu and Zn« (predavanje)
  6. U. Tiringer, G. Šekularac, I. Milošev: »The self-healing effect of hybrid sol-gel coatings based on CeO2 nanoparticles modified with Ce3+ ions applied on AA7075-T6« (poster)

  7. G. Šekularac, I. Milošev: »Investigation of zirconium-based conversion coatings applied on aluminium alloy ENAC-AlSi7Mg0.3« (poster)

  8. P. Taheri, O. Bottazzi, I. Milošev, A. Kokalj, J.M.C. Mol: »Corrosion inhibitors of copper, zinc and copper-zinc alloys, using imidazole-based compounds with different functional groups« (predavanje)
  9. D. Costa, P. Cornette, M. Poberžnik, A. Kokalj, S. Zanna, A. Seyeux, I. Milošev, P. Marcus: »Self-assembly of linear carboxylic acids on an Al surface and its effect on corrosion inhibition: insight from modelling and experiment« (predavanje)

  Večino prispevkov smo predstavili v sodelovanju s partnerji na M-ERA.NET projektih COR_ID (št. 1, 2, 3) in COIN DESC (št. 5, 8) in Talents Fellowship programme (št. 4).


 • Udeleženci Eurocorr-ja 2018 z odseka K3


 • Na 48. razpisu za Krkinih nagrad za srednješolske naloge je dijakinja Gimnazije Jurija Vege Idrija Katarina Kokalj osvojila Krkino nagrado za raziskovalno nalogo z naslovom »Superhidrofobne sol-gel prevleke za tkanino, steklo, papir in aluminij«. Mentorica naloge je bila mag. Valerija Šemrl Kosmač iz Gimnazije Jurija Vege Idrija, somentorja pa dr. Peter Rodič in prof. dr. Ingrid Milošev z Odseka za fizikalno in organsko kemijo Instituta "Jožef Stefan". Tema raziskovalne naloge se priključuje aktualnim usmeritvam razvoju večfunkcionalnih prevlek za različne aplikacije.


 • Superhidrofobne sol-gel prevkeke


Prikaži arhiv novic | Skrij arhiv novic