K3 / DelovnaMesta

K3/K3slo.png

Odprti razpisi:

  • Delovno mesto strokovni sodelavec/sodelavka za opravljanje naslednjih del: priprava vzorcev, elektrokemijske meritve, meritve korozijskih lastnosti, površinsko-analizne meritve. Ustrezna izobrazba je: magister kemije, magister kemijskega inženirstva, magister metalurgije in materialov (stopnja VII/2, plačilni razred 31). Trajanje zaposlitve eno leto (od 1.1.2023 do 31.12.2023 z možnostjo podaljšanja).

Kontakt: prof. Ingrid Milošev (ingrid.milosev@ijs.si)

  • Delovno mesto asistent/asistentka z doktoratom za opravljanje naslednjih del: priprava, planiranje in izvajanje eksperimentov, elektrokemijske meritve, analiza rezultatov, analiza površinsko-analiznih meritev (SEM/EDS, XRD, TEM, XPS), pregled in spremljanje literature, pisanje znanstvenih člankov, vodenje posameznih nalog znotraj projekta. Ustrezna izobrazba je: doktorat s področja znanosti o materialih, kemije, metalurgije, strojništva, fizike, in drugo (stopnja IX, plačilni razred 43). Trajanje zaposlitve dve leti (od 1.1.2023 do 31.12.2024).

Kontakt: prof. Ingrid Milošev (ingrid.milosev@ijs.si)