K3 / K3

K3/K3slo.png


Stefan

Odsek obsega področje fizikalne kemije, kjer se ukvarjamo z eksperimentalnimi in teoretičnimi raziskavami elementarnih fizikalno-kemijskih procesov na površinah trdih snovi, ter področje organske kemije, kjer se posvečamo sintezi organskih molekul.

Sinergijo teh področjih smo ustvarili na področju protikorozijske zaščite. V raziskave smo vpeljali sinergističen iterativni način, kjer smo združili

  • organsko sintezo novih spojin in novih, okolju prijaznih prevlek,

  • elektrokemijske tehnike za preizkušanje in analizo njihovih protikorozijskih in elektrokemijskih lastnosti

  • modeliranje in simulacijo procesov na osnovi prvih principov.

Cilj je preučiti in pojasniti mehanizem tako zaščite kot tudi degradacije materialov v različnih okoljih. Tako pridobljeno znanje usmerja nove raziskave in je v pomoč pri načrtovanju naprednih trajnostnih rešitev zaščite materialov.


NOVICE


https://www.facebook.com/OdsekZaFizikalnoInOrganskoKemijoK3/

K3-2018Vodja odseka
dr. Ingrid Milošev
e-pošta: ingrid.milosev@ijs.si
Tel.: +386 1 477 34 52
Faks: +386 1 251 93 85